Inventarisatie journaliseren

Je journaliseert de mutaties voor de voorraadverschillen net zoals je de overige voorraadmutaties en facturen journaliseert naar Profit Financieel.

De journaalpost die gegenereerd wordt bij een positief voorraadverschil is:

Rekening

Debet

Credit 

Voorraad (3)

-,-- 

 

Aan Voorraadverschil (2)

 

-,--

De journaalpost die gegenereerd wordt bij een negatief voorraadverschil is:

Rekening

Debet

Credit 

Voorraadverschil

-,--

 

Aan Voorraad

 

-,--

De grootboekrekeningen voor de voorraad en voorraadverschillen zijn ingesteld in de artikelgroep.

Het bedrag dat gejournaliseerd wordt, wordt berekend door de formule:

'Aantal verschil' * Verrekenprijs

Let op: 

Bij het boeken van de inventarisatieverschillen wordt de huidige VVP gebruikt. Als sinds de boekingsdatum van de inventarisatie (die kan afwijken van de huidige datum) en de huidige datum de VVP is gewijzigd dan is bij die wijziging de voorraad (zoals Profit die op dat moment heeft bepaald) geherwaardeerd.

Als er bij de inventarisatie moet worden afgeboekt (minder artikelen geteld dan in Profit geregistreerd) dan gebeurt dat tegen de huidige VVP omdat voor die artikelen een herwaardering is gedaan.

Zijn er meer artikelen gevonden zijn dan wordt er opgeboekt tegen de huidige VVP omdat deze niet zijn geherwaardeerd op het moment dat de VVP is gewijzigd.

Inventarisatie journaliseren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Journaliseren.
 2. Vink minstens de integratiesoort Voorraad aan.
 3. Klik op: Volgende
 4. Klik op: Voltooien

  In het voortgangscherm zie je de voortgang van het journaliseren van de mutaties.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten

Zie ook:

Artikelgroep wijzigen voor integratie Ordermanagement met Financieel

Direct naar

 1. Inventarisatie
 2. Inventarisatie inrichten
 3. Inventarisatie toevoegen
 4. Inventarisatie raadplegen
 5. Sortering inventarisatie aanpassen
 6. Inventarisatielijst afdrukken
 7. Inventarisatie invullen
 8. Inventarisatie via barcodescanner
 9. Inventarisatie verifiëren en accorderen
 10. Inventarisatie journaliseren