Acces_denied. Er is geen Profit gebruiker gevonden met UPN X

Je krijgt deze melding tijdens het inloggen met single sign-on (SSO).

Oorzaak

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

  • De UPN van de gebruiker in de Autorisatie tool staat komt niet overeen met de UPN in de Active Directory.
  • De gebruiker heeft geen rechten op Profit en/of InSite.
  • De gebruiker is geblokkeerd.

Oplossing

Je lost de melding op door in de Autorisatie tool te controleren of de gebruiker de juiste rechten heeft. Heb je géén rechten op de Autorisatie tool? Neem dan contact op met je applicatiebeheerder om de rechten te controleren.

Controleer in de eigenschappen van de gebruiker het volgende:

  • Heeft de gebruiker recht op Profit? Controleer op het tabblad Applicaties of het veld Profit Windows is aangevinkt.
  • Controleer op het tabblad Algemeen wat er gevuld is in het veld UPN. Dit moet overeenkomen met de UPN in de Active Directory. Dit kan je systeembeheerder controleren.
  • Controleer op het tabblad Algemeen of het veld Geblokkeerd is uitgevinkt.