thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wat gebeurt er met de verlofopbouw tijdens de opname van aanvullend geboorteverlof?

Tijdens de periode dat de medewerker aanvullend geboorteverlof opneemt, loopt de reguliere verlofopbouw 100% door. De manier waarop de uitkering wordt uitbetaald (via de werkgever of via het UWV) en of de uitkering door de werkgever wordt aangevuld, is hierbij niet van belang. In elk geval wordt over de uren aanvullend geboorteverlof gewoon regulier verlof opgebouwd.

Process

Verlof

Work area

HRM