thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

E-mail komt niet aan bij de ontvanger. Hoe kan dit? Wij gebruiken onze eigen e-mailserver.

Om te controleren of de e-mails vanuit de e-mailserver correct bij de ontvanger zijn afgeleverd, raadpleeg je de logging op de betreffende mailserver zelf. Je systeembeheerder kan je hierbij helpen.

1. Controleer of het bericht door Profit is aangemaakt

Via Algemeen / Beheer / Verzonden e-mail. kun je alle door Profit verzonden e-mails raadplegen. Zie je deze menukeuze niet? Dan is deze nog niet voor jou geautoriseerd in de Autorisatie tool. Vraag je applicatiebeheerder je rechten te geven.

2. Controleer of het bericht correct wordt afgeleverd aan jullie mailserver

Via: Algemeen / Beheer / Bericht / Historie zie je of Profit de e-mail correct heeft afgeleverd aan de mailserver. Als dit zo is, krijgt het bericht de status Verzonden. Is het bericht niet correct afgeleverd? Dan krijgt het bericht de status Mislukt en kun je via de actie 2. Fout details de foutmelding raadplegen.

3. Allowlist de IP-range in jullie eigen mailserver

Allowlist in jullie eigen mailserver de IP-range 185.46.182.0/24 of het IP-adres 185.46.182.1/ proxy.afas.online. Dit gebruikt AFAS Online voor het afleveren van e-mails bij de betreffende mailserver.

4. Controleer de logging op de mailserver

Om te controleren of de e-mails vanuit de e-mailserver correct bij de ontvanger zijn afgeleverd, raadpleeg je de logging op de betreffende mailserver zelf. Je systeembeheerder kan je hierbij helpen.

5. Specifiek voor Office 365

Krijg je de melding: User does not have permission to send as this sender?

Deze melding krijg je als het e-mailadres dat is vastgelegd in de e-mailinstellingen via: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen, tabblad: E-mail, niet gemachtigd is om e-mails te verzenden namens het e-mailadres dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de eigenschappen van de werkgever voor het versturen van de loonstroken.

Voorbeeld:

In de eigenschappen van de werkgever op het tabblad: Loonstrook / jaaropgave is de afzender PZ@enyoi.nl vastgelegd. Hierdoor verzend je loonstroken met de afzender PZ@enyoi.nl. In de E-mailinstellingen is een andere afzender vastgelegd, namelijk info@enyoi.net. Omdat de omgeving connectie maakt met de mailserver via de afzender info@enyoi.net. Moet deze afzender gemachtigd zijn om te mogen mailen namens andere e-mailadressen.

Je lost dit probleem op door info@enyoi.net SendAs rechten te geven op alle afzenders die in Profit gebruikt worden. Je systeembeheerder kan je hierbij helpen. Vanuit Profit kun je dit niet oplossen.

Meer informatie hierover lees je in het artikel E-mailserver en afzender instellen.

Process

E-mail

Work area

Algemeen