Access denied

Je krijgt deze melding bij het inloggen op InSite.

Oorzaak

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

  • Je werkt in de browser Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer ondersteund.
  • Je logt in met een e-mailadres dat gekoppeld is aan een systeemgebruiker. Omdat een systeemgebruiker niet gekoppeld is aan een persoon/ medewerker is het niet mogelijk om hiermee in te loggen op InSite.
  • Je krijgt deze melding als je op een InSite probeert in te loggen die gekoppeld is aan een Accept-omgeving. Je kan dit type herkennen aan de omgevingscode die begint met de letter A. Bijvoorbeeld: A12345AA.
  • Deze melding krijg je als je inlogt met SSO als de UPN van de gebruiker niet goed is vastgelegd. Bijvoorbeeld met een spatie teveel. Hierdoor kan de synchronisatie naar onze STS database niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk:

  • We adviseren je om gebruik te maken van de browser Google Chrome.
  • Zet de systeemgebruiker om naar gewone gebruiker. Meer informatie hierover lees je in het artikel Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker.
  • Als je wilt inloggen op een InSite die gekoppeld is aan een Accept-omgeving dan vink je in de eigenschappen van de gebruiker op het tabblad Algemeen het veld AFAS Accept aan.
  • Controleer of de UPN van de gebruiker correct is ingevuld in de eigenschappen van de gebruiker. Zorg dat er geen onzichtbare spatie's achter staan.