thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uurloon bij maandverloning

Profit bevat een standaard uurloonberekening, waarmee het uurloon wordt bepaald voor bijvoorbeeld het uitbetalen van overuren. Dit uurloon is in principe het hele jaar hetzelfde.

In sommige situaties moet Profit het maandloon herberekenen, bijvoorbeeld omdat de medewerker onbetaald verlof gehad heeft. In die situatie gaat Profit standaard uit van het feitelijke uurloon van de maand. Op basis hiervan zal Profit een bedrag in mindering brengen op het basissalaris. Omdat het feitelijke uurloon per maand zal verschillen, zal onbetaald verlof in de ene maand duurder of goedkoper zijn dan in een andere periode.

Let op:

Dit onderwerp geldt alleen voor medewerkers waarbij het veld Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt.

Gemiddeld uurloon bij deelberekeningen van het salaris

Als je elke maand hetzelfde uurloon wilt gebruiken ten aanzien van deelberekeningen van het salaris (zoals 'Salaris (uit uren ziek)' of 'Vermindering salaris (uit uren onbetaald verlof)'), kun je afwijken van de standaardmethode. Dit kan nodig zijn als het feitelijk gewerkte aantal uren van maand tot maand sterk fluctueert. Ook bij lichte fluctuaties kan er in bepaalde sectoren een voorkeur bestaan voor een vast uurloon per maand.

Je past deze methode toe door het veld Gemiddelde uren toepassen in HRM / Organisatie / Cao aan te vinken. Je geeft dan ook aan vanaf welk jaar je deze methode wilt toepassen. Profit zal het gemiddelde uurloon als volgt bepalen:

Gemiddeld aantal uren = (Uren per week volgens cao * 52) /12 * (parttime percentage / 100)

Voorbeeld:

De standaard werkweek bedraagt 40 uur. Een medewerker heeft een fulltime salaris van 2.600 euro en een parttime-percentage van 60%.

Gemiddeld aantal uren per maand = (40 * 52) / 12 * (60/100) = 104 uren

Bij een salaris van 2.600 euro bedraagt het gemiddeld uurloon 25 euro.

Als een medewerker 8 uur onbetaald verlof geniet, zal Profit 8 * 25 = 200 euro op zijn salaris in mindering brengen.

Als een medewerker een hele maand ziek is of een hele maand verlof opneemt terwijl het feitelijke uurloon lager is dan het gemiddelde uurloon, kan het voorkomen dat de loonstrook een negatief 'Salaris (uit uren gewerkt)' toont (waarbij 'Salaris (uit uren ziek)' dit compenseert) of dat de 'Vermindering salaris (uit uren onbetaald verlof)' groter is dan het periodeloon.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll