thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Looncomponenten raadplegen bij de medewerker

Je ziet in de eigenschappen van de medewerker een compleet overzicht van (ooit) gemuteerde looncomponenten. Dit zijn looncomponenten waarbij op medewerkersniveau minimaal één parameter is gemuteerd.

Via de functionaliteit Payroll-regeling beheren kun je in één opslag zien bij welke medewerkers een looncomponent is gemuteerd.

Je kunt per parameter de actuele waarden ophalen met de actie Overzicht looncomponent. De weergave die je hiermee opent, bevat alleen parameterwaarden die op de huidige datum geldig zijn. Een toekomstige of historische parameterwaarde zie je door de eigenschappen van de parameterwaarde te openen.

Parameterwaarde raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de weergave:
  • Looncomponenten (mdw. huidig + toekomst)

   Deze weergave toont de parameters met hun huidige waarde, of een waarde die in de toekomst ingaat. Je kunt zien welke parameters actueel zijn, door naar de begin- en einddatum te kijken. Een parameter kan meerdere keren voorkomen in de weergave, bijvoorbeeld met een actuele waarde en een andere waarde vanaf een bepaalde datum in de toekomst.

  • Looncomponenten (mdw.)

   Deze weergave toont alle waarden van parameters, dat wil zeggen, historische waarden, waarden die nu geldig zijn, en waarden die in de toekomst ingaan. Hierdoor kan een parameter meerdere keren voorkomen in de weergave.

   Payroll cloud toont in deze MSS weergave alleen de huidige regels + toekomstige regels.

 5. In de kolom Waarde staat de waarde van de parameter.

 6. Selecteer de parameter.
 7. Klik op de actie: Overzicht looncomponent.
 8. Open de weergave:
  • Parameters muteerbaar bij medewerker

   Je ziet per looncomponent de parameters die muteerbaar zijn op het medewerkerniveau.

  • Waarde parameters van looncomponenten

   Je ziet per looncomponent alle parameters. Ook die op cao- en werkgeverniveau muteerbaar zijn.

 9. Je ziet in de kolom Waarde de actuele parameterwaarde staan.

  Je ziet de actuele parameterwaarde. Als op medewerkerniveau een geldige parameterwaarde aanwezig is, staat deze hier. Anders zie je de actuele parameterwaarde op werkgever- of cao-niveau.

  Bij medewerkers die niet meer in dienst zijn, gaat Profit uit van het laatste contract.

 10. Je ziet in de kolom Niveau mutatie op welk niveau de actuele parameterwaarde is vastgelegd.

Voorbeeld:

Je hebt bij de werkgever een maaltijdinhouding vastgelegd van € 10,-- per maand. De ingangsdatum is 1 maart.

Daarnaast heb je bij medewerker vanaf 1 april een maaltijdinhouding van € 5,-- vastgelegd.

 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij medewerker opvraagt op 1 maart, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 10,-- (mutatieniveau = Werkgever).
 • Als je de weergave Parameters muteerbaar bij medewerker opvraagt op 1 april, zie je bij de medewerker een maaltijdinhouding van € 5,-- (mutatieniveau = Medewerker).

Profit toont ook gekoppelde grondslagen, met andere woorden, grondslagen die aan een parameter gekoppeld zijn. Je kunt deze grondslagen niet muteren op medewerkers- of werkgeversniveau.

Je ziet in de kolommen Mut. bij mdw., Mut. bij wg. en Mut. bij cao de niveaus waarop de parameter kan worden gemuteerd. Meer informatie over het inrichten van de niveau's, vind je hier.

Direct naar

 1. Looncomponenten medewerker
 2. Vaste loonmutaties inrichten
 3. Looncomponenten toevoegen
 4. Looncomponenten raadplegen
 5. Looncomponent wijzigen bij de medewerker
 6. Parameterwaarde toevoegen via gewogen periodeberekening
 7. Payroll-regeling beheren
 8. Looncomponent beëindigen
 9. Pro forma berekening
 10. Verbijzondering per looncomponent

Process

Loonmutaties

Work area

Payroll