thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uitlevering bedrijfseigendommen

Alle medewerkers uit je organisatie hebben de mogelijkheid om over bedrijfseigendommen te beschikken. Denk daarbij aan een auto, laptop, telefoon maar dat kan net zo goed een kist met gereedschap of een ladder zijn. De uitlevering of het inleveren daarvan wordt via de workflow gerealiseerd.

Schema van de workflow

Er zijn zes workflows, namelijk voor uitleveren/inleveren auto, uitleveren/inleveren telefoon en uitleveren/inleveren laptop.

Als voorbeeld zie je hier de workflow Uitleveren auto.

Inrichting

Bij de meegeleverde flows wordt gebruik gemaakt van vrije inrichting op de functie van de medewerker. Daarbij zijn de auto , laptop en telefoon als volledig uitgewerkt voorbeeld beschikbaar.

Binnen de workflow wordt er met kenmerken gewerkt en is er per kenmerk een workflow beschikbaar. De keuze voor meerdere workflows is gemaakt om de flow kort en overzichtelijk te houden en je kunt hierdoor eenvoudig één van de flows niet gebruiken.

Aan de flow is de statustabel WorkFlowStatussen gekoppeld en wordt de workflowmanager van de omgeving gebruikt.

Aan het type dossieritem is het kenmerk vertrouwelijk gekoppeld, zodat niet iedereen de gegevens kan zien.

De flow wordt automatisch gestart door middel van een signaal. Er zijn 3 signalen per type namelijk Uitlevering, inlevering en inlevering(uit dienst).

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn geen speciale acties.

Waarom welke stappen?

Uitlevering

De workflow wordt automatisch gestart door middel van een signaal. De workflow komt terug in de taak uitleveren auto of uitleveren laptop of uitleveren telefoon. De taak staat dan bij de medewerker met de rol wagenpark voor de auto en bij de rol ICT als het om de telefoon of laptop gaat.

De uitlevering van de auto verloopt via de leidinggevende van de medewerker, bij de laptop en telefoon is er geen tussenkomst van de leidinggevende en wordt de medewerker direct op de hoogte gebracht als er iets voor haar/hem klaar ligt.

Nadat de medewerker de ontvangst via de flow heeft bevestigd gaat de flow naar de rol vaste activa, zodat het actief bijgewerkt kan worden en op naam van de medewerker.

Inlevering

De workflow wordt automatisch gestart door middel van een signaal. De workflow komt in de taak inleveren auto of inleveren laptop of inleveren telefoon. De taak staat bij de medewerker en bij de medewerker met de rol wagenpark voor de auto en bij de rol ICT als het om de telefoon of laptop gaat.

Nadat de medewerker de inlevering via de flow heeft bevestigd gaat de flow naar de rol wagenparkbeheer voor de auto en de rol ICT voor de telefoon en laptop. Deze handelen de flow af door aan te geven of het geleverde in goede staat is ontvangen of dat dit beschadigd is.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Vanuit uitleveren en inleveren auto, laptop en telefoon.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Bedrijfseigendommen Dossier

Work area

HRM