Conditie toevoegen in workflow

Je kunt in de workflow condities gebruiken. Via een conditie leg je bijvoorbeeld vast dat een bepaald veld gevuld moet zijn voordat een actie uitgevoerd wordt.

Video

Beschrijving

Toepassingen van condities:

 • Waarde toekennen aan een veld

  Als je een waarde wilt toekennen aan een veld op basis van een conditie (alleen bij eigen workflows). Je kunt waarden toekennen aan dossieritem-velden of vrije velden.

  Voorbeeld:

  Bij een ICT-melding met prioriteit Hoog wil je het veld Einddatum altijd vullen met de datum van morgen.

 • Zichtbaarheid actie

  Bij een actie om te bepalen of die actie zichtbaar is (de actie is dan alleen zichtbaar als die conditie van toepassing is).

  Voorbeeld:

  Bij ICT-meldingen met prioriteit Hoog mag de actie Escaleren naar manager zichtbaar zijn, bij ICT-melding met de status Normaal mag deze actie niet zichtbaar zijn.

 • Actie automatisch starten

  Bij een actie om te bepalen wanneer de actie automatisch moet worden uitgevoerd (de actie wordt dan uitgevoerd als die conditie van toepassing is).

  Voorbeeld:

  Medewerkers vragen verlof aan via de workflow. Een verlofaanvraag voor 8 uur of minder moet automatisch worden goedgekeurd, de leidinggevende hoeft dit niet handmatig te doen. Met andere woorden: bij een verlofaanvraag =< 8 uur moet de actie Accorderen automatisch worden uitgevoerd.

 • Bestemming van een taak bepalen

  Bij een bestemming van een taak, hierdoor wordt de sturing van de workflow beïnvloed. (de taak moet alleen bij deze bestemming komen als die conditie van toepassing is).

  Voorbeeld:

  Medewerkers declareren onkosten via de workflow. Declaraties tot 100 euro worden beoordeeld door de leidinggevende, declaraties vanaf 100 euro worden beoordeeld door de Directie.

  De bestemming Leidinggevende krijgt in deze situatie de conditie "bedrag < 100" en de bestemming Directie krijgt de conditie "bedrag => 100". Zo gaat de workflow automatisch naar de juiste beoordelaar.

 • Als controle bij invoer of bij andere acties in de workflow. Met de controle kan je een blokkerende melding tonen als wel (of juist niet) voldaan wordt aan de conditie.

  Voorbeeld:

  Een medewerker die een ICT-aanvraag instuurt, moet altijd de Einddatum invullen. Als de datum van vandaag wordt ingevuld, volgt er een melding.

Werkwijze