Sollicitatie

Met deze muterende workflow ben je in staat om het sollicitatieproces volledig digitaal af te handelen. Van het uitnodigen tot aan het in dienst nemen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vijf statussen gebruikt in deze workflow: Werving& selectie, Verantwoordelijke vacature, Afgewezen, Personeelsadministratie en Afgehandeld. Deze geven aan waar de taak zich in de workflow bevind. Er worden geen kenmerken gebruikt.

Condities

Conditie

Toelichting

Externe sollicitant

Instuurder is geen medewerker en anoniem.

Interne sollicitant

Het betreft een medewerker.

Bekende sollicitant

Instuurder is bekend maar geen medewerker.

Sollicitant komt van andere vacature

De gebruiker is niet meer anoniem (komt van andere vacature) en de persoon die een andere vacature koppelt is een medewerker.

Speciale acties

Er zijn zeven speciale acties: Aanmaken sollicitant, Aanmaken sollicitant zonder OutSite-toegang, Afwijzen sollicitant, Andere vacature koppelen, In dienst nemen sollicitant, Uitnodigen sollicitant en Verzoek tot extra informatie van sollicitatie. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

De actie Andere vacature koppelen sluit de originele sollicitatie en maakt een nieuwe sollicitatie aan op de gekozen vacature. De status van de originele sollicitatie wordt aangepast naar 'Afgewezen' op het moment dat de workflow wordt afgesloten. Daarnaast wordt het veld 'Datum afgewezen' gevuld met de datum waarop de workflowactie is uitgevoerd.

Via de actie Opvragen aanvullende gegevens sollicitant start je de workflow hiervoor.

Waarom welke stappen?

De workflow komt langs werving en selectie om de registratie te controleren en de verantwoordelijke van de vacature bepaalt de registratie en het indienst nemen van de sollicitant.

Acties vanuit de stamkaart

Wanneer je de sollicitant wil uitnodigen voor een eerste gesprek of aanvullende gegevens wil opvragen, ga dan via de bestemming Sollicitant naar de stamkaart van de sollicitant.

Wil je de sollicitatie afhandelen? Ga dan via de bestemming Sollicitant naar de stamkaart en start de indiensttreding. Deze taak zal dan in de workflow automatisch afgehandeld worden.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow