WWFT verklaring

In de workflow Klantacceptatie wordt aangegeven welke diensten de prospect graag wil gaan gebruiken van je en wordt gecontroleerd of de klant als klant geaccepteerd kan worden.

Vanuit de klantacceptatie kan aanvullend de workflow worden gestart voor de controle van "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme."

In deze workflow worden alle benodigde vragen vastgelegd en beoordeeld om tot een goede controle te komen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden twee statussen gebruikt binnen deze workflow. In behandeling en Afgehandeld. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status in behandeling.

Bij de meegeleverde workflow wordt gebruik gemaakt van vrije inrichting op de functie van de verkooprelatie. Bij de verkooprelatie beschik je over een aantal vrije tabbladen met betrekking tot de WWFT verklaring. De WWFT verklaring vul je in in vier stappen. Voor elke stap is een vrij tabblad met vrije velden toegevoegd.

Stap 1:

 • Datum registratie: een Datumveld
 • Risicoprofiel: een combobox. In de vrije tabel Risicoprofiel zijn de waarden Laag, Middel en Hoog toegevoegd.
 • Motivatie: een Memoveld

Stap 2:

 • Geen risico van toepassing: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Vermoeden op witwassen of terrorismefinanciëring: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Politiek prominent persoon woonachtig buiten NL: een Checkbox (Ja/Nee)
 • De branche waarin de klant werkzaam is: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Onduidelijkheid activiteit onderneming: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Complexiteit bedrijfstructuur: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Keuze voor ons kantoor ligt niet voor de hand: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Twijfels juistheid / volledigheid verstrekte info: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Veel contant geldverkeer: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Bron vermogen onduidelijk: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Gevestigd in een land met een hoog risicoprofiel: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Transacties passen niet bij normale activiteiten: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Zijn er problemen mbt integriteit: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Toel. integriteit: een Memoveld

Stap 3:

 • UBO: een Koppeling met vaste tabel. Koppeling naar bestanden: Contact
 • Is de UBO ook vertegenwoordiger: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Zijn alle UBO's Geïdentificeerd: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Zijn alle UBO's Geverifieerd: een Checkbox (Ja/Nee)

Stap 4:

 • Zijn er problemen rond de identificatie: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Toelichting ID: een Memoveld
 • Huidige accountant: een Tekstveld
 • Reden overgang: een Tekstveld
 • Collegiaal overleg gewenst: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Zijn er problemen n.a.v. collegiaal overleg: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Toelichting: een Memoveld

Stap 5:

 • Beschrijf opdracht: een Memoveld
 • Interne kennis aanwezig: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Interne capaciteit aanwezig: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Vergoeding opdracht toereikend: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Problemen met de opdracht: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Toelichting: een Memoveld
 • Opdracht kan worden aanvaard: een Checkbox (Ja/Nee)
 • Toelichting: een Memoveld

Aan de flow is de statustabel WorkFlowStatussen gekoppeld en wordt de workflowmanager van de omgeving gebruikt.

Aan het type dossieritem is het kenmerk vertrouwelijk gekoppeld, zodat niet iedereen de gegevens kan zien.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er is geen speciale actie.

Waarom welke stappen?

Je start de workflow vanuit de workflow Klantacceptatie. en komt dan terecht in de taak WWFT verklaring. De Relatiebeheerder vult de WWFT gegevens in. Nadat de Relatiebeheerder heeft aangegeven dat de WWFT verklaring compleet is is deze workflow afgerond. Er staat nu weer een taak van de workflow Klantacceptatie bij de Relatiebeheerder voor het Controleren van de identiteit van de klant.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

De workflow wordt niet gestart vanuit een signaal.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow