thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder met procuratieschema

Met deze workflow kun je inkooporders laten beoordelen door de juiste gebruikers, bijvoorbeeld door de budgethouder of het Hoofd Inkoop. Dit gebruik je bijvoorbeeld bij secundaire inkoop voor eigen gebruik.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema. Er is ook een vereenvoudigde workflow met procuratieschema inclusief groepen.(Profit 19) Daar vind je meer uitleg over de specifieke condities, acties en rollen.

Let op:

In de afbeelding van de workflow zijn de stappen voor beoordelaar 2 tot en met 10 weggelaten omdat ze gelijk zijn aan beoordelaar 1.

Lees meer:

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow

Process

Procuratieschema Inkooporder Dossier

Work area

Ordermanagement