thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder zonder procuratieschema

Met deze workflow kun je inkooporders laten beoordelen door de juiste beoordelaars, bijvoorbeeld door de budgethouder of het Hoofd Inkoop. Dit gebruik je bijvoorbeeld bij secundaire inkoop voor eigen gebruik. De workflow is niet ingericht voor beoordelen via het procuratieschema.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Je kunt gebruikmaken van verschillende specifieke rollen en gebruikersgroepen voor de inkooporder workflow, namelijk: Beoordelaars van inkooporders, Beoordelaars van inkooporders en vervangers, Leidinggevende beoordelaars van inkooporders en Leidinggevende beoordelaars van inkooporders en vervangers. Hiervoor kun je het veld Beoordelaar in de kop van je inkoop boekingslay-out toevoegen en in de workflow gebruiken als rol. Maak eventueel een specifieke boekingslay-out aan voor secundaire inkooporders met beoordeling via workflow.

Inkooporder gelijk (of ongelijk) aan inkooporder of inkoopofferte

De workflow houdt rekening met de procuratie van de inkoopaanvraag of inkoopofferte.

Als de inkooporder gelijk is aan de inkoopaanvraag dan hoeft er geen procuratie in de inkooporder plaats te vinden.

Meer informatie

Condities

Binnen de standaard workflow worden alle beoordelingsstappen conditioneel afgehandeld als de betreffende beoordelaar niet is gevonden. Aan het begin van de workflow wordt automatisch gecontroleerd of er beoordelaars aanwezig zijn.

 • Procuratie afgerond (Profit) (Profit 19)

  Deze conditie registreert dat de status van de procuratie afgerond is en dat de workflow naar de volgende stap kan. Deze conditie kun je niet zelf instellen en moet gebruikt worden in combinatie met de actie:

  Goedkeuren inkooporder via procuratieschema.

 • Bevat minstens één beoordelaar

  Aan deze conditie wordt voldaan als er een beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is.

 • Bevat niet minstens één beoordelaar

  Als er geen beoordelaar, interne projectleider, beoordelaar uit procuratieschema of budgethouder is om goed te keuren.

 • Geen beoordelaar

  Als er geen beoordelaar is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen projectleiders

  Als er geen projectleider is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen 1e tot en met 5e beoordelaar

  Als er geen 1e tot en met de 5e beoordelaar is, wordt de taak automatisch afgehandeld

 • Geen budgethouders

  Als er geen budgethouder is, wordt de taak automatisch afgehandeld

Speciale acties

Met de speciale acties van de standaard workflow is het mogelijk om automatisch een aantal handelingen uit te voeren die het proces van de flow verder brengt. Denk daarbij aan aanpassen van een status of het maken van een nieuw gegeven uit de bron.

 • Goedkeuren inkooporder via procuratieschema (Profit 19)

  Deze actie slaat in het dossier op welke gebruikers de inkoopfactuur hebben goedgekeurd. Vervolgens bepaalt Profit opnieuw de procuratiestatus van de inkoopfactuur.

  Deze actie moet je combineren met de conditie Procuratie afgerond (Profit).

 • Inkooporder verstrekken

  De inkooporder wordt verstrekt via e-mail of via xml.

 • Afkeuren inkooporder

  De inkooporder wordt door één van de beoordelaars afgewezen.

 • Goedkeuren inkooporder

  De status van de inkooporder wordt van Definitief naar Actief of Deellevering. Hierdoor kan er een inkooporder worden gegenereerd.

 • Opnieuw insturen inkooporder (Profit 19)

  Deze actie zorgt ervoor dat de logging van wie al heeft goedgekeurd weg wordt gegooid. Daarmee moeten alle beoordelaars opnieuw beoordelen.

Waarom welke stappen?

Als de inkooporder goedgekeurd is via de workflow wijzigt de status van de inkooporder naar actief of deellevering. De status moet na goedkeuren weer terug naar de status van voor goedkeuren. Waren er al artikelen geleverd dan zal de status naar ‘Deellevering’ gaan, anders naar ‘Actief’. Ook genereert Profit het rapport ‘inkooporder’ en voegt deze toe als bijlage met bestandsnaam ‘Inkooporder {ordernummer}.pdf’. Bij het verstrekken van de inkooporder via de workflow kan Profit de inkooporder verstrekken via e-mail of via xml.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Nee.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow

Process

Procuratieschema Inkooporder Dossier

Work area

Ordermanagement