Pakbon registratie ontvangst

Met deze workflow kan een medewerker de ontvangst van een pakbon registreren.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden geen statussen gebruikt binnen deze workflow.

Condities

Er wordt gebruik gemaakt van de conditie Bevat een bijlage. Bij de eerste stap Pakbon ontvangst voeg je de gegevensverzamelingen Dossier en Inkooporder toe. In de gegevensverzameling Dossier voeg je het functieveld Bijlage toe.

Daarna voeg je de conditie Bevat een bijlage toe op basis van de gegevensverzameling Dossier waarbij je filtert op het veld Bijlage = J.

Tenslotte voeg je een Controle toe op de conditie Bevat een bijlage:

Melding bij niet voldaan aan conditie met bijvoorbeeld de meldingtekst Het is verplicht om een bijlage toe te voegen aan dit dossieritem.

Speciale acties

Er zijn geen speciale acties te gebruiken.

Waarom welke stappen?

De instuurder geeft aan dat de pakbon aanwezig is waarna de pakbon automatisch wordt afgehandeld. Dit is conditioneel (zonder rechten op taak). Waarbij de waarde Pakbon aanwezig = Ja wordt toegekend.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Nee.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow