Dashboard Keuzemodel

Beschrijving van het dashboard Keuzemodel.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is geen aanvullende inrichting noodzakelijk.

Rekenregels

Er worden geen bijzondere rekenregels toegepast.

Gemaakte keuzes

Dit werkblad geeft inzicht in de keuzes die gemaakt zijn en op welk moment.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, maand, doel, bron en werkgever. Daarnaast kun je aangeven of je bedragen of aantallen wilt zien. Er zijn verschillende dwarsdoorsnedes beschikbaar om tussen te kiezen. Met de knop grafiek/details schakel je tussen de grafiek en de gedetailleerde tabel.

De KPI's

Op dit werkblad staan de volgende KPI's:

  • Aantal keuzes: Dit is het aantal doelen dat een begindatum heeft binnen de selectie
  • Totaal bedrag: De som van het bedrag van de doelen binnen de selectie
  • Gemiddeld bedrag: Totaalbedrag/ Aantal keuzes

Mutaties

Dit tabblad geeft inzicht in de mutatiemomenten op de lopende saldi. Hiermee kan gekeken worden hoeveel er iedere maand afgelost wordt en welke bronnen dan gebruik worden.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, maand, doel, bron en werkgever. Daarnaast kun je aangeven of je bedragen of aantallen wilt zien. Er zijn verschillende dwarsdoorsnedes beschikbaar om tussen te kiezen. Met de knop grafiek/details schakel je tussen de grafiek en de gedetailleerde tabel.

De KPI's

Op dit werkblad staan de volgende KPI's:

  • Aantal mutaties: Dit is het aantal mutaties binnen de selectie
  • Bedrag: De som van het bedrag aan mutaties binnen de selectie
  • Gemiddeld bedrag: Totaalbedrag/ Aantal keuzes

Saldo per periode

Dit tabblad geeft inzicht in de saldi binnen een periode. Wat is het saldo aan het begin van de periode, wat is het mutatiebedrag en wat is dus het saldo aan het eind van de periode. Er staan 3 kpi's op dit werkblad.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, maand, doel, bron en werkgever. Er zijn verschillende dwarsdoorsnedes beschikbaar om tussen te kiezen


Uren

Dit tabblad geeft inzicht in de uren die gebruikt worden om bepaalde doelen te financieren.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, maand, doel, bron, werkgever, type uren en type verlof. Er zijn verschillende dwarsdoorsnedes beschikbaar om tussen te kiezen. Met de knop grafiek/details schakel je tussen de grafiek en de gedetailleerde tabel.

De KPI's

Op dit werkblad staan de volgende KPI’s:

  • Aantal uren: Dit is het aantal uren binnen de selectie