Dashboard Aangifte Cliënt IB

Het dashboard Aangifte cliënt IB zit standaard in Profit, maar moet nog wel worden geactiveerd en ingericht.

Met het dashboard Aangifte Cliënt IB heb je twee mogelijke inzichten, namelijk:

 • Inzicht in de IB aangifte van één client en één fiscaal jaar. Met de werkbladen Voorblad, Samenvatting IB aangifte en Belastbaar inkomen en belasting bedrag kan je, eventueel in een gesprek met de betreffende cliënt, op een visueel aantrekkelijke manier, de IB aangifte inzichtelijk maken. Vanuit het dashboard is het ook mogelijk om direct de Cockpit van de geselecteerde client en het geselecteerde fiscale jaar te openen. Zo heb je de mogelijkheid om snel de details in te duiken mocht dat nodig zijn.
 • Analyseren van de verzamelstaat over alle IB aangiften, over alle cliënten en, eventueel, alle beschikbare fiscale jaren. Je hebt hierbij veel filtermogelijkheden en je kan de velden uit de verzamelstaat indelen in zelf te bepalen klassen, waar je weer op kan filteren, zodat je precies die groep aan cliënten overhoudt, die voldoen aan jouw filter.

Om de werkbladen Voorblad, Samenvatting IB aangifte en Belastbaar inkomen en belasting bedrag zichtbaar te krijgen is het nodig om één fiscaal jaar en één cliënt te selecteren. Het is mogelijk om op elk werkblad te switchen van fiscaal jaar en/of cliënt. Dit kan heel snel door een fiscaal jaar en/of cliënt te selecteren terwijl je de Control toets op je toetsenbord ingedrukt houdt. Op die manier zorg je ervoor dat je echt switch van selectie, in plaats van het selecteren van meerdere fiscale jaren en/of cliënten.

Op de werkbladen Voorblad, Samenvatting IB aangifte en Belastbaar inkomen en belasting bedrag, heb je de beschikking over de knoppen Cliënt, Partner en Beiden. Deze knoppen zien er als volgt uit:

Hiermee heb je de mogelijkheid om alleen de gegevens van de cliënt, alleen de gegevens van de eventuele partner, of de gegevens van beiden weer te geven.

De volgende werkbladen zijn aanwezig:

 • Voorblad
 • Samenvatting IB aangifte
 • Belastbaar inkomen en belasting bedrag
 • Analyse verzamelstaat

Inhoud

Voorblad

Het werkblad Voorblad ziet er als volgt uit, op het moment dat er één fiscaal jaar en één client gekozen is:

Er zijn vier grafieken aanwezig op dit werkblad, te weten:

 • Grafiek Opbouw

  Deze grafiek geeft de opbouw van het belastbaar inkomen en het belasting bedrag weer in een watervalgrafiek.

 • Grafiek Belastingdruk

  Deze grafiek laat de belastingdruk zien van de beschikbare fiscale jaren in een staafgrafiek.

 • Grafiek Belastbaar inkomen

  Deze grafiek laat het belastbaar inkomen zien van de beschikbare fiscale jaren in een staafgrafiek.

 • Grafiek Belasting bedrag

  Deze grafiek laat het belasting bedrag zien van de beschikbare fiscale jaren in een staafgrafiek.

Grafiek Opbouw

De grafiek Opbouw ziet er als volgt uit:

Deze watervalgrafiek maakt inzichtelijk hoe het Belastbaar inkomen van BOX 1, BOX 2 en BOX 3 is opgebouwd. Dat zijn de blauwe balken. Vervolgens wordt daar het belasting bedrag van BOX 1, BOX 2 en BOX 3 van afgetrokken. Dat wordt zichtbaar in de rode balken. De laatste balk is wat er netto overblijft.

Wil je de opbouw van een ander fiscaal jaar zien? Dan switch je in het filter van fiscaal jaar, waarbij je tijdens het filteren de Control toets op je toetsenbord ingedrukt houdt. Uiteraard geldt hetzelfde als je wilt switchen van cliënt.

Grafiek Belastingdruk

De grafiek Belastingdruk ziet er als volgt uit:

In deze grafiek wordt de belastingdruk in een percentage weergegeven van de beschikbare fiscale jaren. Je kan aan de kleur zien welk fiscaal jaar gekozen is, deze balk is namelijk donkerder van kleur. De belastingdruk wordt berekend door het totaal belasting bedrag te delen door het totaal belastbaar inkomen en dat uitgedrukt in een percentage.

Grafiek Belastbaar inkomen

De grafiek Belastbaar inkomen ziet er als volgt uit:

In deze grafiek wordt het belastbaar inkomen weergegeven van de beschikbare fiscale jaren. Je kan aan de kleur zien welk fiscaal jaar gekozen is, deze balk is namelijk donkerder van kleur. Het gaat hier om het totale bedrag van het belastbaar inkomen van Box 1, 2 en 3.

Grafiek Belasting bedrag

De grafiek Belasting bedrag ziet er als volgt uit:

In deze grafiek wordt het belasting bedrag weergegeven van de beschikbare fiscale jaren. Je kan aan de kleur zien welk fiscaal jaar gekozen is, deze balk is namelijk donkerder van kleur. Het gaat hier om het totale belasting bedrag van Box 1, 2 en 3.

Samenvatting IB-aangifte

Het werkblad Samenvatting IB aangifte ziet er als volgt uit, op het moment dat er één fiscaal jaar en één client gekozen is:

In het linker gedeelte van het werkblad zie je de samenvatting van de IB aangifte van de betreffende cliënt en het betreffende fiscale jaar. Aan de rechterkant van het werkblad wordt het verzamelinkomen en het te betalen of te ontvangen bedrag weergegeven.

De samenvatting van de aangifte ziet er als volgt uit:

De samenvatting bestaat uit de volgende velden:

Inkomen

Dit zijn de inkomsten uit tegenwoordige en vroegere arbeid. De formule van deze berekening is:

[Inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Inkomsten uit vroegere arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid]

Overig

Dit is het overig inkomen van BOX 1. De formule van deze berekening is:

[Inkomen BOX 1] –
([Inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Inkomsten uit vroegere arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid])

Eigen woning – Forfait

Dit is het totale forfait van de eigen woning(en). Het gaat hier om het volgende veld:

[Eigenwoningforfait]

Eigen woning – WOZ waarde

Dit is de totale WOZ waarde van de eigen woning(en). Het gaat hier om het volgende veld:

[Totaalwaarde eigen woning einde jaar]

Eigen woning – Aftrekbaar

Dit is het aftrekbaar bedrag van de eigen woning(en). De formule van deze berekening is:

[Eigenwoningforfait] - [Inkomsten uit eigen woning]

Eigen woning – Hypotheek

Dit is de totale schuld van de eigen woning(en). Het gaat hier om het volgende veld:

[Totaal eigenwoningschuld einde periode]

BV’s – Dividend

Dit is het totale inkomen uit aanmerkelijk belang. Het gaat hier om het volgende veld:

[Totaal BOX 2]

BV’s – Waarde

Dit is de totale waarde uit aanmerkelijk belang. Het gaat hier om het volgende veld:

[Totaalwaarde aanmerkelijk belang einde periode]

Privé vermogen – Voordeel

Dit is het totale voordeel uit sparen en beleggen. Het gaat hier om het volgende veld:

[Totaal BOX 3]

Privé vermogen – Bezittingen

Dit zijn de totale waarde van de bezittingen. Het gaat hier om het volgende veld:

[Waarde bezittingen na vrijstellingen]

Privé vermogen – Schulden

Dit is de totale waarde van de schulden. Het gaat hier om het volgende veld:

[Waarde schulden na drempel]

Verzamelinkomen

Dit is het totale verzamelinkomen. Het gaat hier om het volgende veld:

[Verzamelinkomen]

Te betalen / Te ontvangen

Dit is het te betalen bedrag of het te ontvangen bedrag. Het gaat hier om het volgende veld:

[Saldo IB/PVV]

Grafiek Verzamelinkomen

De grafiek Verzamelinkomen ziet er als volgt uit:

In deze grafiek wordt het verzamelinkomen weergegeven van de beschikbare fiscale jaren. Je kan aan de kleur zien welk fiscaal jaar gekozen is, deze balk is namelijk donkerder van kleur. Als de knop Beiden actief is, wordt hier het gezamenlijk verzamelinkomen weergegeven, als de knop Cliënt of Partner is geactiveerd, dan wordt uiteraard alleen het verzamelinkomen van de cliënt of de partner weergegeven.

Grafiek Te betalen / Te ontvangen

De grafiek Te betalen / Te ontvangen ziet er als volgt uit:

In deze grafiek wordt het te betalen of te ontvangen bedrag weergegeven van de beschikbare fiscale jaren. Je kan aan de kleur zien of het bedrag te betalen (rood) of te ontvangen (groen) is.

Belastbaar inkomen en Belasting bedrag

Het werkblad Belastbaar inkomen en Belasting bedrag ziet er als volgt uit, op het moment dat er één fiscaal jaar en één client gekozen is:

De volgende KPI’s worden getoond:

KPI Totaal belastbaar inkomen

Het totaal belastbaar inkomen van het geselecteerde fiscale jaar. In de subtitel wordt getoond om welke boxen het gaat. De formule van deze berekening is:

[Belastbaar inkomen uit werk en woning] + [Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang] + [Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen]

KPI Totaal inkomsten

Het totaal aan inkomsten uit tegenwoordige en vroegere arbeid. De formule van deze berekening is:

[Inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Inkomsten uit vroegere arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid] + [Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid]

KPI Totaal belasting bedrag

Het totaal aan belasting bedrag. In de subtitel wordt getoond om welke boxen het gaat. De formule van deze berekening is:

[Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen BOX 1] + [Inkomstenbelasting BOX 2] + [Inkomstenbelasting BOX 3]

KPI Belastingdruk

De belastingdruk uitgedrukt in een percentage. De formule van deze berekening is:

[KPI Totaal belasting bedrag] / [KPI Totaal belastbaar inkomen] * 100%

De volgende grafieken worden getoond:

Grafiek Belastbaar inkomen en belasting bedrag

In de grafiek Belastbaar inkomen en belasting bedrag wordt het belastbaar bedrag en het belasting bedrag per BOX weergegeven. Als de knop Beiden actief is, worden de balken per cliënt en per partner weergegeven. Als de kno Client of Partner actief is, worden alleen de balken van de cliënt of partner weergegeven. Het belastbaar inkomen heeft een blauwe kleur en het belasting bedrag een rode kleur.

Grafieken Belastbaar inkomen BOX 1 en Belasting bedrag BOX 1

In de grafieken Belastbaar inkomen BOX 1 en Belasting bedrag BOX 1 wordt het belastbaar inkomen en het belasting bedrag van BOX 1 gespecificeerd. Dit omdat alleen voor BOX 1 verschillende schijftarieven worden gehanteerd. Voor het belastbaar inkomen BOX 1 wordt het inkomen uitgesplitst in maximaal 3 schijven. Voor het belasting bedrag wordt de belasting uitgesplitst in maximaal 3 schijven en de premie PVV, om de aansluiting met het belasting bedrag van BOX 1 te maken.

Analyse verzamelstaat

Het werkblad Belastbaar inkomen en Belasting bedrag ziet er als volgt uit:

Als dit werkblad geopend wordt, worden alle eerdere selecties verwijderd. Dit wordt gedaan omdat op dit werkblad de verzamelstaat geanalyseerd kan worden over alle fiscale jaren en alle cliënten heen.

Je hebt op dit werkblad de beschikking over vele filters om cliënten te kunnen filteren die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De volgende filters zijn standaard beschikbaar:

 • Fiscaal jaar
 • Cliënt
 • Becon
 • Cliëntengroep
 • Biljet
 • Partner J/N
 • Status aangifte
 • Zwaarte aangifte
 • Leeftijdsklasse (per 5 jaar)
 • Behandelaar
 • Beoordelaar
 • Adviseur
 • Vennoot
 • Relatiebeheerder (uit verkooprelatie)
 • Accountant (uit verkooprelatie)
 • Assistent accountant (uit verkooprelatie)
 • Fiscalist (uit verkooprelatie)
 • Assistent fiscalist (uit verkooprelatie)

Daarnaast is het mogelijk om op maximaal vier velden tegelijkertijd uit de verzamelstaat te analyseren. Dit gebeurt in dit gedeelte van het scherm:

In dit voorbeeld is het eerste geselecteerde veld Inkomen BOX 1. Daarnaast zie je meteen wat het minimum bedrag en het maximum bedrag van Inkomen BOX 1 is, binnen de eventuele selectie die je al gemaakt hebt. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de bedragen van het veld Inkomen BOX 1 in bepaalde klassen in te delen. Standaard wordt een klasse voorgesteld van 25.000. Je kan zelf deze klasse wijzigen, om daarna in de grafiek ernaast of in de tabel eronder een selectie van bepaalde klassen te kunnen maken.

Voorbeeld van analyse over het veld Inkomen BOX 1:

Er wordt geanalyseerd over het veld Inkomen BOX 1, alleen voor het fiscale jaar 2021 met een status aangifte van Aangifte controleren.

We filteren eerst op de velden fiscaal jaar en Aangifte controleren:

Filter op fiscaal jaar 2021:

Filter op Status aangifte:

Dit filter is te vinden onder de Extra veldkeuze:

Nadat je de extra veldkeuze hebt gemaakt, kan je daarnaast je selectie maken op dat betreffende veld:

Let op!

Je kan op meerdere velden uit de Extra veldkeuze een selectie uitvoeren. Door achter elkaar de selecties te maken.

Vervolgens gaan we alleen het veld Inkomen BOX 1 selecteren. Daarvoor gaan we de 3 andere velden ‘deselecteren’ door het streepje te selecteren:

Vervolgens wijzigen we nog de klasse, aangezien de laagste waarde van Inkomen BOX 1 24.470 is en de hoogste waarde 61.075 is. Laten we de klasse wijzigen in klassen van 5.000.

De grafiek van Inkomen BOX 1 komt er dan als volgt uit te zien:

In deze grafiek wordt het bedrag van Inkomen BOX 1 netjes verdeeld in klassen van 5.000, te beginnen bij de klasse 25.000 – 30.000 t/m de klasse 60.000 – 65.000.

In de tabel eronder zie je de details per cliënt die voldoen aan de gemaakte selectie, ook weer ingedeeld in de verschillende klassen per 5.000:

In dit voorbeeld vallen er maar vier cliënten in de gemaakte selectie, waarbij je direct kan zien in welke klasse van het Inkomen BOX 1 vallen.

Je kan in de grafiek of in de tabel nog extra selecties maken, bijvoorbeeld om specifieke klassen te selecteren.

Heb je je selectie gemaakt, dan kan je altijd via de rechtermuisknop op de tabel de tabel met de cliënten exporteren naar Excel, door te kiezen voor Downloaden als en vervolgens te kiezen voor Gegevens.

In dit werkblad kan je o.a. filteren op de volgende velden:

 • Fiscaal jaar
 • Cliënt
 • Becon
 • Behandelaar
 • Beoordelaar
 • Adviseur
 • Vennoot

Je hebt de mogelijkheid om maximaal vier velden te selecteren uit de Verzamelstaat. Op deze velden kan je dan gecombineerd filteren.

Selecteer bij Veld een veld uit de Verzamelstaat waar je op wilt kunnen analyseren. Vervolgens wordt bij Min en Max de minimale waarde en de maximale waarde van het gekozen veld weergegeven. In dit voorbeeld de minimale en maximale waarde van Inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Vervolgens kan je een Klasse selecteren. Hiermee bepaal je zelf welke klasse-indeling je wilt hanteren voor het veld. Kies je bijvoorbeeld voor klasse 25.000, dan wordt het geselecteerde veld ingedeeld in klassen per 25.000. Dus klasse 0 – 25.000, klasse 25.000 – 50.000, klasse 50.000 – 75.000, etc.

Rechts naast de veldindeling zie je een grafiek waarbij de gekozen klasse-indeling weergegeven wordt:

In dit voorbeeld zie je het veld Inkomsten uit tegenwoordige arbeid, verdeeld over klassen van 25.000. Klik je met je muis op een specifieke balk in de grafiek, dan selecteer je de betreffende klasse. In de detailtabel onderaan dit werkblad, verschijnen dan alle cliënten waarbij de Inkomsten uit tegenwoordige arbeid binnen die geselecteerde klasse vallen.

In dit voorbeeld zie je het veld Inkomsten uit tegenwoordige arbeid verdeeld over de landkaart van Nederland. Per woonplaats zie je dan de hoeveel Inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Klik op een bolletje om alleen de cliënten te selecteren uit die betreffende woonplaats.

Wil je maar één veld uit de Verzamelstaat analyseren, dan selecteer je bij de overige drie velden het streepje, op deze manier:

Selecteer je bijvoorbeeld twee velden uit de Verzamelstaat, dan worden er twee grafieken weergeven. In de detailtabel onderaan het werkblad verschijnen dan vier extra velden: per geselecteerd veld de klasse-indeling en een veld met de daadwerkelijke waarde van het veld. Via deze weg kan je dan op basis van twee velden je cliënten analyseren.