Declaratie aanvullend geboorteverlof mogelijk (Profit)

Waarvoor is het signaal te gebruiken

Signaal Declaratie aanvullend geboorteverlof mogelijk attendeert je erop dat een medewerker meer dan 5 weken aanvullend geboorteverlof heeft genoten. De WAZO declaratie kan gestart worden via het menu UWV digitaal.

Voorbeeld signaaltekst

Medeweker {Naam mdw} ({Medewerker}) heeft {Opgenomen (weken)} weken {Verlofsoort} genoten. De WAZO declaratie kan gestart worden via het menu UWV digitaal.

Direct naar

Signalen

Signalen testen en inplannen

Signaal blokkeren

Signalen opschonen