Declaratie betaald ouderschapsverlof mogelijk (Profit)

Waarvoor is het signaal te gebruiken

Signaal Declaratie betaald ouderschapsverlof mogelijk attendeert je erop dat de WAZO declaratie voor betaald ouderschapsverlof gedaan kan worden. Dit Profit signaal signaleert na 3 te declareren weken.

Reden: Bij betaald ouderschapsverlof mag je in totaal 9 weken opnemen en mag in maximaal 3x gedeclareerd worden.

Voorbeeld signaaltekst

Voor medeweker {Naam mdw} ({Mdw.}) kunnen {Declarabel (weken)} weken betaald ouderschapsverlof gedeclareerd worden via het menu UWV digitaal.

Declarabel (weken) >= 3

Direct naar

Signalen

Signalen testen en inplannen

Signaal blokkeren

Signalen opschonen