Dashboard CSR

Een betere wereld. Dat is waaraan we willen bijdragen met CSR (Corperate Social Responsibility). In Profit kun je gegevens vastleggen die bijdragen aan een betere wereld. In dit dashboard krijg je inzicht in deze gegevens. Op één handige plek.

Als je geautoriseerd bent voor de InSite-pagina van een dashboard, kun je het dashboard raadplegen.

Zie ook:

Let op:

Heb je geen Profit+ ERP-licentie maar alleen HRM? Dan kun je alleen de werkbladen Diversiteit, Medewerker en Werken & Reizen raadplegen.

Inhoud

Diversiteit

Dit werkblad heeft betrekking op het HRM-gedeelte uit Profit. Hierdoor kun je navigeren door het organigram, maar zou je ook kunnen filteren op functie, afdeling, werkgever en geslacht. Uiteraard kun je ook velden uit de grafieken gebruiken om op te filteren. Daarnaast heb je ook de schakelaar Toon historie. Is deze uit, dan zie je alleen de gegevens van het huidige jaar. Staat deze aan, dan zie je de gegevens van vandaag min 2 jaar.

Alle gegevens op dit werkblad worden berekend op de einddatum van het jaar.

Voorbeeld:

Je opent het dashboard in januari. Het contract van een medewerker loopt af in mei (of de medewerker gaat uit dienst). Deze medewerker zal dan niet in de headcount meegerekend worden.

KPI Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers in headcounts.

Toon historie aan: Het aantal medewerkers in headcounts aan het eind van vorig jaar.

Geslachtverdeling

Per geslachtskeuze zie je het aantal medewerkers (headcount) van dat geslacht gedeeld door het totaal aantal medewerkers (headcount).

Toon historie aan: dezelfde berekening voor het vorige jaar.

Grafiek Leeftijdsklasse

Het aantal medewerkers (headcount) per leeftijdsklasse.

Toon historie aan: Per jaar de verdeling van de leeftijdsklassen. Hier wordt het aantal medewerkers per leeftijdsklasse gedeeld door het totaal aantal medewerkers van dat jaar.

KPI Aantal nationaliteiten

Het aantal nationaliteiten aan het einde van het huidige jaar.

Toon historie aan: het aantal nationaliteiten in headcounts aan het eind van vorig jaar.

Grafiek Medewerkers per nationaliteit

Het aantal medewerkers (headcount) per nationaliteit.

Toon historie aan: Per jaar de verdeling van de leeftijdsklassen. Hier wordt het aantal medewerkers per nationaliteit gedeeld door het totaal aantal medewerkers van dat jaar.

KPI Aantal opleidingen

Het aantal unieke gevolgde opleidingen aan het einde van het huidige jaar.

Toon historie aan: het aantal unieke gevolgde opleidingen aan het eind van vorig jaar.

Grafiek Opleidingsniveau

Het aantal medewerkers (headcount) per opleidingsniveau.

Toon historie aan: Per jaar de verdeling van de opleidingen. Hier wordt het aantal medewerkers per opleiding gedeeld door het totaal aantal medewerkers van dat jaar.

KPI Aantal geboortelanden

Het aantal geboortelanden aan het einde van het huidige jaar.

Toon historie aan: het aantal geboortelanden in headcounts aan het eind van vorig jaar.

Grafiek Medewerkers per geboorteland

Het aantal medewerkers (headcount) per geboorteland.

Toon historie aan: Per jaar de verdeling van de geboortelanden. Hier wordt het aantal medewerkers per geboorteland gedeeld door het totaal aantal medewerkers van dat jaar.

Medewerker

Dit werkblad heeft betrekking op het HRM-gedeelte uit Profit. Hierdoor kun je navigeren door het organigram, maar zou je ook kunnen filteren op functie, afdeling, werkgever en geslacht. Uiteraard kun je ook velden uit de grafieken gebruiken om op te filteren. Daarnaast heb je ook de schakelaar Toon historie. Is deze uit, dan zie je alleen de gegevens van het huidige jaar. Staat deze aan, dan zie je de gegevens van vandaag min 2 jaar. Belangrijk is dat je je verzuim en de scholing ook vastlegt in Profit.

Alle gegevens op dit werkblad worden berekend op de einddatum van het jaar.

Voorbeeld:

Je opent het dashboard in januari. Het contract van een medewerker loopt af in mei (of de medewerker gaat uit dienst). Deze medewerker zal dan niet in de headcount meegerekend worden.

KPI Verzuim

Actuele verzuimpercentage o.b.v. kalenderjaar. Verzuimdagen of -uren dit jaar gedeeld door kalenderdagen of roosteruren dit jaar op dit moment. Dit percentage komt overeen met het dashboard Verzuim, werkblad Kengetallen (Kalenderjaar (YTD)), eerste KPI achter Verzuimpercentage. Wil je andere percentages weten, raadpleeg dan het dashboard Verzuim.

Toon historie aan: Dezelfde berekening voor het vorige jaar. Dit percentage komt overeen met het verzuimdashboard Werkblad Kengetallen (Kalenderjaar (YTD)), derde KPI achter Verzuimpercentage.

Grafiek Verzuim

Verzuimpercentage o.b.v. kalenderjaar. Verzuimdagen of -uren dit jaar gedeeld door kalenderdagen of roosteruren dit jaar, per maand weergegeven. De percentages komen overeen met het dashboard Verzuim, werkblad Cijfers per periode (Kalenderjaar (YTD), Maand). Wil je andere percentages weten, raadpleeg dan het dashboard Verzuim.

Toon historie aan: dezelfde berekening voor het vorige jaar.

KPI Doorstroom

Het aantal headcounts in het huidige jaar, wanneer er een nieuwe functie bekleed wordt die ongelijk is aan de voorgaande functie.

Toon historie aan: dezelfde berekening voor het vorige jaar.

Grafiek Doorstroom

Hier zie je op basis van de eerder genoemde berekening, hoeveel medewerkers er van de ene functie (links) doorgestroomd zijn naar een nieuwe functie (rechts)

Toon historie aan: dezelfde grafiek, alleen dan doorstroom van de afgelopen 2 jaar.

KPI Scholing

Som van de medewerkers die één of meerdere cursussen gevolgd hebben in het huidige jaar (op basis van de begindatum van de cursus), gedeeld door het totaal aantal medewerkers.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar. De begindatum van de cursus moet in het voorgaande jaar liggen

Aantal cursussen

Telling van het aantal cursussen in het huidige jaar

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan ook voor het voorgaande jaar.

Mdw met cursus

Som van de medewerkers die één of meerdere cursussen gevolgd hebben in het huidige jaar (op basis van naar de begindatum van de cursus).

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan ook voor het voorgaande jaar

Grafiek Gevolgde cursussen

Telling van het aantal cursussen in het huidige jaar. Per gevolgde cursus zie je hoeveel keer deze gevolgd is.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook per cursus de verdeling per jaar.

KPI Parttime%

De som van het parttimepercentage gedeeld door het aantal headcounts. Gedeeld door 100 om tot een percentage te komen.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan ook voor het voorgaande jaar

Grafiek Medewerkers per PT%

Aantal medewerkers met het vastgelegde parttimepercentage in het huidige jaar.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook per parttimepercentage de verdeling per jaar.

Werken en reizen

Dit werkblad is gebaseerd op het wagenpark. Dit moet dus in Profit vastgelegd zijn. Ook het thuiswerken zal bij de medewerker vastgelegd moeten zijn om terug te zien in dit werkblad. Ook dit werkblad heeft betrekking op het HRM-gedeelte uit Profit. Hierdoor kun je navigeren door het organigram, maar zou je ook kunnen filteren op functie, afdeling, werkgever en geslacht. Uiteraard kun je ook velden uit de grafieken gebruiken om op te filteren. Daarnaast heb je ook de schakelaar Toon historie. Is deze uit, dan zie je alleen de gegevens van het huidige jaar. Staat deze aan, dan zie je de gegevens van vandaag min 2 jaar.

Let op:

De optelling van de KPI's kan afwijken van het totale aantal auto's. Dit omdat bijvoorbeeld iemand een half jaar benzine heeft gereden en daarna een half jaar elektrisch.

KPI Auto’s wagenpark

Auto’s die in dit huidige jaar onder contract staan/hebben gestaan. Dit zijn auto’s die in het wagenpark zijn vastgelegd waarbij de begindatum kleiner is dan vandaag en de einddatum leeg is of in het huidige jaar ligt.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar.

Grafiek Auto’s per brandstofsoort

Zelfde berekening als de KPI, alleen zie je hier dan de verdeling per brandstofsoort.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook met de verdeling per jaar.

KPI KM wagenpark

Auto’s die in het wagenpark zijn vastgelegd waarbij kilometers zijn vastgelegd. Er wordt gekeken naar het jaartal waarin de kilometers zijn vastgelegd, deze worden bij elkaar opgeteld. Alles wat in het huidige jaar valt zie je in deze KPI.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar.

Grafiek Kilometers per brandstofsoort

Zelfde berekening als de KPI, alleen zie je hier dan de verdeling per brandstofsoort.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook met de verdeling per jaar.

KPI Thuiswerken

In Profit leg je per medewerker thuiswerkdagen vast. Je ziet hier de som van de thuiswerkdagen gedeeld door het totaal aantal werkdagen (maal 100) dus als percentage. Dit alles van het huidige jaar.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar

Verdeling Thuiswerkers

Hier worden het aantal medewerkers geteld die een thuiswerkdag hebben aangevinkt in Profit in het huidige jaar.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar

Grafiek Thuiswerken per werkdag

Zelfde berekening als de KPI, alleen zie je hier dan de verdeling per werkdag.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook met de verdeling per jaar.

KPI CO2-uitstoot wagenpark

In Profit leg je per auto in je wagenpark de CO2-uitstoot vast. In deze KPI zie je de gemiddelde uitstoot per auto.

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan voor het vorige jaar.

Grafiek Auto’s per uitstootcategorie

Zelfde berekening als de KPI, alleen zie je hier dan de verdeling per uitstootcategorie. De uitstootcategorie wordt bepaald door de hoeveelheid uitstoot.

• Uitstoot = Leeg dan 'Niet bekend'

• Uitstoot < 75 dan ‘Klimaatzuinig’

• Uitstoot tussen 75 en 125 dan ‘Regulier’

• Uitstoot > 125 dan ‘Klimaatbelastend’

Toon historie aan: dezelfde berekening alleen dan zie je ook met de verdeling per jaar.

Inkoop

Dit werkblad is gebaseerd op de module Inkoop in Ordermanagement. Je kan filteren op administraties en administratiesets. Ook kan je filteren op een specifieke inkooprelatie. Daarnaast heb je ook de schakelaar Toon historie. Is deze uit, dan zie je de gegevens van de afgelopen 12 maanden. Staat deze aan, dan zie je de gegevens van de volledige jaren van huidig jaar min 2 jaar.

KPI Actieve inkooprelaties

De inkooprelaties aan wie in de afgelopen 12 maanden een factuur gestuurd is. Daarnaast mag de inkooprelatie niet volledig geblokkeerd zijn en is het veld Is crediteur aangevinkt.

Toon historie aan: De eerste KPI heeft dezelfde berekening maar dan alles uit het huidige jaar (dus niet afgelopen 12 maanden). De tweede KPI heeft dezelfde berekening maar dan voor het volledige voorgaande jaar.

Grafiek

Per inkooprelatie zie je het aantal facturen die verstuurd zijn.

Toon historie aan: Er wordt een tabel getoond met het aantal actieve inkooprelaties (zelfde berekening als de KPI) over de afgelopen 4 jaar. Je ziet ook de procentuele verandering t.o.v. het jaar ervoor.

Selecteer locatie

Hier staan locaties die je kan selecteren in je map. Deze betreffen de rode locaties. Dit zijn de afleveradressen van de orders. Hierdoor weet je hoe lokaal er per locatie geleverd wordt. Als je alleen de gegevens van de administratie gebruikt, kan het zijn dat deze niet zijn. Als je werkt met meerdere vestigingen per administratie bijvoorbeeld. Naar wel adres kijken we? Eerst wordt er gekeken naar het afleveradres in de factuur. Als dat leeg is nemen we het afleveradres van de inkooprelatie en anders nemen we het adres van de administratie.

Map Spreiding inkoop

De som van het regelbedrag van de factuur per inkooprelatie (vastgelegde adres).

KPI Compleet geleverd

Er wordt eerst gekeken of er één of meerdere bijbehorende orders gekoppeld zijn aan de ontvangst (compleet geleverd). Vervolgens delen we het aantal orders die compleet geleverd zijn door het totaal aantal orders.

Toon historie aan: De eerste KPI heeft dezelfde berekening maar dan alles uit het huidige jaar (dus niet afgelopen 12 maanden). De tweede KPI heeft dezelfde berekening maar dan voor het volledige voorgaande jaar.

Grafiek

Per inkooprelatie zie je hoe compleet ze leveren.

Toon historie aan: Je ziet een tabel per inkooprelatie hoe compleet leveren (zelfde berekening als de KPI) over de afgelopen 4 jaar. Je ziet ook de procentuele verandering t.o.v. het jaar ervoor.

KPI Betaling in dagen

Het aantal dagen vanaf de factuurdatum t/m de betaaldatum (boekstukdatum). Je ziet hier het gemiddelde van alle facturen.

Toon historie aan: De eerste KPI heeft dezelfde berekening maar dan alles uit het huidige jaar (dus niet afgelopen 12 maanden). De tweede KPI heeft dezelfde berekening maar dan voor het volledige voorgaande jaar.

Grafiek Aantal facturen per betaaltermijn

Per betaaltermijn zie je het aantal facturen dat daarbinnen valt. Ook hier is de berekening boekstukdatum minus factuurdatum. Het heeft dus niets te maken met betaaltermijnen die je in Profit vast hebt gelegd.

Toon historie aan: Dezelfde berekening alleen dan zie je ook met de verdeling per jaar.

Verbruik en milieu

Dit werkblad is gebaseerd op de CSR-gegevens die je vastlegt in Profit.

Je kunt targets vastleggen in de KPI-tabel. Heb je die gevuld, dan wordt hier ook rekening mee gehouden. Je kan filteren op administraties en administratiesets. Ook kan je op categorie, type en locatie filteren. Zelf kan je ervoor kiezen om het verbruik te tonen in de standaard eenheden, maar je kan ook de schakelaar gebruiken om alles in dezelfde CO2-uitstoot te zien. Deze moet je dan uiteraard wel vastgelegd hebben. Ook hier heb je een schakelaar met Toon historie. In dat geval zijn de berekeningen hetzelfde alleen worden dan ook voorgaande jaren getoond. Bij de historie wordt nooit rekening gehouden met targets.

Er zijn 3 opties:

  • Je vult de CSR-tabel (met of zonder locatie), zonder dat je de KPI-tabel gebruikt (je legt dus geen targets vast).
  • Je vult de CSR-tabel zonder locatie maar je wilt wel met targets werken. Vul dan ook de KPI-tabel zonder locatie (gebruik de hiervoor meegeleverde KPI-tabel CSR: Budget per administratie.
  • Je vult de CSR-tabel met locaties en je wilt met targets werken. Vul dat ook de KPI-tabel met locaties (gebruik de hiervoor meegeleverde KPI-tabel CSR: Budget per locatie en administratie.

In andere gevallen zal het werkblad niet werken.

KPI’s

Som van de vastgelegde waarden (met type verbruik ‘Verbruikt’ of ‘Niet van toepassing’). Alles wat is opgewekt wordt hier van afgetrokken.

  • Gas: alles van categorie Energie, type Gas
  • Water: alles van categorie Water
  • Laadtransacties: alles van categorie Energie, type Laadtransactie.
  • Afval: alles van categorie Afval

Grafieken

Met KPI-tabel: Er wordt onderscheidt gemaakt tussen binnen budget, de ruimte in het budget en buiten budget

  • Binnen budget: alles tot het budget of lager
  • Budget ruimte: als budget minus alle waarden groter is dan nul
  • Boven budget: alles wat boven het budget komt

Zonder KPI-tabel: dezelfde berekening als de KPI alleen dan per maand weergegeven.