thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlof kopen

Met deze muterende workflow ben je als medewerker in staat om een verlofdagen te kopen en dit door je direct leidinggevende te laten beoordelen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden drie statussen gebruikt binnen deze workflow. In behandeling, Goedgekeurd en Afgekeurd. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status In behandeling.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties:. Opnieuw insturen kopen verlof, Registreren kopen verlof en Afkeuren kopen verlof. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

Waarom welke stappen?

Na het vastleggen van de koop komt deze als taak bij je direct leidinggevende. Deze kan kiezen voor goedkeuren en afkeuren. Nadat de koop is goedgekeurd door de leidinggevend komt deze niet meer terug bij de medewerker om te bevestigen.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Verlof Dossier

Work area

HRM