Boekingslay-out

Je gebruikt boekingslay-outs voor het vastleggen van boekingsregels, zoals financiële boekingen, periodebudgetten, nacalculatieregels en ordermanagement mutaties. Daarnaast gebruik je boekingslay-outs voor stamgegevens, zoals het begroten van formatieplaatsen, het verbijzonderen van kostensoorten per looncomponent, etc.

Beschrijving

AFAS levert een groot aantal standaard boekingslay-outs mee met Profit. Je kunt deze niet wijzigen. Wel kun je boekingslay-outs kopiëren en de kopieën aan de bedrijfssituatie aanpassen. Je kunt zelf bepalen welke velden in de kop, in de regel en in de staart van een boekingslay-out weergegeven worden. Ook kun je voorkeurwaarden instellen voor velden, velden overslaan, een waarde van een veld overnemen uit een ander veld, etc.

  • Kop

    Algemene velden bovenaan de boekingslay-out, bijvoorbeeld de verkooprelatie van een verkooporder.

  • Regel

    De regels, bijvoorbeeld factuurregels of boekingsregels.

  • Staart

    Algemene velden onderaan een boekingslay-out, bijvoorbeeld totalen.

Boekingslay-outs zijn definities. Daarom kun je per boekingslay-out via autorisatie bepalen welke groepen en gebruikers de boekingslay-out mogen gebruiken.

Let op: 

De instellingen in een boekingslay-out gelden voor alle gebruikers. Door verschillende boekingslay-outs te maken en ze anders te autoriseren kun je de ene gebruiker meer mogelijkheden geven dan de andere.

Als je een door je zelf toegevoegde boekingslay-out gebruikt, staat de omschrijving van de boekingslay-out in de titel van het boekingsvenster. Hierdoor kun je de boekingslay-out sneller terugvinden als je deze wilt onderhouden.

Werkwijze

Zie ook