thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Belastbare inkomsten uit eigen woning (velden)

Let op: 

Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen.

Jaarcodes:

  • 2019: S
  • 2020: T
  • 2021: U
  • 2022: V

    Voorbeeld: Veldcode Aanmerkelijk belang 2022

    De veldcode voor Aanmerkelijk belang is 59F009. De jaarcode voor 2022 is V. De veldcode Aanmerkelijk belang 2022 is: V59F009.

Formulier: Belastbare inkomsten uit eigen woning

Omschrijving

 

 

Veldtype / specificatie

Totaal

 

Akkoord

04F024

Ja/Nee

 

Inkomsten uit de eigen woning

Eigenwoningforfait

04F001

 

 

Inkomsten uit tijdelijke verhuur van de woning

04F012

 

 

Uitkering kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht

04F028

 

 

Benutte vrijstelling aangever kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

04F029

 

 

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

04F118

 

 

Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering/spaarrekening/ beleggingsrecht

04F002

 

 

Totaal inkomsten uit eigen woning

 

 

04F003

Aftrekposten van de eigen woning

Aftrekbaar bedrag betaalde rente

04F006

 

 

Aftrekbaar bedrag financieringskosten

04F113

 

 

Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming

04F007

 

 

Rente restschuld vervreemde eigen woning

04F114

 Z16

 

Tussensaldo aftrekposten eigen woning

04F120

 

 

Af: restant terugontvangen (boete)rente

04F119

 

 

Totaal aftrekposten van eigen woning

 

 

04F008

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

 

 

04F009

Aftrek wegens geen of geringe woningschuld

Aangever

Partner

Totaal

Eigenwoningforfait

04F001

04F047

04F049

Totaal aftrekposten van eigen woning

04F046

04F048

04F050

Rentevoordeel en/of betaalde rente/kosten buiten belastingjaar

04F108 + Z01

04F109

04F110

Aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

04F115

04F116

04F051

Verdeeld saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

04F085

04F086

04F087

Verdeelde aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

04F052

04F053

04F054

In aanmerking te nemen aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

04F122

04F123

04F124

Inkomsten uit eigen woning

04F055

04F056

04F057

Hierin begrepen aftrek wegens geringe woningschuld in buitenlandse periode

04F082

 

Kapitaalverzekering eigen woning

Is er sprake van (een) kapitaalverzekering(en) eigen woning?

04F005

Ja/Nee

 

Betaalde premies kapitaalverzekering(en) eigen woning

04F025

 

 

Waarde van de kapitaalverzekering(en) eigen woning einde periode

04F026

 

 

Overige

Totaalwaarde eigen woning einde jaar

04F027

 

 

Totaal eigenwoningschuld einde periode

04F004

 

 

Hierin begrepen inkomsten uit eigen woning in buitenlandse periode

Eigenwoningforfait

04F014

 

 

Inkomsten uit tijdelijke verhuur

04F016

 

 

Tot uitkering gekomen kapitaalverzekering

04F037

 

 

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

04F040

 

 

Benutte vrijstelling partner kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar

 

 

 

Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering/spaarekening/beleggingsrecht

04F015

 

 

Totaal inkomsten uit eigen woning

 

 

04F017

Aftrekbaar bedrag betaalde rente

04F019

 

 

Aftrekbaar bedrag financieringskosten

04F112

 

 

Periodieke betalingen erfpacht, opstal en beklemming

04F020

 

 

Rente restschuld vervreemde eigen woning

04F045

 

 

Totaal aftrekposten van de eigen woning

 

 

04F021

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning (Buitenlandse periode)

 

04F022

Aandeel in saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning (Buitenlandse periode)

 

 

04F121

Totaal bedrag schulden eigen woning einde jaar

04F018

 

 

Restschuld vervreemde eigen woning einde jaar

04F058

 

 

Te conserveren inkomen

Te conserveren inkomen: kapitaalverzekering eigen woning (Nederlandse periode)

04F023

Z28

 

Bijleenregeling

Aangever

 

Partner

Verkochte woning

 

 

 

Verkoopprijs verkochte woning

04F030

Z01

04F063

Aandeel in eigendom verkochte woning

04F034

 

04F064

Verkoopkosten verkochte woning

04F031

Z01

04F065

Opbrengst verkochte woning

04F032

 

04F066

Eigenwoningschuld verkochte woning

04F033

Z01

04F067

Overwaarde verkochte woning

04F081

 

04F068

Nieuwe woning

 

 

 

Woning gekocht voor 1 oktober 2009?

04F106

Ja/Nee

04F107

Aankoopprijs nieuwe woning

04F035

Z01

04F069

Aandeel in eigendom nieuwe woning

04F042

 

04F070

Aankoopkosten nieuwe woning

04F036

Z01

04F071

Kosten onderhoud en/of verbetering nieuwe woning

04F039

Z01

04F072

Kosten nieuwe woning

04F083

 

04F084

Let op:
bovenstaande posten, uitgezonderd aandeel in eigendom, worden doorgegeven aan de belastingdienst. 

 

Hierin begrepen in buitenlandse periode

 

 

 

Verkochte woning

 

 

 

Verkoopprijs verkochte woning

04F088

Z01

04F097

Aandeel in eigendom verkochte woning

04F034

 

04F064

Verkoopkosten verkochte woning

04F089

Z01

04F098

Opbrengst verkochte woning

04F090

 

04F099

Eigenwoningschuld verkochte woning

04F091

Z01

04F100

Overwaarde verkochte woning

04F092

 

04F101

Nieuwe woning

 

 

 

Aankoopprijs nieuwe woning

04F093

Z01

04F102

Aankoopkosten nieuwe woning

04F094

Z01

04F103

Kosten onderhoud en/of verbetering nieuwe woning

04F095

Z01

04F104

Kosten nieuwe woning

04F096

 

04F105

Eigen woningschuld

 

 

 

Geldlening(en) nieuwe woning vóór aflossing

04F038

Z01

04F073

Aflossing dit jaar op nieuwe woning

04F041

Z01

04F078

Geldlening(en) nieuwe woning einde jaar

04F061

 

04F079

Eigenwoningschuld einde jaar (berekend tenzij gespecificeerd)

04F059

Z01

04F076

Nieuwe woning goedkoper (t/m 2009):
Eigenwoningschuld einde jaar = Eigenwoningschuld verkochte woning (maximaal Geldlening(en) nieuwe woning vóór aflossing)

Nieuwe woning goedkoper (vanaf 2010):
Eigenwoningschuld einde jaar = Kosten nieuwe woning minus Overwaarde verkochte woning (maximaal Geldlening(en) nieuwe woning vóór aflossing)

Nieuwe woning duurder:
Eigenwoningschuld einde jaar = Kosten nieuwe woning – Eigenwoningreserve begin jaar - Overwaarde verkochte woning

Eigen woningreserve

 

 

 

Eigenwoningreserve begin jaar

04F044

 

04F062

Eigenwoningreserve einde jaar (berekend tenzij gespecificeerd)

04F043

Z01

04F080

Eigenwoningreserve einde jaar =
Eigenwoningreserve begin jaar + Overwaarde verkochte woning + Geldlening(en) nieuwe woning einde jaar - Kosten nieuwe woning

Toelichting:
Eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning waarover de rente mag worden afgetrokken in BOX 1
Overwaarde is het bedrag dat overblijft als de eigenwoningschuld voor de oude woning wordt afgetrokken van de netto-opbrengst. Eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor geen eigenwoningschuld mag worden aangegaan.

Let op: 

Onderin het scherm zijn de verschillende specificaties van de eigen woning beschreven.

Formulier: Woning

Omschrijving

 

Veld-
code

Veldtype + specificatie

Veld-
code

Veldtype + specificatie

Akkoord

54F018

Ja/Nee

 

 

Gegevens woning

Adres van de woning

54F001

Tekst (80)

 

 

WOZ-objectnummer

54F035

Tekst (10)

 

 

WOZ-objectnummer aanhorigheid

54F036

Tekst (10)

 

 

Bijzondere situatie gebruik woning (voor forfaitberekening)

54F037

Tekst (4)

 

 

Postcode

54F022

Tekst (10)

 

 

Woonplaats

54F023

Tekst (25)

 

 

Land

54F024

Tekst (3)

 

 

Periode (datum van - t/m)

54F003

Tekst (4)

 54F004

  Tekst (4)

Percentage eigendom

54F019

Percentage

 

 

Waarde van de woning

54F002

 

 

Inkomsten uit de eigen woning

Eigenwoningforfait

54F005

 

 

Inkomsten uit tijdelijke verhuur van de woning

54F006

Z14

 

 

Periode tijdelijke verhuur van de woning

54F025

Aantal Z02

 

 

Verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen aan de partner?

54F119

Ja/Nee

 

 

Fiscale partner verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen?

54F120

Ja/Nee

 

 

Uitkering kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht

54F007

Z01

 

 

Benutte vrijstelling aangever kapitaalverzekering dit jaar

54F017

Z01

 

 

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering dit jaar

54F121

Z01

 

 

Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht

54F020

 

 

Totaal inkomsten uit eigen woning

 

 

54F010

Aftrekposten van de eigen woning

Betaalde rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen (aftrekbaar)

54F033

Z13

 

 

Betaalde rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen (niet-aftrekbaar)

54F029

Z16

 

 

Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming

 

 

54F014

+ Z01

Betaalde rente voor lening afgegeven door ander dan administratieplichtige

 

 

54F118

+ Z16

Rente restschuld vervreemde eigen woning

 

 

54F109

 

Tussensaldo aftrekposten eigen woning

54F125

 

 

Af: restant terugontvangen (boete)rente

54F124

 

 

Totaal aftrekposten van eigen woning

 

 

54F015

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

 

 

54F016

Kapitaalverzekering eigen woning

Is er sprake van een kapitaalverzekering eigen woning?

54F012

Ja/Nee

 

 

Betaalde premies kapitaalverzekering eigen woning

54F026

Z01

 

 

Waarde van de kapitaalverzekering eigen woning einde periode

54F027

Z01

 

 

Overige

Eigenwoningschuld einde periode van aftrekbare geldleningen

54F011

 

 

Eigenwoningschuld einde periode van niet-aftrekbare geldleningen

54F123

 

 

Eigenwoningschuld einde periode voor lening afgegeven door ander dan administratieplichtige

54F013

 

 

Eigenwoningschuld einde periode van restschuld

54F112

 

 

Eigenwoningschuld einde periode

 

 

 54F034

Betreft het een woning in de buitenlandse periode?

54F008

Ja/Nee

 

 

Specificaties Eigen woning

Omschrijving

Veldcode

Veldtype

Inkomsten uit tijdelijke verhuur

Omschrijving

Ds

Tekst

Ontvangen huur

AmRe

Huurinkomsten

ReCo

Periode tijdelijke verhuur van de woning

Omschrijving

Ds

Tekst

Van

PeFr

Datum

T/m

PeTo

Datum

Aantal dagen

NoDa

Aantal

Uitkering kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Benutte vrijstelling kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Betaalde rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen (aftrekbaar)

Omschrijving

Ds

Tekst

Rekeningnummer

BkAc

Num

Saldo rekening totaal

ToAm

Betaalde rente en kosten

AmDe

Saldo rekening aangever

AgAm

Eigenwoningschuld einde jaar

BoVa

Belang aangever

BeAm

Betaalde rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen (niet-aftrekbaar)

Omschrijving

Ds

Tekst

Rekeningnummer

BkAc

Num

Saldo rekening aangever

AgAm

Betaalde rente en kosten

DiBe

Belang aangever

BeAm

Eigenwoningschuld einde jaar

AmEp

Eigenwoningschuld begin jaar

AmBp

Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Kosten i.v.m. tijdelijke verhuur

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Betaalde premies kapitaalverzekering eigen woning

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Waarde van de kapitaalverzekering eigen woning einde periode

Omschrijving

Ds

Tekst

Bedrag

Am

Direct naar

  1. BOX 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (velden)

Process

Veldcodes Aangifte IB

Work area

Fiscaal