Kosten verbijzonderen

Bij ondernemingen met meerdere vestigingen of afdelingen komt het regelmatig voor dat centrale inkoop plaatsvindt. Een onderneming kan er in dat geval voor kiezen om kosten uit de inkoop toe te kennen aan één of meerdere vestigingen of afdelingen. Dit proces van toekennen en verdelen noemen wij verbijzonderen. Een controller krijgt op deze manier inzicht in de kosten per vestiging of afdeling, zodat deze vergeleken kunnen worden met een bepaalde verwachting. Dit onderwerp beschrijft hoe je inkoopfacturen kunt verbijzonderen.

Inhoud

Voorbereiding

Kosten inkoopfactuur verbijzonderen

Je kunt de kosten van een inkoopfactuur verbijzonderen. Wanneer je de manier van verbijzonderen hebt ingesteld op een grootboekrekening, dan wordt deze verbijzondering standaard toegepast bij het boeken.

  1. Voeg een Inkoopfactuur toe.
  2. Open de aanvullende velden (Ctrl+p).
  3. Vink Verbijzonderen toepassen aan.
  4. Selecteer een Vestiging of Afdeling wanneer je de volledige kosten hierop wilt verbijzonderen.
  5. Klik op Verdelen, wanneer je de kosten over verschillende Vestigingen en Afdelingen wilt verdelen.
  6. Vul per Vestiging of Afdeling een Percentage in.

    Het totale percentage moet 100% zijn.

  7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Zie ook