Meldingen bij migratie naar SB

Tijdens de migratie van AFAS Profit naar SB kunnen meldingen en waarschuwingen optreden. Voor de meldingen zijn eventueel acties vereist om succesvol te migreren.

Hieronder zie je alle meldingen met een eventuele oplossing.

Melding

Oplossing

Sommige btw-aangiften zijn nog niet verzonden. Verzend, blokkeer of verwijder deze btw-aangiften.

Er is een btw-aangifte waar wel een bestand voor is aangemaakt maar niet verzonden. Deze status kennen wij niet in SB. Daarom kan niet worden gemigreerd. Ga naar Btw/icp / Btw/icp-aangifte en verzend de betreffende btw-aangifte, of onderdruk of verwijder deze.

Sommige btw-aangiften zijn nog niet definitief gemaakt. Maak deze btw-aangiften definitief, of verwijder dan wel blokkeer deze.

Er is een btw-aangifte aangemaakt, maar nog niet definitief gemaakt. Ga naar Btw/icp / Btw/icp-aangifte en maak deze definitief (eventueel eerste onderdrukken) of verwijder de aangifte als deze nog niet is aangegeven.

De periodetabel financieel die gebruikt wordt is niet van het type Maand. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB met als financiële periodetabel anders dan Maand.

Aan deze administratie is nog geen organisatie gekoppeld. Voeg deze organisatie eventueel eerst toe. Ga dan naar Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen en selecteer deze organisatie.

Om je nieuwe SB omgeving zoveel mogelijk aan te passen op je organisatie is het nodig om in de administratie een organisatie te selecteren. Ga naar Inrichting / Instellingen administratie, tabblad Algemeen en vul hier de organisatie van de administratie. Als deze nog niet aanwezig is, voeg je deze eerst toe via CRM / Organisatie/Persoon. Zorg dat je de volgende gegevens minimaal vult: naam, telefoonnummer, adres, bankrekening en rechtsvorm.

Er wordt een periodetabel gebruikt die een gebroken boekjaar heeft. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB met als periodetabel een gebroken boekjaar.

Niet alle facturen die mee moeten in migratie zijn gejournaliseerd. Journaliseer eerst de openstaande facturen.

Er staan nog facturen in de administratie die niet zijn gejournaliseerd. Ga naar Facturering en klik op de actie Journaliseren. Journaliseer de openstaande facturen. Meestal kan de instelling Datum boeking facturen gelijk aan factuurdatum gebruikt worden. Als er testfacturen aanwezig zijn verwijder deze of pas het bedrag aan naar 0 euro en journaliseer deze.

Sommige vaste activa maken gebruik van de afschrijvingsmethoden "Direct", "Percentage van de boekwaarde" of "Degressief". Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Deze afschrijvingsmethode wordt niet ondersteund in SB en daarom is migreren niet mogelijk. Ga naar Vaste activa / Actief en open het aangegeven actief. Bekijk of je de afschrijvingsmethode kunt aanpassen en wijzig deze bijvoorbeeld naar lineair. Als je de methode niet kunt aanpassen, dan kunnen er niet verwerkte afschrijvingen zijn. Open de weergave Activa en klik op de actie Terugdraaien journalisering om de gemaakte afschrijvingen terug te draaien voor dit specifieke actief. Als dit niet mogelijk is, is het nog niet mogelijk om te migreren naar SB.

Sommige vaste activa hebben subsidies die nog niet volledig zijn vrijgevallen. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Gedeeltelijk vrijgevallen subsidies kunnen niet gemigreerd worden. Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB.

Het saldo <saldo grootboekrekening> van grootboekrekening <omschrijving grootboekrekening> komt op de huidige datum niet overeen met het saldo van de gekoppelde vaste activa <saldo vaste activa>'. Corrigeer dit met memoriaalboekingen en/of pas de gegevens van de gekoppelde vaste activa aan.

Uiteraard moet er aansluiting zijn tussen het grootboek en de onderliggende vaste activa administratie op het moment van migreren. Neem indien nodig contact op met de boekhouder.
Als er boekingen zijn gedaan op vaste activa rekeningen die niet gerelateerd zijn aan een overeenkomstige wijziging in de vaste administratie, dan ontstaan verschillen. Het is voor ons niet te bepalen welke boeking één of meerdere verschillen heeft veroorzaakt, het kan zelfs een verschil zijn wat al jarenlang bestaat omdat er geen aandacht is geweest voor aansluiting tussen het grootboek en de vaste activa administratie. Het kan dan ook nuttig zijn om bij het oudste aanwezige boekjaar te beginnen om zo te bepalen waar de verschillen zijn ontstaan. Mogelijk kan het rapport Controleoverzicht vaste activa hierbij helpen. Controleer vooral de afzonderlijke boekingen op de genoemde rekening of deze wel ook gerelateerd zijn aan een boeking in de vaste administratie. In Profit kan een dergelijke controle ook worden uitgevoerd in de Finance Auditor (nummer 81 en 82). Hiermee kan de aansluiting voor zowel de aanschaf als de afschrijving gecontroleerd worden. Als niet elke inkoopfactuur geboekt op dit grootboek is gekoppeld aan een actief en er handmatig investeringen worden aangemaakt, dan is het mogelijk dat er eenmalig een extra investering met het verschil moet worden gemaakt.
Het is ook mogelijk dat er een herinvesteringsreserve is geboekt met een vervangend actief. Dit wordt in AFAS Profit niet standaard van de activa rekening af geboekt. Boek dit bedrag alsnog weg.

Het saldo grootboekrekening <saldo grootboekrekening> van <omschrijving grootboekrekening> komt op 01-01-<startjaar> niet overeen met saldo gekoppelde vaste activa <saldo vaste activa>. Corrigeer de beginbalans, voeg memoriaalboekingen toe in het vorige boekjaar en/of pas de gegevens van de gekoppelde vaste activa aan.

Uiteraard moet er aansluiting zijn tussen het grootboek en de onderliggende vaste activa administratie in het startjaar. Neem indien nodig contact op met de boekhouder.
Als er boekingen zijn gedaan op vaste activa rekeningen die niet gerelateerd zijn aan een overeenkomstige wijziging in de vaste administratie, dan ontstaan verschillen. Het is voor ons niet te bepalen welke boeking één of meerdere verschillen heeft veroorzaakt, het kan zelfs een verschil zijn wat al jarenlang bestaat omdat er geen aandacht is geweest voor aansluiting tussen het grootboek en de vaste activa administratie. Het kan dan ook nuttig zijn om bij het oudste aanwezige boekjaar te beginnen om zo te bepalen waar de verschillen zijn ontstaan. Mogelijk kan het rapport Controleoverzicht vaste activa hierbij helpen. Controleer vooral de afzonderlijke boekingen op de genoemde rekening of deze wel ook gerelateerd zijn aan een boeking in de vaste administratie. In AFAS Profit kan een dergelijke controle ook worden uitgevoerd in de Finance Auditor (nummer 81 en 82). Hiermee kan de aansluiting voor zowel de aanschaf als de afschrijving gecontroleerd worden. Als niet elke inkoopfactuur geboekt op dit grootboek is gekoppeld aan een actief en er handmatig investeringen worden aangemaakt, dan is het mogelijk dat er eenmalig een extra investering met het verschil moet worden gemaakt.
Het is ook mogelijk dat er een herinvesteringsreserve is geboekt met een vervangend actief. Dit wordt in Profit niet standaard van de activa rekening af geboekt. Boek dit bedrag alsnog weg.

Het vast actief <omschrijving vast actief> is (deels) verkocht, maar nog niet gejournaliseerd. Journaliseer eerst alle vaste activa of verwijder de verkoop ervan.

Ga naar Vaste activa / Journaliseren en journaliseer de verkoop van het aangegeven actief.

Het vast actief <omschrijving vast actief> met status "Buiten gebruik" heeft nog een boekwaarde. Voeg hiervoor een verkoop of afvoer toe.

Ga naar Vaste activa / Actief en zoek naar een actief die wel buiten gebruik is gesteld, maar nog een boekwaarde bevat. Zorg dat deze wordt afgeboekt of maak een verkoop aan. Hierdoor zal er geen activa meer aanwezig zijn met saldo, maar zijn buiten gebruik.

Sommige contacten hebben meerdere telefoonnummers in hetzelfde veld of ongeldige telefoonnummers. Pas deze aan: <namen contactpersonen>.

Ga naar CRM / Organisatie/persoon het zoek het aangegeven contact. Zorg dat de telefoonnummers die te vinden zijn in de detail niet dubbel aanwezig zijn en van een geldig formaat zijn voorzien.

De laatste btw-aangifte van <vorig boekjaar> ontbreekt. Voeg deze btw-aangifte toe.

Er mist een laatste btw-aangifte voor het startjaar. Omdat dit voor het startjaar is kan deze niet via SB worden aangegeven. Ga naar Btw/icp / Btw/icp-aangifte. Klik op Nieuw en maak een btw-aangifte aan voor de laatste periode voor het startjaar. Maak de periode definitief met de actie Definitief maken. Als je deze niet wilt verzenden, dan kan deze ook eerst onderdrukt worden. Open hiervoor de aangifte en vink Onderdrukken aan op het tabblad Status.

In deze administratie bestaat geen persoon die gemigreerd kan worden als contactpersoon voor de Belastingdienst. Voeg een persoon toe met dezelfde naam als de contactpersoon bij de eigenschappen van de administratie.

Ga naar Inrichting / Instellingen administratie, tabblad Btw. Zorg dat de contactpersoon die hier is aangegeven ook aanwezig is als persoon (let vooral op de achternaam). Als de gegevens leeg zijn wordt er gekeken of er een gebruiker aanwezig is met een gekoppeld persoon en wordt die gebruikt.

De contactpersoon moet ook aanwezig zijn bij CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

In deze administratie bestaat geen persoon die gemigreerd kan worden als contactpersoon voor de Opgaaf ICP. Ga naar de administratie instellingen op het tabblad Icp en geef een naam en contactgegevens op van een bestaande persoon.

Ga naar Inrichting / Instellingen administratie, tabblad Icp. Zorg dat de contactpersoon die hier is aangegeven ook aanwezig is als persoon (let vooral op de achternaam). Als de gegevens leeg zijn wordt er gekeken of een gebruiker aanwezig is met een gekoppeld persoon en wordt deze gebruikt.

De contactpersoon moet ook aanwezig zijn bij CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

Een journaalpost is incompleet doordat Profit gestopt is tijdens het boeken in dagboek <omschrijving dagboek>. Ga naar Financieel / Boeken / Dagboek om dit te herstellen.

Ga naar Inrichting / Blokkeringen / Functie (beheerder). Je ziet een regel voor het geblokkeerde dagboek. Geef deze vrij door de regel te selecteren en te klikken op de actie Vrijgeven geselecteerde functies. Ga daarna naar Boeken / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Bij het openen zal de laatste boeking getoond worden. Voltooi deze en sla de boeking op.

Het laatst ingelezen bankafschrift op bankrekening <bankrekeningnummer>. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren naar SB. Zoek in de help op "Geblokkeerd bankafschrift" om dit op te lossen.

Het laatst ingelezen bankafschrift is geblokkeerd. Dit kan verschillende redenen hebben. Vaak komt dit doordat het saldo van de bank niet aansluit op het begin van het bankafschrift. In dat geval kan je een handmatig bankboeking maken door het verschil te boeken op een rekening voor bijv. betalingsverschillen. Neem hiervoor het helpartikel Geblokkeerd bankafschrift door. Deblokkeer daarna het bankafschrift door te gaan naar Boeken / Bankafschrift en selecteer daar het laatst geblokkeerde bankafschrift. Klik hierna op de actie Vrijgeven.

In deze administratie wordt gebruik gemaakt van eConnect. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

De koppeling met eConnect kunnen wij niet migreren en leveren we niet in SB. Als deze wel actief is in Profit gaan wij uit van het gebruik en vandaar deze blokkerende melding.

In deze administratie zijn abonnementsfacturen gevonden. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Abonnementen en daarmee abonnementsfacturen functionaliteit is nog niet gerealiseerd in SB. Indien mogelijk en in overleg met de boekhouder kan er geprobeerd worden om de aanwezige abonnements facturen te verwijderen. Ga naar Abonnementen / Facturering / Facturen en klik op de actie Collectief verwijderen. Probeer de aanwezige facturen te verwijderen.

Deze administratie heeft in btw-aangiften sectie "5e - Schatting vorige aangifte(n)" of sectie "5f - Schatting deze aangifte". Dit wordt niet ondersteund in SB.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB.

In deze administratie zijn handmatige projectfacturen gevonden. Hierdoor kunnen wij deze administratie niet migreren.

Projecten en daarmee projectfacturen functionaliteit is nog niet gerealiseerd in SB. Indien mogelijk en in overleg met de boekhouder kan er geprobeerd worden om de aanwezige project facturen te verwijderen. Ga naar Projecten / Facturering / Facturen en klik op de actie Collectief verwijderen. Probeer de aanwezige facturen te verwijderen.

In deze administratie is een financieel dagboek gevonden die waarschijnlijk als memoriaal wordt gebruikt. Het gaat om dagboek <dagboek omschrijving>. Pas het dagboek aan naar een memoriaal dagboek.

In SB zijn de dagboeken voor bank/kas op een andere manier gerealiseerd. Om dit te migreren van AFAS Profit naar SB worden alle financiele dagboeken met tegenrekening als Bank/Kas overgenomen. In dit geval lijkt het om een memoriaal dagboek te gaan maar wel met de instelling Financieel dagboek. Pas dit aan door te gaan naar Grootboek / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Pas hier het veld Soort dagboek aan naar Variabele memoriaal of Memoriaal met vaste tegenrekening.

In deze administratie zijn betaalopdrachten en/of incassoopdrachten gevonden die nog op de status onderweg staan. Deze moeten eerst worden verwerkt (doormiddel van bijv. bankmutatie). Daarna kan pas de migratie worden uitgevoerd.

Verwerk deze opdrachten door bijvoorbeeld een bankmutatie aan te maken en deze betalingen af te letteren. Het is niet mogelijk om een migratie uit te voeren met een status onderweg. De opdrachten kunnen eventueel ook gestorneerd worden. In dat geval moet er na migratie handmatig afgeletterd worden

Persoon of Organisatie <naam persoon of organisatie> heeft meerdere keren dezelfde bankrekening. Blokkeer deze dubbele bankrekeningen.

Ga naar CRM / Organisatie/persoon en open de eigenschappen van de aangegeven organisatie of persoon. Ga vervolgens naar het tabblad Bankrekening. Controleer of hier inderdaad 2 dezelfde bankrekeningen staan en verwijder of blokkeer één van de twee bankrekeningen

E-mailadres <e-mailadres> is geen geldig e-mailadres. Pas het e-mailadres aan of verwijder hem.

Ga naar CRM / Organisatie/persoon en filter in de kolom Mail werk (of een ander e-mailadres kolom) op het aangegeven e-mailadres. Open de eigenschappen en corrigeer of verwijder dit e-mailadres.

De rekening die ingesteld staat bij de administratie instellingen als ''Rekening resultaat'' mag niet de afwijkende balansrekening van andere rekeningen zijn. Kies in Rekening resultaat een rekening die niet gebruikt wordt als afwijkende balansrekening en kies daarna herberekenen cumulatieven.

Ga naar Inrichting / Instellingen administratie, tabblad Financieel. Pas het veld Rekening resultaat aan naar bijvoorbeeld 0750 'Onverdeeld resultaat'.

Het btw-nummer moet beginnen met twee letters en eindigen op B met twee cijfers. Ga naar de administratie-instellingen en pas het btw-identificatienummer aan.

Ga naar Inrichting / Instellingen administratie, tabblad Btw. Zorg dat het btw-identificatienummer juist is gevuld. Valideer dit nummer bij de klant.

Er is een journaalpost geboekt met btw-code <omschrijving btw-code>. Deze is echter niet gekoppeld aan een btw-sectie. Voordat de migratie wordt uitgevoerd moet de btw-code gekoppeld worden

Neem indien nodig contact op met je boekhouder. Er is gebruik gemaakt van een btw-code terwijl deze niet is gekoppeld aan een btw-sectie. Dit staat ook beschreven in de help. Neem hiervoor het helpartikel Btw-code koppelen aan btw-sectie door. Deze boeking wordt nu niet meegenomen in een btw-aangifte. Ga naar Btw/Icp / Inrichting / Btw-code. Open de aangegeven btw-code en beoordeel aan welke btw-sectie de btw-code zou moeten hangen. Ga vervolgens naar Btw/Icp / Inrichting / Btw-secties en zoek hier de btw-sectie die aan de btw-code gekoppeld moet worden. Open deze btw-sectie en ga naar het tabblad Gekoppelde btw-codes. Voeg hier de aangegeven btw-code toe.

Ter info: een btw-code met nultarief verkoop moet gekoppeld zijn aan sectie '1e' en nultarief inkoop moet gekoppeld zijn aan '5b'. Als dit niet gekoppeld kan worden is het op dit moment niet mogelijk om een migratie uit te voeren naar SB. Na het aanpassen van deze btw-inrichting moeten de cumulatieven voor btw herberekend worden. Ga hiervoor naar Btw/Icp / Btw/icp aangifte en voeg een nieuwe periode toe. Verwijder daarna deze periode. Nu zijn de btw-cijfers herberekend.

Volgens de Profit Finance Auditor komt het totaal openstaande posten niet overeen met het totaal aantal journaalposten op debiteur <naam debiteur>. Dit verschil bedraagt <verschil>' Dit verschil moet opgelost worden voor migratie naar SB.

Uiteraard moet er aansluiting zijn tussen het grootboek en het saldo openstaande posten. Neem indien nodig contact op met de boekhouder. In AFAS Profit kan een dergelijke controle ook worden uitgevoerd in de Finance Auditor (nummer 8). Hiermee kan de aansluiting gecontroleerd worden. Controleer of er bijvoorbeeld een handmatig boeking op het grootboek is gemaakt. Het is ook mogelijk dat de aansluiting al langer niet aanwezig is. Het is ook mogelijk dat dit is ontstaan door data corruptie (import/connectoren/sql) of dat dit het gevolg is geweest van een software issue. Als dit het geval lijkt moet er een aanvraag voor een herstelwerkzaamheid worden aangevraagd voor de AFAS Profit-omgeving.

Volgens de Profit Finance Auditor komt het totaal openstaande posten niet overeen met het totaal aantal journaalposten op crediteur <naam crediteur>. Dit verschil bedraagt <verschil>. Dit verschil moet opgelost worden voor migratie naar SB.

Uiteraard moet er aansluiting zijn tussen het grootboek en het saldo openstaande posten. Neem indien nodig contact op met de boekhouder. In Profit kan een dergelijke controle ook worden uitgevoerd in de Finance Auditor (nummer 9). Hiermee kan de aansluiting gecontroleerd worden. Controleer of er bijvoorbeeld een handmatig boeking op het grootboek is gemaakt. Het is ook mogelijk dat de aansluiting al langer niet aanwezig is. Het is ook mogelijk dat dit is ontstaan door data corruptie (import/connectoren/sql) of dat dit het gevolg is geweest van een software issue. Als dit het geval lijkt moet er een aanvraag voor een herstelwerkzaamheid worden aangevraagd voor de AFAS Profit-omgeving.

De ingestelde grootboekrekening voor de betalingen onderweg (betaalopdracht) wordt tevens gebruikt binnen memoriaalboekingen en kruisposten afletteren. Deze combinatie wordt niet ondersteund in SB. Door deze werkwijze is het momenteel niet mogelijk te migreren naar SB.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB.

Op o.a. vast actief <omschrijving vast actief> is afrondingsmethode <omschrijving afrondlingsmethode> toegepast bij het maken van de afschrijvingstermijnen. Dit wordt niet ondersteund in SB. Doordat er wordt afgerond mist in dit geval ook een periode 12. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om een migratie uit te voeren naar SB.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB.

Op crediteur <naam crediteur> is een voorkeur tegenrekening ingesteld die ook is gebruikt voor het verwerken van activa. Deze instelling is niet mogelijk in SB en moet worden aangepast voor migratie. Het gaat om tegenrekening <omschrijving tegenrekening>.

Ga naar Crediteur / Crediteur en open de eigenschappen van de aangegeven crediteur. Ga naar het tabblad Crediteur en maak het veld Voorkeur tegenrekening leeg

Er is een factuur gevonden met een factuurdatum na startdatum maar de boeking telt mee in de boekhouding voor de startdatum. Dit lijkt niet juist. Deze zal waarschijnlijk of nog volledig voor de startdatum moeten liggen, of erna. Het gaat om factuurnummer <factuurnummer>.

Ga naar Grootboek / Financiële mutaties en filter hier op het aangegeven factuur in de kolom Factuurnummer. Open de boeking en verander de Entrydate (Datum boeking) naar het nieuwe jaar of verander de boekstukdatum naar het vorige jaar.

Er is een debiteur gebruikt zonder dat hierop een adres is vastgelegd, dit is niet geldig en moet eerst worden aangepast. Het gaat om debiteur <naam debiteur>.

Ga naar Debiteur / Debiteur en open de eigenschappen van de aangegeven debiteur. Zorg dat op deze debiteur een geldig adres is vastgelegd.

Er is een crediteur gebruikt zonder dat hierop een adres is vastgelegd, dit is niet geldig en moet eerst worden aangepast. Het gaat om crediteur <naam crediteur>.

Ga naar Crediteur / Crediteur en open de eigenschappen van de aangegeven crediteur. Zorg dat op deze debiteur een geldig adres is vastgelegd.

Er zijn nog bankmutaties gevonden voor het startjaar. Hierdoor zal het grootboeksaldo van de bankrekening niet aansluiten. Verwerk deze eerst door de openstaande bankafschriften te verwerken.

Ga naar Boeken / Bankafschrift en open een ingelezen of onderhanden bankafschrift. Controleer of hier een mutatie tussen staat voor het startjaar en verwerk deze bankmutaties. Boek deze eventueel naar een kruispostenrekening om dit later verder te verwerken.

Let op: Alle gegevens voor het startjaar worden als historische gegevens gezien. De gegevens voor het startjaar kun je na de migratie niet meer aanpassen!

Er is in het dagboek beginbalans geboekt op een kosten- of opbrengstenrekening. Dit is in SB niet toegestaan en kunnen we dus ook niet migreren. Pas de grootboekrekening aan naar bijvoorbeeld een tussenrekening. Het gaat hier om de grootboekrekening <omschrijving grootboekrekening> in de beginbalans van het boekjaar <boekjaar>.

Ga naar Grootboek / Financiële mutaties en filter op het dagboek beginbalans. Bepaald welke regels geboekt zijn op kosten en/of opbrengstenrekeningen en pas deze aan naar bijvoorbeeld een tussenrekening. Na migratie naar SB kan dit eventueel weer gecorrigeerd worden

Het dagboek <omschrijving dagboek> heeft een gekoppelde bankrekening. Hierdoor lijkt het om een "financieel" dagboek te gaan. Pas dit dagboek aan naar het type "financieel".

In SB zijn de dagboeken voor bank/kas op een andere manier gerealiseerd. Om dit te migreren van Profit naar SB moeten alle dagboeken waarop bankboekingen hebben plaatsgevonden omgezet worden naar het type Financieel dagboek. In dit geval lijkt het om een financieel dagboek te gaan maar dit is ingesteld als dagboek variabel memoriaal dagboek. Pas dit aan door te gaan naar Grootboek / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Pas hier het veld Soort dagboek aan naar Financieel dagboek.

Het dagboek <omschrijving dagboek> gebruikt als vaste tegenrekening een Bank of Kas grootboekrekening. Dit dagboek zou van het type "financieel" moeten zijn. Pas dit dagboek aan naar het type "financieel".

In SB zijn de dagboeken voor bank/kas op een andere manier gerealiseerd. Om dit te migreren van Profit naar SB moeten alle dagboeken waarop bankboekingen hebben plaatsgevonden omgezet worden naar het type Financieel dagboek. In dit geval lijkt het om een financieel dagboek te gaan maar dit is ingesteld als dagboek variabel memoriaal dagboek. Pas dit aan door te gaan naar Grootboek / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Pas hier het veld Soort dagboek aan naar Financieel dagboek.

Het dagboek <omschrijving dagboek> is gebruikt om bankafschriften te verwerken maar staat niet ingesteld als "financieel" dagboek. Pas dit dagboek aan naar het type "financieel".

In SB zijn de dagboeken voor bank/kas op een andere manier gerealiseerd. Om dit te migreren van Profit naar SB moeten alle dagboeken waarop bankboekingen hebben plaatsgevonden omgezet worden naar het type Financieel dagboek. In dit geval lijkt het om een financieel dagboek te gaan maar dit is ingesteld als dagboek variabel memoriaal dagboek. Pas dit aan door te gaan naar Grootboek / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Pas hier het veld Soort dagboek aan naar Financieel dagboek.

Het dagboek <omschrijving dagboek> heeft als omschrijving "bank" of "kas" maar staat niet ingesteld als "financieel" dagboek. Pas dit dagboek aan naar het type "financieel".'

In SB zijn de dagboeken voor bank/kas op een andere manier gerealiseerd. Om dit te migreren van Profit naar SB moeten alle dagboeken waarop bankboekingen hebben plaatsgevonden omgezet worden naar het type Financieel dagboek. In dit geval lijkt het om een financieel dagboek te gaan maar dit is ingesteld als dagboek variabel memoriaal dagboek. Pas dit aan door te gaan naar Grootboek / Dagboek en open het aangegeven dagboek. Pas hier het veld Soort dagboek aan naar Financieel dagboek.

Het tijdvak voor btw-aangifte is in het huidige boekjaar gewisseld. Het is nog niet mogelijk om met deze inrichting te migreren naar SB.

Het is nog niet mogelijk om te migreren naar SB als het btw-tijdvak in dit boekjaar is aangepast. Vanaf het komende boekjaar zal dit wel mogelijk zijn.