thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

De pakbon is afgehandeld maar er is geen factuur voor aangemaakt. Hoe kan dit?

Wanneer een pakbon is afgehandeld, maar er geen factuur voor is aangemaakt, kan dit meerdere oorzaken hebben:

  • De actie Afhandelen pakbon, geen factuur is gebruikt bij het verwerken van de pakbon. In het artikel Afhandelen pakbon, geen factuur lees je hier meer over deze actie. Wanneer je wilt dat deze actie niet meer gebruikt kan worden kan je deze actieknop uitschakelen in de autorisatietool.
  • Profit maakt soms geen facturen aan. Dit gebeurt als er op een pakbon zowel positieve als negatieve aantallen voorkomen. Bij het aanmaken van de factuur wordt dan het veld Afgekeurd voor facturering op Ja gezet. Profit keurt dan de pakbon die onderhanden is af en maakt de factuur niet aan. Daarna gaat het proces van het aanmaken van facturen gewoon door.
  • Als je meerdere pakbonnen laat verzamelen op één factuur en bij de verwerking wordt bij één van de pakbonnen een fout geconstateerd, keurt Profit alleen die ene pakbon af. De andere pakbonnen worden niet afgekeurd maar worden ook niet gefactureerd omdat Profit die ene factuur niet aan kan maken. Profit verwerkt de pakbonnen die tot aparte facturen leiden wel verder.
  • In de eigenschappen van het project waar de pakbon bijhoort staat het veld termijnfactureren aangevinkt. Hierdoor wordt de pakbon meteen afgehandeld en kan er geen factuur van gemaakt worden. Dit controleer je via Projecten / Project / Project. Open vervolgens het project en controleer de instellingen onder het tabblad Facturering 1.
  • Tot slot kan in de eigenschappen van het project het veld doorbelasten uitgevinkt staan. Deze moet aanstaan om te kunnen factureren. Ook dit controleer je via Projecten / Project / Project. Open het project en ga naar het tabblad Facturering 1. Meer hierover lees je in het artikel Factuur toevoegen vanuit pakbon.

Process

Pakbon Facturering

Work area

Ordermanagement