Factuur toevoegen vanuit pakbon

Je kunt op basis van een pakbon een factuur toevoegen. Dit kan vanuit de pakbon of vanuit de nieuwe factuur.

Let op: 

Je kunt alleen gereedgemelde pakbonnen factureren. Je kunt dit in de eigenschappen van de pakbon in het veld Gereedgemeld controleren. Je kunt dit veld ook aan de weergave toevoegen. De status van de pakbon is nog Actief.

Als je in het verkooptraject de integratie gebruikt met projecten, dan houdt Profit rekening met de instellingen van het veld Doorbelasten van een project, - fase of item. Alléén de regels van een project waarin Doorbelasten is aangevinkt kun je factureren. Het veld Niet factureren staat dan in de pakbon automatisch uitgevinkt. Je kunt Niet factureren ook handmatig uitvinken in de boekingslay-out van de verkoopofferte, order of pakbon om ervoor te zorgen dat de regel wél wordt gefactureerd. Als dit veld niet beschikbaar is in je boekingslay-out, dan kun je dit veld toevoegen door de boekingslay-out aan te passen.

Factuur toevoegen vanuit pakbon:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer de pakbon waarvan je een factuur wilt maken.
 3. Klik op de actie: Aanmaken factuur.

  Je ziet nu een vraag of je zeker weet dat je de pakbon wilt omzetten in een factuur.

 4. Klik op: Ja.

  Profit maakt van de pakbon een factuur en de factuur zie je in de boekingslay-out.

 5. Klik op: Voltooien

De factuur is toegevoegd op basis van de pakbon. De pakbon heeft nu de status Afgehandeld.

Profit maakt soms geen facturen aan. Dit kan zijn omdat er op een pakbon zowel positieve als negatieve aantallen voorkomen. Bij het aanmaken van de factuur wordt dan het veld Afgekeurd voor facturering op Ja gezet. Profit keurt dan de pakbon die onderhanden is af en maakt de factuur niet aan. Daarna gaat het proces van het aanmaken van facturen gewoon door.

Als je meerdere pakbonnen laat verzamelen op één factuur en bij de verwerking wordt bij één van de pakbonnen een fout geconstateerd, keurt Profit alleen die ene pakbon af. De andere pakbonnen worden niet afgekeurd maar worden ook niet gefactureerd omdat Profit die ene factuur niet aan kan maken. Profit verwerkt de pakbonnen die tot aparte facturen leiden wel verder.

Pakbon overnemen vanuit factuur:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 4. Vul het Factuurnummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
 5. Selecteer in het veld Bijbehorende pakbon de order die je wilt overnemen.

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbon digitaal voormelden (nShift)
 18. Pakbonnen via barcodescanner
 19. Pakbonnen collectief verwijderen