SSCC-labels genereren

Voor het tracken en tracen van goederen kun je labels met een barcode gebruiken om ladingdragers (pallets, koelcontainers, etc.) te markeren. Deze labels voorziet Profit dan van een zogenaamde SSCC-code die in de vorm van een EAN-128 barcode wordt afgedrukt.

SSCC-codes hebben een internationaal vastgelegde standaard, waarbij de complete code altijd bestaat uit 18  cijfers. Een SSCC-code bestaat uit de volgende elementen:

 • Een door de organisatie zelf te bepalen voorloopcijfer
 • Het aansluitingsnummer van de organisatie
 • Een volgnummer
 • Een controlegetal

Profit gebruikt een opgemaakte en een opgeschoonde barcode. De opgemaakte barcode is de barcode die gebruikt wordt voor het afdrukken. De opgeschoonde barcode haalt voor de Code 128 de 'application identifier'-haakjes eruit.

Inhoud

SSCC-labels inrichten

Je kunt SSCC-labels bij de pakbonnen gebruiken. Dit richt je in door het barcodetype 'SSCC' in te stellen qua veldinstellingen (verplicht, etc.) en ook in de artikeleigenschappen de juiste verpakking als ladingdrager voor het SSCC-label aan te merken.

Activeringen instellen:

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Verpakking/emballage/verwijderingsbijdrage
 • Verzendingen via nShift

Stappen om een activering in te schakelen

Genereren van barcodes instellen voor SSCC-labels:

Voordat je SSCC-labels kunt genereren moet je eerst een barcode teller voor SSCC-labels toevoegen.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Inrichting / Barcode instellingen.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer SSCC-labels bij Veld. (Je ziet dan Barcode in de Nieuw-wizard).
 4. Selecteer Barcode SSCC bij Type barcode.

  Profit ondersteunt het gebruik van verschillende typen barcodes. Het type barcode bepaalt de autonummering en de manier van afdrukken. Als je kiest voor Code 128 vindt er geen controle plaats op de ingevoerde barcode, wel wordt de opmaak voor het printen goed bepaald. Als je kiest voor Geen controle is er ook geen opmaak voor het printen van de barcode.

  Bij bestaande stamgegevens wordt dit type niet overgenomen, je moet dit zelf via de eigenschappen aanpassen.

 5. Vul bij Laatst gebruikte barcode de barcode in die je het laatst hebt gebruikt. Profit nummert dan zelf verder. Bij het bepalen van de volgende barcode houdt Profit ook rekening met de uit te voeren controles.

 6. Vink Uniek aan als een barcode binnen het geselecteerde bestand uniek moet zijn. Profit controleert niet of de barcode ook in een ander bestand voorkomt.
 7. Vink Verplicht aan als de barcode verplicht moet worden ingevuld bij het geselecteerde bestand. Als je nu de eigenschappen van een bestaand gegeven opent, of als je een nieuw gegeven aanmaakt dan ben je verplicht om de barcode in te vullen.
 8. Vink Controlecijfer automatisch toevoegen aan als je wilt dat Profit automatisch een controlecijfer toevoegt.
 9. Klik op: Voltooien

Verpakking in artikel als 'Ladingdrager' voor SSCC-label markeren

Een SSCC-label plak je op een 'ladingdrager'. Dit is een verpakking die gekoppeld is aan een artikel, waarbij het veld Ladingdrager is aangevinkt. Per eenheid in de artikeleigenschappen mag je dit veld maximaal één keer aanvinken.

Ook in de eenheid kun je een barcode invullen.

Verpakking in artikel als ladingdrager voor SSCC-label markeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Eenheden per item.
 4. Open de eigenschappen van de eenheid, bijvoorbeeld 'pallet'.
 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 6. Selecteer een waarde bij Type barcode.
 7. Vul een waarde in bij Barcode.
 8. Ga naar het tabblad: Verpakking.

  Op dit tabblad leg je de koppeling vast tussen een artikel en een verpakkingsartikel.

 9. Vink SSCC-label genereren aan omdat je voor het artikel SSCC-labels wilt genereren.

  Bij het genereren van de SSCC-labels krijg je alleen labels voor pakbonregels met artikelen en eenheden waarin dit veld is aangevinkt.

 10. Selecteer bij Artikel de verpakking waarin je het artikel verkoopt.
 11. Vink Ladingdrager aan als je het artikel verstuurt in de geselecteerde verpakking.

  Op deze verpakking kun je dan de barcode (SSCC-label) plakken. Je kunt dit veld maximaal één keer aanvinken per eenheidstoewijzing.

 12. Vink Omverpakking aan als bij het opgegeven artikel een bovenliggende verpakking is opgegeven.

  Per omverpakking kan Profit dan een SSCC-label genereren met daarop het aantal verpakkingen van de huidige eenheid.

 13. Vul een waarde in bij Factor.

  De factor bepaalt het aantal colli dat wordt geleverd in de verpakking. Je kunt hier alleen een positief getal invullen. Het totaal aantal te leveren in de pakbonregel wordt gedeeld door deze factor om het aantal colli per SSCC label te bepalen. Een eventueel restant wordt in het laatst gegenereerde SSCC label vastgelegd.

  Voor een bepaald artikel is bij de ladingdrager 'pallet' bijvoorbeeld een factor van 40 vastgelegd. In de pakbonregel staat een aantal te leveren van 100. Dit betekent dat er drie SSCC-labels worden gegenereerd, de eerste twee met een aantal colli van 40 en de derde met een aantal colli van 20.

 14. Vink Deling aan.
 15. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

SSCC-labels genereren voor pakbonnen

Je genereert EAN-labels met SSCC-code tijdens de aflevering van de goederen, dus op de pakbonnen. Bij het genereren van SSCC-labels registreert Profit in een aparte tabel de uitgegeven SSCC-codes met een aantal bijbehorende gegevens voor de geselecteerde pakbonnen. Profit drukt de labels af voor het totale aantal ladingdragers per pakbonregel.

Als een bepaalde ladingdrager meerdere keren voorkomt in een pakbon omdat voor verschillende items dezelfde ladingdrager wordt gebruikt, wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid verschillende items samen te voegen in één enkele ladingdrager.

Genereren SSCC-labels:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer eventueel meerdere pakbonnen via multiselect (Ctrl+S).
 3. Klik op: Meer actiesGenereren SSCC-labels.

  Het genereren van SSCC-labels kun je herhaald uitvoeren, bijvoorbeeld als je achteraf aantallen wijzigt of regels in een pakbon toevoegt. Als je de actie opnieuw uitvoert, blijven de al gekoppelde SSCC-labels in principe bestaan. Wel geldt:

  • Het aantal in een pakbonregel gaat omhoog: dit kan betekenen dat je het aantal colli van een bestaand label moet verhogen en/of dat je nieuwe labels moet toevoegen.
  • Het aantal in een pakbonregel gaat omlaag: dit kan betekenen dat je het aantal colli van een bestaand label moet verlagen en/of dat labels komen te vervallen.

Afdrukken SSCC-labels:

Profit drukt de SSCC-labels bij genereren niet direct af. Hierdoor kun je de pakbonnen nog wijzigen en labels opnieuw genereren zonder dat elke keer alle labels daadwerkelijk worden afgedrukt.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / SSCC-labels.
 2. Selecteer eventueel meerdere labels via multiselect (Ctrl+S).
 3. Klik op: Meer actiesAfdrukken.
SSCC-labels handmatig genereren zonder pakbon

In sommige gevallen wil je ladingdragers voorzien van SSCC-labels terwijl er nog geen pakbonnen zijn gegenereerd (bijvoorbeeld bij het vooraf verpakken van goederen die je in een koelcel opslaat). Je kunt dan handmatig SSCC-labels genereren en die achteraf koppelen aan pakbonnen.

Handmatig SSCC-labels genereren zonder pakbon:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / SSCC-labels.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Voltooien.  Hierdoor druk je de SSCC-labels af.

Koppelen SSCC-label aan pakbon:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op: Nieuw.  Je kunt ook een bestaande pakbon selecteren.
 3. Vul de velden in. 
 4. Klik op: Meer actiesGenereren SSCC-labels.

  Je ziet een weergave met alle SSCC-labels van artikelen die in de pakbon voorkomen en die nog geen koppeling hebben met een pakbon.

 5. Selecteer het SSCC-label.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten

  Profit controleert nu of het totaal aantal colli in de geselecteerde SSCC-labels overeenkomt met het aantal eenheden in de betreffende pakbonregel. Als dat niet het geval is, krijg je een melding dat het aantal colli in de SSCC-labels niet overeenkomt met het aantal eenheden in de pakbonregel. Pas dan de selectie van de SSCC-labels aan.