Pakbon handmatig toevoegen

Je voegt een pakbon toe om items te leveren aan een verkooprelatie. Door het toevoegen van een pakbon boek je de voorraad af van de items in de pakbonregels. Je voegt nieuwe pakbonnen het snelst toe door deze automatisch te genereren, maar je kunt ze ook handmatig toevoegen. Hieronder lees je meer over de verschillende manieren om handmatig een pakbon toe te voegen.

Inhoud

Pakbon overnemen uit bijhorende verkooporder

Vanuit een pakbon kun je gegevens van een geselecteerde order overnemen naar de nieuwe pakbon.

Let op: 

Na overname van de ordergegevens moet je eventueel de Regelkorting wijzigen. Voor regelkorting is altijd het percentage leidend. Als je een kortingsbedrag invult in de order, wordt er altijd teruggerekend naar een percentage (met 2 decimalen). Als je bij de order een regelbedrag met een korting ingevoerd had, kan dit bij het overnemen van de order naar een pakbon een verschil opleveren doordat het bedrag wordt teruggerekend. Je moet het bedrag na overnemen naar pakbon eventueel handmatig aanpassen.

Snel pakbon toevoegen op basis van bijbehorende order:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Vul het Pakbonnummer in als je geen gebruik maakt van autonummering.
 5. Selecteer bij Bijbehorende order de order die je wilt overnemen.

  Je ziet nu de complete verkooporder als pakbon.

 6. Wijzig eventueel de Regelkorting.
 7. Wijzig eventueel andere velden.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Afhankelijk van de instellingen in de boekingslay-out krijg je nog vragen, bijvoorbeeld of je de pakbon wilt afdrukken. Maak een keuze.

Order overnemen vanuit pakbon

Je kunt in een pakbon meerdere verkooporders combineren of slechts een gedeelte van een verkooporder opnemen in de pakbon. Voorwaarde is dat de verkooprelatie in de verkooporders overeenkomt.

Hiervoor gebruik je de actie Verzamelen orders. Als je deze actie gebruikt, legt Profit de koppeling tussen de verkooporderregels en de pakbonregels vast.

Pakbon toevoegen uit verschillende verkooporder(regels):

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de te gebruiken boekingslay-out.

  Het scherm voor het invoeren/wijzigen verschijnt.

 4. Klik op de actie: Verzamelen orders.
 5. Selecteer de verkooporders die je wilt verzamelen op deze pakbon.
 6. Klik op: Volgende.

  Je ziet de regels per verkooporder met de aantallen.

 7. Selecteer de regels uit de verkooporders die je in de pakbon wilt boeken.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Wijzig eventueel de Regelkorting.
 10. Wijzig eventueel andere velden.
 11. Sla de pakbon op.
Orderregels overnemen

Je kunt een pakbon toevoegen door orderregels vanuit alle soorten orders over te nemen. Zo kun je orderregels van een basisorder, offerte, order of een andere pakbon overnemen naar de toe te voegen pakbon.

Bij het overnemen van orderregels legt Profit geen koppeling tussen de oude order/pakbon/etc. en de nieuwe pakbon.

Orderregels overnemen:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een Verkooprelatie.
 4. Klik op de actie: Overnemen orderregels.

  Let op: 

  In de stappen hierna lees je de termen Order en Orderregel. Selecteer je in het veld Type order een andere ordersoort, bijvoorbeeld Pakbon, dan lees je in de stappen hierna i.p.v. Order de term Pakbon en i.p.v. Orderregel de term Pakbonregel. Dit geldt ook voor de ordersoorten Basisverkooporder en Offerte.

  Je ziet nu de filtervelden.

  Standaard zie je de ordersoort waarin je op dit moment bezig bent. Verder is bij Verkooprelatie standaard de verkooprelatie geselecteerd waarvoor je een order aan het toevoegen bent.

 5. Selecteer bij Type order eventueel een andere ordersoort waarvan je de regels over wilt nemen.
 6. Selecteer eventueel bij Nummer direct de order van de huidige relatie, waaruit je de orderregels wilt overnemen.

  Het veld Selectie op debiteur is standaard aangevinkt. Dit betekent dat Profit rekening houdt met wat geselecteerd is bij Verkooprelatie. Als het is uitgevinkt, zie je alle orders voor alle verkooprelaties die voldoen aan het filter.

 7. Selecteer eventueel bij Verkooprelatie een andere verkooprelatie of vink Selectie op debiteur uit om regels uit orders van alle verkooprelaties over te kunnen nemen.
 8. Vul een waarde in bij: Valuta.
 9. Selecteer eventueel bij Datum van en Datum t/m de datumgrenzen.
 10. Klik op: Volgende

  Je ziet nu de orders die binnen de opgegeven selectie vallen.

 11. Vink de orders aan waaruit je de orderregels over wilt nemen.
 12. Klik op: Volgende
 13. Selecteer de regels uit de orders die je wilt opnemen in de nieuwe order.
 14. Klik op: Volgende.
 15. Wijzig eventueel de factor.

  Je kunt het aantal eenheden in de order(s) met een factor beïnvloeden. Profit stelt standaard een factor van 1 voor. Wijzig eventueel de voorgestelde factor, dit mag zowel een positieve als negatieve factor zijn.

  Voorbeeld: 'Factor gebruiken bij overnemen orderregels'

  Vul je bij het overnemen van orderregels bijvoorbeeld een factor in van 2,00, dan vermenigvuldigt Profit het aantal eenheden in de over te nemen orderregel(s) met 2.

  Je kunt deze actie ook gebruiken om snel een creditnota van een order toe te voegen. Gebruik hiervoor de factor -1. De orderregels van de geselecteerde order neem je dan over en Profit vermenigvuldigt de aantallen daarin met -1, waardoor alle aantallen negatief worden.

 16. Vink Prijzen opnieuw bepalen aan om de prijzen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de prijs die geldt voor de verkooprelatie waarvoor je de order toevoegt.

  Vink je dit veld niet aan, dan neemt Profit de prijs uit de bronregel over.

 17. Vink Regelkortingen opnieuw bepalen aan om de kortingen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de (eventuele) korting die geldt voor de verkooprelatie waarvoor je de order toevoegt.

  Let op: 

  Bepaal je de regelkorting niet opnieuw, dan neemt Profit de eventuele regelkorting uit de bronregel over. Hierbij wordt altijd het kortingspercentage overgenomen naar de orderregel en op basis daarvan wordt het kortingsbedrag opnieuw berekend.

 18. Vink Magazijn opnieuw bepalen aan als je de orderregels die je selecteert wilt muteren vanuit de order die je aanmaakt (veld magazijn in de kop van de verkooporder). Als je dit veld niet aanvinkt kunnen er, als je met meerdere magazijnen werkt, voorraadverschillen ontstaan.

  Dit veld bepaalt dus of de orderregels die je selecteert gemuteerd moeten worden vanuit het magazijn van de order die wordt overgenomen of vanuit de order die je aanmaakt.

 19. Klik op: Voltooien

Pakbon geheel handmatig toevoegen

Het toevoegen van een pakbon begint met het selecteren van de verkooprelatie. Vervolgens kun je de pakbonregels invullen.

Pakbon geheel handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer de boekingslay-out.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 5. Vul het pakbonnummer in als je geen gebruik maakt van autonummering. 
 6. Selecteer de verkooprelatie. 
 7. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
 8. Voeg de itemregels toe die je wilt leveren.

  In de staart zie je o.a. de pakbontotalen.

 9. Klik op: Opslaan en sluiten

Afhankelijk van de instellingen in de boekingslay-out krijg je nog vragen, bijvoorbeeld of je de pakbon wilt afdrukken. Maak een keuze.

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbon digitaal voormelden (nShift)
 18. Pakbonnen via barcodescanner
 19. Pakbonnen collectief verwijderen