Pakbon voor verzenden via Transsmart (nShift)

Transsmart (nShift) kan namens jullie pakbonnen aanmelden bij meer dan 180 vervoerders, waarna de juiste vervoerder de zending bij jullie komt ophalen. Profit verstuurt de pakbon naar Transsmart (nShift) zodra je hem gereedmeldt.

Je moet deze functie eerst inrichten.

Je voegt de pakbon met regels toe en stelt de velden voor vervoerder en dienst in. Vervolgens controleer je de verpakkingsregels die Profit voorstelt. Je vult de juiste verpakkingsgegevens in en je breidt ze uit als dat nodig is. Eventueel vul je ook het gewicht per verpakkingsregel in. Deze waarden worden doorgegeven naar Transsmart (nShift) als je de pakbon gereedmeldt.

Let op: 

Bij het verzenden via Transsmart (nShift) geeft Profit het privételefoonnummer en privémailadres mee van het contact van het type verkooprelatie-persoon. Zo kan Transsmart (nShift) de zendingen altijd terugkoppelen. (Normaal zouden dit de werkgegevens van deze persoon, die van de bijbehorende organisatie zijn.)

Transsmart (nShift) neemt het afleveradres uit de pakbon over als adres waar de vervoerder de zending naar toe moet verzenden.

In de Transsmart (nShift)-portal kun je bepaalde velden nog aanpassen.

Stel eventueel al eerder in het ordertraject de dienst en de vervoerder in. Dit wordt dan meegenomen zodra bijvoorbeeld de verkoopofferte wordt omgezet naar order, etc.

Verkooporder/Pakbon vullen voor verzending via Transsmart (nShift):

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Voeg een pakbon toe via de actie Aanmaken pakbon in de weergave of via de eigenschappen van de verkooporder.
 3. Selecteer de boekingslay-out Pakbonnen nShift .
 4. Selecteer de verkooprelatie.
 5. Ga naar het tabblad: Transsmart (nShift).
 6. Selecteer de Vervoerder en de Dienst waarbij Transsmart (nShift) de zending moet aanmelden.

  Als je wilt dat Transsmart (nShift) dit voor jullie bepaalt, selecteer je hier vervoerder TWI (deze moet je toegevoegd hebben).

  De Status verzending gaat automatisch op Aanbieden aan vervoerder.

 7. Vul eventueel de Incoterm in.
 8. Voeg de regels met verkoopartikelen toe zoals je gewend bent.
 9. Klik op: Meer acties / Verpakking.
 10. Selecteer de (meegeleverde) boekingslay-out Verpakkingen Transsmart (Boeken) (Profit).

  Vervolgens zie je:

  • Als je het standaardverpakkingsartikel gebruikt, alleen deze standaardverpakking met aantal 1 en het brutogewicht van een enkele verpakking.
  • Als je de verpakkingen gekoppeld hebt aan verkoopartikelen zie je alle verpakking(en) die bij de pakbonregels horen met de aantallen.
 11. Controleer of het juiste verpakkingsartikel/de juiste verpakkingsartikelen worden getoond.
  1. Klik eventueel op: Verwijderen om een getoonde verpakking te verwijderen. (Als de verpakking in het verkoopartikel gekoppeld is kan deze niet verwijderd worden).
  2. Klik eventueel op: Nieuw om een nieuwe/extra verpakking toe te voegen. Bijvoorbeeld een pallet waarop de dozen gestapeld zijn.
 12. Vul bij Aantal in de regel(s) het juiste aantal verpakkingen in.

  Het veld Brutogewicht verpakking wordt gevuld vanuit de eigenschappen van het verpakkingsartikel, als het daar gevuld is.

 13. Vul bij Brutogewicht verpakking handmatig het totale gewicht in (artikel + verpakking) per verpakking. Het kan zijn dat dit totale gewicht verplicht is bij jouw vervoerder.

  Als het gewicht bijvoorbeeld niet geldt voor alle verkoopartikelen uit de regels van de pakbon, voeg dan nieuwe regels toe met hetzelfde verpakkingsartikel en het aantal en gewicht dat bij een bepaalde regel met verkoopartikel behoort. Bijvoorbeeld een regel met 20x gewicht 16kg, 1x 11kg en 1x 13kg.

 14. Klik op: Opslaan en sluiten.
 15. Ga naar het tabblad: Levering.
 16. Controleer het afleveradres of stel een afwijkend afleveradres in.
 17. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 18. Vink Gereedgemeld aan.

  Als je de pakbon hebt gereedgemeld, wordt de pakbon naar Transsmart (nShift) verzonden.

  Het is niet mogelijk in Profit een eenmaal naar Transsmart (nShift) verzonden pakbon nogmaals (gewijzigd) te verzenden. (Gereedmelden in de pakbon kun je wel uit- en weer aanzetten, maar Profit verzendt de gewijzigde gegevens dan niet meer.) Wel kun je in de Transsmart (nShift)wijzigingen aanbrengen.

 19. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Als de pakbon naar Transsmart (nShift) is gezonden via de communicatieservice wijzigt de status naar Aangeboden aan vervoerder of direct naar Verzending correct ontvangen. Ook is de verkooporder Geleverd.

 20. Profit ontvangt nu van Transsmart (nShift) een bericht of de verzending correct is. Raadpleeg daarvoor de status.

Direct naar

 1. Verzending via Transsmart
 2. Inrichting
 3. Pakbon via
 4. Status pakbon in Profit raadplegen en fouten oplossen
 5. Verzendlabels afdrukken via
 6. Track en trace raadplegen en verstrekken