Status verzending pakbon in Profit raadplegen en fouten oplossen

Als je een pakbon hebt gereedgemeld, stuurt Profit de gegevens naar Transsmart (nShift). Als de gegevens volledig zijn, stuurt Transsmart (nShift) een bericht terug waardoor de Status verzending van de pakbon in Profit wijzigt naar Verzending correct ontvangen. Als een pakbon niet correct is aangemeld bij Transsmart (nShift), krijg je een foutmelding terug. Deze melding moet je oplossen.

Status pakbon raadplegen en fouten oplossen oplossen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Open de weergave: Pakbonnen nShift.
 3. Raadpleeg de status van de pakbon in de kolom Status verzending 
  • Als de status Aangeboden aan vervoerder is, dan wordt nu gewacht op het antwoord van Transsmart (nShift).
  • Als de status Verzending correct ontvangen is, dan zorgt Transsmart (nShift) verder voor het invullen van de gegevens bij de juiste vervoerder. Je kunt de verzendlabels nu afdrukken als je dit nog niet gedaan hebt.
 4. Als de status Fout bij aanbieden verzending is, moet je contact opnemen met Transsmart (nShift) of de Transsmart (nShift)-portal raadplegen voor het oplossen van de fout.
 5. Klik op: de hyperlink naar de Transsmart (nShift)-portal die je hebt ontvangen van Transsmart (nShift) en die je hebt toegevoegd als Startmenu-item of in het Favorietenmenu.
 6. Los de fout op.
 7. Wijzig eventueel de Status verzending opnieuw naar Aanbieden aan vervoerder.
 8. Druk vervolgens de verzendlabels af als de verzending correct is ontvangen.

Direct naar

 1. Verzending via Transsmart
 2. Inrichting
 3. Pakbon via
 4. Status pakbon in Profit raadplegen en fouten oplossen
 5. Verzendlabels afdrukken via
 6. Track en trace raadplegen en verstrekken