Pakbonnen automatisch genereren

Je kunt pakbonnen automatisch genereren. Afhankelijk van de door jou ingestelde selectie zal Profit automatisch pakbonnen genereren voor de orders die daarvoor in aanmerking komen.

Profit genereert automatisch pakbonnen voor verkooporders waar voorraad voor is. Je hoeft dus niet zelf te controleren welke verkooporder verzonden kan worden.

Als je meerdere magazijnen gebruikt, kun je het veld Magazijn leeg laten, zodat je voor alle magazijnen pakbonnen genereert.

In principe leidt een order één op één tot een pakbon. Je kunt meerdere orders laten verzamelen op een pakbon door dit in te richten in het verkooprelatieprofiel. Raadpleeg hiervoor Orders verzamelen naar pakbon.

Als je gebruik maakt van KZS of Distrib raadpleeg de afwijkende procedure.

Let op:

Het genereren van pakbonnen waar serie- en partij artikelen in de verkooporder zijn toegevoegd, is alleen mogelijk als een juiste uitlevervolgorde is ingevuld bij het artikel (LIFO of FIFO).

Pakbon automatisch genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op de actie: Genereren pakbon.
 3. Selecteer het magazijn waarvoor je de pakbonnen wilt genereren.
 4. Maak eventueel een verdere selectie.

  Je kunt een selectie maken op Prioriteit levering (eigenschappen verkooprelatie), Orderdatum, Leverdatum, Verkooprelatie en Ordernummer.

  Let op: 

  Je kunt pakbonnen aanmaken vanuit verkooporders maar ook vanuit voorcalculaties. Omdat dit twee verschillende acties zijn, geldt de Prioriteit levering zoals je die hebt ingericht bij de verkooprelatie voor de verkooporders en de voorcalculaties apart. Als je pakbonnen genereert voor verkooporders, wordt dus voor de prioriteit van het toekennen van de voorraad niet gekeken naar de voorcalculaties en vice versa.

 5. Klik op: Volgende.

  Afhankelijk van de instellingen in dit scherm zal Profit de pakbonnen direct mailen/afdrukken en/of gereedmelden.

 6. Vul bij Datum pakbonnen de datum in voor de pakbonnen die je gaat genereren.
 7. Selecteer Reeds geleverde regels overnemen als je de al geleverde regels wilt overnemen met aantal '0'. Bijvoorbeeld om een beter inzicht te geven in het totaal aantal geleverde regels in de pakbon.

  Normaal komen regels die al geleverd zijn niet in de pakbon.

 8. Selecteer Overnemen niet leverbare regels als je deze ook wilt overnemen, bijvoorbeeld om een totaalbeeld te hebben op de pakbon.

  Normaal komen de niet leverbare regels niet in de pakbon.

 9. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien aan.
 10. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu de orders die Profit om kan zetten in een pakbon.

 11. Verwijder eventueel de vink voor orders die je niet wilt omzetten.
 12. Klik op: Voltooien.

  Profit genereert de pakbonnen waarna je een melding krijgt.

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.

  De Output-wizard om de pakbonnen te verstrekken verschijnt als je dit zojuist hebt aangegeven.

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbon digitaal voormelden (nShift)
 18. Pakbonnen via barcodescanner
 19. Pakbonnen collectief verwijderen