Pakbonnen collectief verwijderen

Je kunt verouderde pakbonnen collectief verwijderen. Dit is alleen mogelijk bij afgehandelde regels.

Je kunt geen voorraadmutaties corrigeren via deze actie. Bij het verwijderen van afgehandelde regels verandert de huidige voorraad niet.

Collectief verwijderen aanvragen:

De actie Collectief verwijderen is alleen nog zichtbaar onder Consultancymodus.

Je gebruikt de actie Collectief verwijderen om verouderde data op te schonen die je niet meer nodig hebt in Profit. De actie is onder Consultancymodus bijvoorbeeld beschikbaar via:

 • Abonnementen / Facturering / Facturen
 • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
 • Ordermanagement / Productie / Productiebon
 • Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon
 • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
 • Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder
 • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte
 • Ordermanagement / Intercompany / Intercompanyfactuur
 • Projecten / Facturering / Facturen
 • Projecten / Facturering / Intercompany / Intercompanyfactuur

Het verwijderen is definitief en de verwijderde gegevens zijn achteraf niet terug te halen. Wil je gebruikmaken van de actie Collectief verwijderen? Stuur een incident in bij Support en geef precies aan wat je wil verwijderen en waarom.

Pakbonnen collectief verwijderen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op: Meer actiesCollectief verwijderen.
 3. Vul een peildatum in.

  Alle gegevens die voor de opgegeven peildatum liggen worden definitief verwijderd.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer de pakbonnen die je wilt verwijderen.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbon digitaal voormelden (nShift)
 18. Pakbonnen via barcodescanner
 19. Pakbonnen collectief verwijderen