thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen

Je kunt de prijzen in bestaande pakbonnen opnieuw berekenen. Dit is bijvoorbeeld nodig als de stamgegevens in de omgeving zijn gewijzigd. Optioneel kun je aangeven dat je de herberekende pakbonnen meteen wilt gereedmelden.

De actie Prijzen opnieuw bepalen gebruik je bijvoorbeeld als je de prijs van een artikel aanpast terwijl het artikel voorkomt op een lopende pakbon (met de status Actief).

Let op: 

Als Profit bij het opnieuw bepalen van prijzen een fout constateert waardoor de pakbon later niet gefactureerd kan worden, wordt het veld Afgekeurd voor facturering op Ja gezet. Je ziet dan in het veld Foutmelding de reden van afkeuren, bijvoorbeeld omdat een prijs niet correct is. Je kunt dan de prijzen aanpassen en opnieuw kiezen voor Prijzen opnieuw bepalen. Nu worden van alle pakbonnen, dus ook van de afgekeurde, de prijzen opnieuw bepaald. Vervolgens kun je de pakbon goedkeuren.

Je kunt de velden Afgekeurd voor facturering en Foutmelding opnemen in de boekingslay-out van de pakbon. Als een pakbon dan wordt afgekeurd kun je dit veld zelf aanpassen.

Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen:

In deze beschrijving gaan we ervan uit dat je de pakbon al hebt aangemaakt en dat je de prijs van het artikel hebt aangepast.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op de actie: Prijzen opnieuw bepalen.
 3. Vul eventueel de selectievelden in. Je kunt filteren op de velden Verkooprelatie, Pakbondatum en/of Pakbonnummer.
 4. Vink Direct gereedmelden aan als je, na het herwaarderen de pakbonnen, direct gereed wilt melden zodat je ze kunt factureren.
 5. Klik op: Volgende

  Je ziet nu de pakbonnen waarvan je de prijzen opnieuw gaat bepalen.

 6. Vink eventueel nog pakbonnen uit waarvan je de prijzen niet opnieuw wilt bepalen.
 7. Klik op: Voltooien
 8. Klik op: OK

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbonnen via barcodescanner
 18. Pakbonnen collectief verwijderen

Process

Prijs Korting

Work area

Ordermanagement