Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren (Bakkerijen)

Je kunt decentraal vastgelegde pakbonnen centraal factureren. Voorwaarde is dat je hiervoor geautoriseerd bent.

Je beschikt alleen over deze functionaliteit als Bakkerijen is geactiveerd in de licentie.

Let op: 

Je kunt het klaarzetten van pakbonnen voor centraal factureren ook starten via de geplande taak.

Inhoud

Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren

Profit zet de pakbonnen klaar voor facturering. Bij het aanmaken van het bestand wordt het batchnummer weggeschreven in de kop van de pakbonnen die in de batch meegaan. In de pakbonregels wordt het nummer van de decentrale omgeving weggeschreven.

Pakbon klaarzetten voor centraal factureren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer de pakbonnen waarvoor je factureren wilt laten aanmaken. Selecteer eventueel via multiselect zodat je meerdere pakbonnen tegelijk kunt klaarzetten. Via Ctrl+A selecteer je alle pakbonnen in de weergave.
 3. Klik op de actie: Klaarzetten voor centraal.
 4. Profit start de wizard voor het klaarzetten van gereedgemelde pakbonnen voor de centrale facturering.
 5. Klik op: Voltooien

Pakbonnen opnieuw klaarzetten

Je kunt een selectie van pakbonnen opnieuw klaarzetten voor verzending naar de centrale facturering. Bijvoorbeeld als een factuur of deel van de facturering terugkomt omdat deze onjuist is.

Je moet hiervoor in de decentrale omgeving met de consultcode de actie Terugzetten verzendstatus centraal toevoegen aan de weergave pakbonnen. Voor alle geselecteerde pakbonnen zet Profit de status terug naar Geleverd en maakt Profit het bericht-id van eerdere verzending leeg.

In de centrale omgeving kunnen de oude pakbonnen worden verwijderd.

Let op:

Eventueel aangemaakte facturen worden niet verwijderd of gecrediteerd.

Pakbonnen opnieuw klaarzetten voor centraal factureren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer de pakbonnen.
 3. Klik op de actie: Terugzetten verzendstatus centraal.

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag