thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pakbon genereren bij KZS en Distrib (Bakkerijen)

Als je artikelen via Distrib verwerkt maakt Profit pakbonnen aan via de standaard import voor pakbonnen. Deze artikelen mogen niet in Profit meegenomen worden. De artikelen die je niet via Distrib verwerkt, verwerk je op de normale manier via een gegenereerde pakbon.

Instellingen

 • Bij de Type assortiment kun je aangeven of een artikel via KZS (klaarzetsysteem) wordt aangeleverd.
 • In de boekingslay-out van de verkooporders kun je het veld Via KZS opnemen. Afhankelijk van de instelling bij Type assortiment staat dit veld op ja of nee. Alleen als je dit veld opneemt in de boekingslay-out kun je de waarde aanpassen bij het invoeren van een verkooporder.

Bij het genereren van pakbonnen wordt gecontroleerd welke waarde het veld Naar KZS heeft in de verkooporderregel:

 • Als het veld de waarde 'ja' heeft wordt de regel niet meegenomen naar de pakbon maar blijft ongewijzigd in de order staan.
 • Als het veld de waarde 'nee' heeft wordt de regel wel meegenomen naar de pakbon en in de order op de normale wijze afgehandeld.

Let op: 

 • Als alle regels van de verkooporder via Distrib worden verwerkt, genereert Profit geen pakbon.
 • Ook pakbonnen die centraal gefactureerd worden, neemt Profit niet mee bij de actie Genereren pakbon (Bakkerijen).

Pakbon genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Klik op de actie: Genereren pakbon.
 3. Selecteer het magazijn waarvoor je de pakbonnen wilt genereren.
 4. Maak eventueel een verdere selectie.

  Je kunt een selectie maken op Prioriteit levering (eigenschappen verkooprelatie), Orderdatum, Leverdatum, Verkooprelatie en Ordernummer.

  Let op: 

  Je kunt pakbonnen aanmaken vanuit verkooporders maar ook vanuit voorcalculaties. Omdat dit twee verschillende acties zijn, geldt de Prioriteit levering zoals je die hebt ingericht bij de verkooprelatie voor de verkooporders en de voorcalculaties apart. Als je pakbonnen genereert voor verkooporders, wordt dus voor de prioriteit van het toekennen van de voorraad niet gekeken naar de voorcalculaties en vice versa.

 5. Klik op: Volgende.

  Afhankelijk van de instellingen in dit scherm zal Profit de pakbonnen direct mailen/afdrukken en/of gereedmelden.

 6. Vul bij Datum pakbonnen de datum in voor de pakbonnen die gegenereerd gaan worden.
 7. Selecteer Reeds geleverde regels overnemen als je de al geleverde regels wilt overnemen met aantal 0. Bijvoorbeeld om een beter inzicht te geven in het totaal aantal geleverde regels in de pakbon.

  Normaal komen regels die al geleverd zijn niet in de pakbon.

 8. Selecteer Overnemen niet leverbare regels als je deze ook wilt overnemen, bijvoorbeeld om een totaalbeeld te hebben op de pakbon.

  Normaal komen de niet leverbare regels niet in de pakbon.

 9. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien aan.
 10. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu de orders die Profit om gaat zetten in een pakbon.

 11. Verwijder eventueel de vink voor orders die je niet wilt omzetten.
 12. Klik op: Voltooien.

  Profit genereert de pakbonnen waarna je een melding krijgt.

 13. Klik op: OK.

  De Output-wizard om de pakbonnen te verstrekken verschijnt als je dit zojuist hebt aangegeven.

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement