thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Nieuwe dag toevoegen (Bakkerijen)

Je voegt een nieuwe dag toe. Daarmee bereid je de dag voor. Profit genereert daarbij de verkooporderadviezen voor de dag op basis van de afname van de artikelen in de voorafgaande weken en de toekomstige orders. Het genereren van orderadviezen neemt mede door deze berekening geruime tijd in beslag.

Bij het aanmaken van een nieuwe dag voert Profit de volgende acties uit:

 • De aangegeven dag wordt voorbereid
 • Profit genereert de orderadviezen voor de betreffende dag. De regels in het orderadvies worden gesorteerd op basis van de gekoppelde presentatiegroepen en daarbinnen op volgorde van de artikelcodes.
 • De toekomstige order met een orderdatum die valt binnen de periode waarvoor je de dagvoorbereiding uitvoert, worden geblokkeerd voor wijzigingen.

  Let op: 

  Het aanmaken van een nieuwe dag kan, mede door de berekening van de aantallen, geruime tijd in beslag nemen.

Nieuwe dag aanmaken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Dagverwerking.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul een waarde in bij Leverdatum.
 4. Vul een waarde in bij t/m:.
 5. Klik op: Voltooien.

  De orderadviezen voor de opgegeven dag(en) worden voorbereid. Deze orderadviezen worden gemaakt per verkooprelatie, per dag per type levering.

  Bij het voltooien van de wizard wordt gecontroleerd of voor de opgegeven periode al dagen in de dagstaat voorkomen. Als dat het geval is en de status van de dag is ongelijk aan Nieuw krijg je meteen een melding dat de opgegeven periode al gemuteerde dagen bevat. Deze melding wordt niet getoond als er ordervoorstellen met status Nieuw zijn voor deze dagen. In dit geval worden alleen de nog niet gemuteerde orderadviezen opnieuw aangemaakt. De orderadviezen voor deze dag(en) worden dus helemaal opnieuw berekend.

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement