thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verwerken dag verkooporderadvies

Via de actie Verwerken dag verwerk je de dag. Dit houdt in dat Profit voor alle orderadviezen verkooporders aanmaakt waarbij de status van de dag wijzigt naar Verwerkt en gejournaliseerd. Je kunt alleen afgesloten dagen verwerken. Deze actie kan per dag door één gebruiker tegelijk worden uitgevoerd, daarom wordt de actie op dat moment geblokkeerd voor andere gebruikers.

De dagen met de status Verwerkt en gejournaliseerd zie je terug in de historie.

De orderadviezen voor afgesloten dagen kun je wel meenemen bij het berekenen van toekomstige orderadviezen maar je kunt de orderadviezen van deze dagen niet meer aanpassen.

Bij het afsluiten wordt gecontroleerd of er nog EDI orders voor de betreffende dag aanwezig zijn. Als er nog EDI orders zijn waarvan verkooporders kunnen worden gemaakt gebeurt dat direct. Als er nog EDI orders aanwezig zijn waarvoor geen verkooporders kunnen worden gemaakt, krijg je een melding en kun je de dag niet afsluiten.

Tijdens het genereren van een verkooporderadvies controleert Profit of voor de betreffende verkooprelatie voor het betreffende type levering en de betreffende datum al een toekomstige verkooporder bestaat. Als daarin de velden Verkooprelatie, Type levering en Orderdatum overeenkomen met Verkooprelatie, Type levering en Datum in het te genereren orderadvies dan wordt voor iedere regel in de basisorder gecontroleerd of er een regel in de toekomstige order bestaat met hetzelfde artikel. Zo ja, dan wordt voor de betreffende regel in de basisorder geen regel in het orderadvies aangemaakt maar wordt de regel uit de toekomstige order overgenomen in het orderadvies. De toekomstige order krijgt, nadat de regels zijn overgenomen naar het orderadvies, de status Afgehandeld.

Verder controleert Profit tijdens de dagvoorbereiding of er toekomstige orders bestaan voor de combinatie van een verkooprelatie, datum en Type levering waarvoor geen orderadvies bestaat. Als dat het geval is, genereert Profit alsnog een orderadvies waarin dan alleen de regels van de toekomstige order komen. Ook dan krijgt de toekomstige order de status Afgehandeld.

Regels in een orderadvies die afkomstig zijn uit een toekomstige order toont Profit bij het onderhouden van de orderadviezen wel maar je kunt ze niet wijzigen. In een orderadvies mag voor een bepaald artikel slechts één regel bestaan. Het is dus ook niet mogelijk een regel toe te voegen voor een artikel dat in het orderadvies afkomstig is uit een toekomstige order.

Verwerken dag:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Dagverwerking.
 2. Selecteer de dag(en) die je wilt verwerken.
 3. Klik op de actie: Verwerken dag.

  De gegenereerde verkooporders worden één op één overgenomen uit het orderadvies.

Klik op: OK

Verwerken dag verkooporderadvies (Bakkerijen)

Via de actie Verwerken dag verwerk je de dag. Dit houdt in dat Profit voor alle orderadviezen verkooporders aanmaakt waarbij de status van de dag wijzigt naar Verwerkt en gejournaliseerd. Je kunt alleen afgesloten dagen verwerken. Deze actie kan per dag door één gebruiker tegelijk worden uitgevoerd, daarom wordt de actie op dat moment geblokkeerd voor andere gebruikers.

De dagen met de status Verwerkt en gejournaliseerd zie je terug in de historie.

De orderadviezen voor afgesloten dagen kun je wel meenemen bij het berekenen van toekomstige orderadviezen maar je kunt de orderadviezen van deze dagen niet meer aanpassen.

Bij het afsluiten wordt gecontroleerd of er nog EDI orders voor de betreffende dag aanwezig zijn. Als er nog EDI orders zijn waarvan verkooporders kunnen worden gemaakt gebeurt dat direct. Als er nog EDI orders aanwezig zijn waarvoor geen verkooporders kunnen worden gemaakt, krijg je een melding en kun je de dag niet afsluiten.

Tijdens het genereren van een verkooporderadvies controleert Profit of voor de betreffende verkooprelatie voor het betreffende type levering en de betreffende datum al een toekomstige verkooporder bestaat. Als daarin de velden Verkooprelatie, Type levering en Orderdatum overeenkomen met Verkooprelatie, Type levering en Datum in het te genereren orderadvies dan wordt voor iedere regel in de basisorder gecontroleerd of er een regel in de toekomstige order bestaat met hetzelfde artikel. Zo ja, dan wordt voor de betreffende regel in de basisorder geen regel in het orderadvies aangemaakt maar wordt de regel uit de toekomstige order overgenomen in het orderadvies. De toekomstige order krijgt, nadat de regels zijn overgenomen naar het orderadvies, de status Afgehandeld.

Verder controleert Profit tijdens de dagvoorbereiding of er toekomstige orders bestaan voor de combinatie van een verkooprelatie, datum en Type levering waarvoor geen orderadvies bestaat. Als dat het geval is, genereert Profit alsnog een orderadvies waarin dan alleen de regels van de toekomstige order komen. Ook dan krijgt de toekomstige order de status Afgehandeld.

Regels in een orderadvies die afkomstig zijn uit een toekomstige order toont Profit bij het onderhouden van de orderadviezen wel maar je kunt ze niet wijzigen. In een orderadvies mag voor een bepaald artikel slechts één regel bestaan. Het is dus ook niet mogelijk een regel toe te voegen voor een artikel dat in het orderadvies afkomstig is uit een toekomstige order.

Verwerken dag:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Dagverwerking.
 2. Selecteer de dag(en) die je wilt verwerken.
 3. Klik op de actie: Verwerken dag.

  De gegenereerde verkooporders worden één op één overgenomen uit het orderadvies.

 4. Klik op: OK

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement