thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Toekomstige verkooporder (Bakkerijen)

Je kunt Toekomstige orders toevoegen als afwijkingen op de standaard berekening van de dagvoorbereiding. Bijvoorbeeld voor seizoensgebonden artikelen zoals kerststollen of bij acties. Hier houdt Profit automatisch rekening mee.

Let op: 

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Bakkerijen.

Bij de dagvoorbereiding berekent Profit op basis van de historie van verkoopgegevens per verkooprelatie per dag wat de verkooprelatie waarschijnlijk zal bestellen. Je kunt hierbij vooraf afwijkingen vastleggen voor een bepaalde dag via een Toekomstige verkooporder.

Soms is namelijk vooraf al bekend dat afgeweken zal gaan worden van de op basis van de historie berekende aantallen, zoals bij verkoopacties of bij seizoen gerelateerde producten (bijvoorbeeld kerststollen en oliebollen). Dit leg je vast via toekomstige verkooporders waar Profit dan in de dagvoorbereiding rekening mee houdt.

Toekomstige verkooporders maak je via de standaard onderhoudsfunctie voor verkooporders.

De functie Toekomstige verkooporders is alleen beschikbaar als de functionaliteit 'Dagvoorbereiding' is geactiveerd.

Toekomstige orders hebben geen invloed op de voorraad van artikelen/samenstellingen. Ook kun je van een toekomstige verkooporder nooit een pakbon maken.

Inhoud

Toevoegen toekomstige verkooporder (Bakkerijen)

Let op: 

Voor de combinatie Verkooprelatie, Gewenste leverdatum  en Type levering is slechts één toekomstige order toegestaan. Als er voor deze combinatie al een toekomstige order bestaat krijg je een melding en kun je de nieuwe order niet voltooien.

Verder kun je geen toekomstige order aanmaken voor een dag die al is voorbereid.

Tenslotte is het ook niet mogelijk om bestaande toekomstige orders te wijzigen nadat de dag is voorbereid.

Toekomstige order toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Toekomstige verkooporder.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Open de boekingslay-out. van de toekomstige order.
 4. Vul een waarde in bij Ordernummer als je geen gebruik maakt van autonummering.
 5. Selecteer een waarde bij Verkooprelatie.

  De verkooprelatie heeft de status Debiteur en mag niet geblokkeerd zijn. Profit neemt gegevens over uit de eigenschappen van de geselecteerde verkooprelatie. Dit zijn o.a. de Btw-plicht, Afleveradres, Betaalvoorwaarde, Betaalwijze, Valuta en Incasseren.

 6. Selecteer een waarde bij Type levering.
 7. Vul eventueel de overige velden in de kop van de boekingslay-out.
 8. Voeg de itemregels toe die je wilt reserveren.

  Bij het toevoegen van regels aan toekomstige order controleert Profit of het item dat je selecteert op de orderdatum aanwezig is in het assortiment van de verkooprelatite.

 9. Klik op de actie: Eigenschappen item als je de eigenschappen van het item in de geselecteerde regel wilt raadplegen.

  In de staart zie je o.a. de ordertotalen.

 10. Ga naar het tabblad: Levering.
 11. Vul een waarde in bij Gewenste leverdatum als je dit wilt.
 12. Klik op: Voltooien
 13. Afhankelijk van de instellingen in de boekingslay-out krijg je nog vragen, bijvoorbeeld of je de order wilt afdrukken. Maak een keuze.
Definitief maken toekomstige verkooporder

Na het aanmaken van een toekomstige order krijgt deze de status Actief, dit houdt in dat je de order nog kunt aanpassen. Als de order niet meer aangepast mag worden, wijzig je de status handmatig naar Definitief.

Definitief maken toekomstige order:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Toekomstige verkooporder.
 2. Selecteer de order(s) die je definitief wilt maken.
 3. Klik op de actie: Definitief maken.

Deze actie geldt alleen voor de toekomstige orders en heeft geen effect op andere verkooporders in de selectie. Via de actie Definitief ongedaan maken kun je de orders vrijgeven en eventueel weer aanpassen.

Toekomstige verkooporders importeren (Bakkerijen)

Je kunt toekomstige order ook importeren.

Let op: 

Bij het importeren van een toekomstige order wordt een controle uitgevoerd op de combinatie Verkooprelatie, Gewenste leverdatum  en Type levering. Voor deze combinatie mag slechts één toekomstige order worden vastgelegd. Als er voor deze combinatie al een toekomstige order bestaat krijg je een melding en kun je de nieuwe order niet voltooien.

Verder kun je geen toekomstige order importeren voor een dag die al is voorbereid.

Importeren toekomstige order:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Verkooporder.
 2. Selecteer de actie 'Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie'.
 3. Klik op: Volgende
 4. Selecteer de importdefinitie Import toekomstige verkooporders.
 5. Klik op: Volgende
 6. Voor het verloop van de import ga je verder zoals bij het aanmaken van een nieuwe definitie.

  Let op: 

  Het is niet mogelijk om bij het importeren een toekomstige order aan te passen in een normale verkooporder, of omgekeerd.

Toekomstige verkooporder kopiëren

Je kunt een bestaande toekomstige order kopiëren zodat je voor meerdere verkooprelaties in één keer toekomstige orders aan kunt maken. Je kunt dit doen met één bestaande order maar je kunt ook meerdere bestaande orders tegelijk selecteren om naar één of meer verkooprelaties te kopiëren.

Bij het aanmaken van de nieuwe orders worden de Type levering en de Datum gevuld op basis van de gekopieerde order. De overige kopvelden vult Profit op basis van de instellingen bij de verkooprelatie(s). Ook de regelvelden neemt Profit over van de gekopieerde order.

Voorwaarde hierbij is wel dat de geselecteerde bestaande orders allemaal:

 • dezelfde verkooprelatie hebben
 • de status Actief hebben
 • een dag bevatten die nog niet is voorbereid.

Als dit niet het geval is krijg je een foutmelding.

Kopiëren toekomstige order:

Let op: 

Voordat je gebruik kunt maken van deze functionaliteit moet je deze actie-autoriseren.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Toekomstige verkooporder.
 2. Selecteer de order(s) die je wilt kopiëren.
 3. Klik op de actie: Kopiëren.
 4. Selecteer de verkooprelatie.
 5. Klik op: Voltooien

  Je krijgt nu een melding dat er een aantal toekomstige orders aangemaakt zal worden en dat dit enige tijd zal duren.

 6. Klik op: Ja.

Nu wordt voor iedere geselecteerde verkooprelatie een nieuwe toekomstige order aangemaakt.

Als er voor de geselecteerde verkooprelatie(s) al een toekomstige order bestaat voor de aangegeven datum en type levering wordt deze order niet overschreven en wordt er geen nieuwe order aangemaakt.

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement