Acties autoriseren

Je autoriseert per gebruiker de acties die de gebruiker in een weergave of eigenschappenvenster kan uitvoeren.

Beschrijving

Acties komen voor als knop en als keuze in een functie. Per functie kun je bijvoorbeeld de volgende acties autoriseren:

 • Acties die in de meeste weergaven voorkomen, zoals de knoppen Nieuw en verwijderen.
 • Acties die alleen in specifieke weergaven voorkomen, zoals Accorderen in de Salarisverwerkingscockpit.

  Voorbeeld: 

  Je vindt in veel weergaven de actie Nieuw voor het toevoegen van gegevens, zoals het toevoegen van een verkooprelatie via de weergave Verkooprelaties/debiteuren:

  Je kunt de knop Nieuw autoriseren door rechten te geven op de actie Toevoegen in de Autorisatie tool. Je kunt ook specifieke acties zoals Wijzigen nummer debiteur apart autoriseren.

Het is aan te raden terughoudend te zijn met het toekennen van rechten op de actie Verwijderen. In Profit kun je veel gegevens immers blokkeren, waardoor deze niet meer gebruikt kunnen worden. Ken het recht op de actie Verwijderen bijvoorbeeld alleen toe aan managers.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

Als een gebruiker geen rechten heeft op de actie Nieuw, dan wordt de knop Nieuw niet getoond.

Generieke acties

Bepaalde acties autoriseer je eenmalig.

 • Weergaven

  Je autoriseert eenmalig het beheren van weergaven en het afdrukken en exporteren naar Excel. Een gebruiker met deze rechten kan deze acties dus in elke weergave uitvoeren.

 • Veldinstellingen op beheerdersniveau

  Je kunt veldinstellingen vastleggen, waarmee je voorkeurwaarden voor velden vastlegt, velden verbergt of als niet wijzigbaar instelt. Een beheerder kan deze instellingen krijgen voor alle functies.

Effectieve rechten

De effectieve rechten bestaan per gebruiker uit:

 • Alle groepsrechten van de gebruiker. Als de gebruiker via meerdere groepen op een bepaalde actie geautoriseerd is, geldt de meest uitgebreide autorisatie.
 • Afwijkingen op gebruikersniveau. Deze hebben voorrang op groepsrechten. Hierbij kun je de toegang zowel uitbreiden als beperken.
Werkwijze
Zie ook