Weergave-acties ontoegankelijk maken

Standaard is het alle gebruikers toegestaan om weergaven te exporteren. Een gebruiker die toegang heeft tot een weergave in Profit, kan alle regels exporteren naar Excel. Het is niet mogelijk om deze acties per weergave te autoriseren. In de Autorisatie tool autoriseer je de actie Exporteren naar Excel voor alle weergaven tegeljk.

Let op: 

Standaard is het alle gebruikers toegestaan om regels in een weergave te exporteren. Dit is een uitzondering op de standaard manier van autoriseren, waarbij gebruikers standaard niet geautoriseerd zijn. Als je deze acties ontoegankelijk wilt maken, volg dan onderstaande procedure.

Met het autoriseren van de actie Weergave exporteren naar Excel kunnen de volgende menukeuzen en acties in Profit worden geautoriseerd:

 • Keuze Gegevens exporteren in de weergave (Profit)
 • knop Afdrukken in de functie Totalizer (Profit)

  Let op:

  Deze autorisatie heeft alleen betrekking op het exporteren van de inhoud (de regels) van een weergave naar Excel. Een weergave (definities) als zodanig kan ook worden geëxporteerd, zodat je deze in een andere omgeving kunt importeren.

Acties Exporteren in weergaven in één keer ontoegankelijk maken:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruikersgroep: Alle Profit gebruikers.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Ga naar: Algemeen / Acties.
 5. Selecteer de actie Weergave exporteren naar Excel.
 6. Selecteer de optie Geblokkeerd.

 7. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 8. Selecteer de groep die wel mag exporteren en afdrukken.
 9. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 10. Ga naar: Algemeen / Acties.
 11. Selecteer de actie Weergave exporteren naar Excel.
 12. Vink de optie Toegestaan aan.

Direct naar

 1. Acties autoriseren
 2. Groep autoriseren voor acties
 3. Weergave-actie Exporteren van weergaven ontoegankelijk maken