thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dagverwerking (Bakkerijen)

Als bakkerij maak je gebruik van verkooporderadviezen als voorloper voor de verkooporders. Je genereert verkooporderadviezen per dag per verkooprelatie. Als basis voor de verkooporderadviezen kijkt Profit naar de verkoopbasisorders en/of toekomstige orders.

Let op: 

Je beschikt alleen over deze functionaliteit als Bakkerijen is geactiveerd in de licentie.

Beschrijving

Een verkooporderadvies is een voorlopige verkooporder voor een specifieke verkooprelatie voor een specifieke dag, gebaseerd op historische berekeningen. Na eventuele aanpassingen maak je het verkooporderadvies definitief, waarna je de verkooporder gegenereert. Schematisch zit dit er zo uit:

Als basis voor het verkooporderadvies dienen de verkoopbasisorder en de toekomstige order. In de verkoopbasisorder geef je per artikel per weekdag aan of het artikel wordt besteld en zo ja, met welk (berekend) aantal, bijvoorbeeld het gemiddelde van de afgelopen 4 weken. Een toekomstige order is een soort verkoopbasisorder voor een periode die buiten de normale gemiddelde berekening valt. De verkooporders voor kerst, bijvoorbeeld, kun je niet laten berekenen uit de 4 weken voor kerst. Daarom voeg je voor de dagen rond kerst toekomstige orders toe.

Het genereren van het verkooporderadvies en het omzetten van het verkooporderadvies naar een verkooporder gaat via de functie Dagverwerking. Je moet de verkooporderadviezen per dag per verkooprelatie aanmaken. Dit doe je door een nieuwe dag toe te voegen. Je kunt de verkooporderadviezen nog wijzigen en daarna definitief maken. Vervolgens verwerk je de dag, waarmee je de verkooporderadviezen omzet naar verkooporder.

Let op: 

Het genereren van verkooporderadviezen kan mede door deze berekening geruime tijd in beslag nemen. Orderadviezen genereer je altijd op weekniveau, dit wil zeggen dat de orderadviezen altijd per weekdag worden vastgelegd en berekend.

Je kunt de orderadviezen ook gebruiken in combinatie met BestelPlus, de webinterface voor het vastleggen van bestellingen. Een verkooporderadvies in Profit is hetzelfde als een bestelling in BestelPlus.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement