thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooporderadvies (Bakkerijen)

Een verkooporderadvies is een voorlopige verkooporder die Profit generereert vanuit de verkoopbasisorders en toekomstige orders. Afhankelijk van de status van het verkooporderadvies kun je het omzetten naar een verkooporder of niet.

Let op: 

Een verkooporderadvies in Profit is hetzelfde als een bestelling in BestelPlus.

Inhoud

Sales_Verkooporderadvies (Beschr)

Om verkoopadviezen te kunnen raadplegen of wijzigen moet je eerst een nieuwe dag aanmaken in dagverwerking.

Als de verkooprelaties gebruik maken van BestelPlus, zullen zij de verkoopadviezen als besteladviezen voor de voorbereide dag zien.

Ook in Profit kun je de verkooporderadviezen wijzigen. Als je klaar bent met wijzigen, maak je de verkooporderadviezen definitief.

Vervolgens ga je de dag verwerken (in Dagverwerking). Daarmee maak je verkooporders van de verkooporderadviezen.

Voorbereiding
Verwerken dag verkooporderadvies (Bakkerijen)

Een verkooporderadvies is een voorlopige verkooporder die Profit generereert vanuit de verkoopbasisorders en toekomstige orders. Afhankelijk van de status van het verkooporderadvies kun je het omzetten naar een verkooporder of niet.

Let op: 

Een verkooporderadvies in Profit is hetzelfde als een bestelling in BestelPlus.

Orderadviezen kunnen de volgende status hebben:

 • Aangemaakt: je kunt het orderadvies nog niet openen of wijzigen. Als je dit wilt moet je eerst een dag toevoegen.
 • Voorbereid: het orderadvies is gegenereerd en nog niet bewerkt.
 • Voorlopig: het orderadvies is bewerkt en de gebruiker heeft het nog niet definitief gemaakt.
 • Definitief: het orderadvies is bewerkt en de gebruiker heeft aangegeven dat hij het definitief wilde maken.
 • Afgehandeld: de dagverwerking is uitgevoerd en van het orderadvies is een verkooporder gemaakt.

Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporderadvies.

  Je ziet de verkooporderadviezen.

 2. Open de eigenschappen van een orderadvies die minstens de status Voorbereid heeft.

  Je ziet nu de items en de aantallen die Profit heeft berekend.

 3. Wijzig de aantallen in de regels als je dat nodig vindt.
 4. Klik op: OK
 5. Maak het verkooporderadvies definitief als je klaar bent.

Verkooporderadvies snel wijzigen (Bakkerijen)

Als een verkooporderadvies uit veel regels bestaat, kan het lastig zijn om deze aan te passen omdat je niet snel ziet of een regel al voorkomt of niet. Via deze functie heb je de mogelijkheid om via een speciale boekingslay-out (Verkooporderadvies snel wijzigen (Profit)) snel het verkooporderadvies aan te passen.

Op de actie Snel wijzigen verkooporderadvies is actie-autorisatie van toepassing.

Snel wijzigen verkooporderadvies:

 1. Ga naar:  Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporderadvies.
 2. Selecteer het verkooporderadvies dat je wilt wijzigen.
 3. Start de actie Snel wijzigen.

  Je opent nu een boekingslay-out waarin geen regels worden getoond.

 4. Geef het artikelnummer in dat je wilt wijzigen in of toevoegen aan het verkooporderadvies. Je kunt ook een samenstellingsnummer of deegnummer invullen.

  Tip:

  Je kunt in deze boekingslay-out geen regels verwijderen, wel kun je het aantal in een regel op 0 (nul) zetten.

 5. Klik op: Voltooien om de wijzigingen op te slaan.
Verkooporderadvies importeren (Bakkerijen)

Je kunt wijzigingen op verkooporderadviezen importeren. Hierbij gelden dezelfde regels als in de boekingslay-out. De import wordt teruggedraaid als er een fout in één van de regels optreedt.

Je kunt hiermee ook nieuwe regels toevoegen aan een bestaand verkooporderadvies. Het is niet mogelijk om een compleet nieuw orderadvies te importeren.

Verkooporderadviezen importeren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Verkooporderadvies.
 2. Volg verder de standaardprocedure voor het importeren van gegevens.
Verkooporderadvies definitief maken (Bakkerijen)

Je moet alle verkooporderadviezen definitief maken voordat je verkooporders kunt genereren.

Er moet een dag voor het verkooporderadvies bestaan, anders kun je het niet definitief maken.

Dichtzetten bestellingen/verkooporderadviezen uit BestelPlus:

Als de verkooprelaties gebruik maken van BestelPlus, moeten de verkooprelaties eerst hun bestellingen (verkoopadviezen) definitief maken in BestelPlus. Daarna zijn ze nog wel te wijzigen. Daarom moet je in Profit de bestellingen/verkooporderadviezen dichtzetten zodat ze niet meer gewijzigd kunnen worden.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Dichtzetten orderadviezen BP.
 2. Selecteer de bestellingen/verkooporderadviezen uit BestelPlus die niet meer gewijzigde mogen worden.
 3. Klik op de actie: Dichtzetten.Als de initiële status nog niet definitief was, wijzigt de status naar Definitief.

Verkooporderadviezen definitief maken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporderadvies.
 2. Selecteer verkooporderadviezen die je definitief wilt maken.
 3. Klik op de actie: Definitief maken.

  Je ziet nu een vraag.

 4. Klik op: Ja.
 5. Verwerk de dag in Dagverwerking om de definitieve verkooporderadviezen om te zetten in verkooporders.

Zie ook

Direct naar

 1. Dagverwerking (Bakkerijen)
 2. Inrichting
 3. Verkoopbasisorder
 4. Toekomstige orders toevoegen
 5. Nieuwe dag toevoegen
 6. Verkooporderadvies raadplegen/wijzigen
 7. Verwerken dag orderadvies
 8. Klaarzetsysteem
 9. Afsluiten van de dag

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement