thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Importeren via bestaande importdefinitie

Je kunt het importproces standaardiseren met importdefinities. Een importdefinitie bevat alle gegevens van één bepaalde importactie, zoals de bestandslocatie van het importbestand, de algemene instellingen en de koppeling van te importeren velden met velden in Profit.

Als een import gewijzigd is (bijvoorbeeld vanwege nieuwe Profit-velden of nieuwe importvelden), kun je beginnen met een bestaande importdefinitie. Voer hierin de wijzigingen door en vul een nieuwe naam voor de importdefinitie in, om deze op te slaan onder een andere naam dan het origineel.

Let op:

Test het importeren altijd in een testomgeving, voordat je de import definitief uitvoert in de live-omgeving.

Verloopt de import te traag bij grote importbestanden? Knip het importbestand dan op in meerdere importbestanden. Zorg ervoor, dat de map met de importbestanden alleen de te importeren bestanden bevat.

Stel, je hebt het importbestand Loonstroken opgeknipt in Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3. Plaats dan in de importmap alleen de bestanden Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3, niet het originele (grote) bestand Loonstroken.

Bestand importeren via bestaande importdefinitie/importdefinitie wijzigen:

 1. Ga naar: de importdefinitie.
 2. Selecteer Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie.
 3. Klik op: Volgende
 4. Selecteer de importdefinitie.
 5. Doorloop de rest van de wizard. De import is al ingericht, maar je kunt deze wijzigen. Zie verder Bestand importeren via nieuwe definitie.

Controle op dubbele import:

Het veld Controle of bestand al geïmporteerd is (o.b.v. inhoud) is standaard aangevinkt. Als je een importbestand voor de tweede keer importeert, krijg je de onderstaande melding. Je krijgt deze melding ook als bij een eerder poging de import mislukt is.

Probeer dit zelf door een tweede import van Functies_2 te starten. Doorloop de wizard en de melding verschijnt.

Logging op import:

Je kunt de historie van uitgevoerde imports raadplegen via Algemeen / Beheer / Import / Historie. Deze functie logt zowel geslaagde als mislukte imports.

Direct naar

 1. Importeren
 2. Importbestand opzetten
 3. Bestand importeren via nieuwe importdefinitie
 4. Importeren via een bestaande importdefinitie
 5. Fouten gegevensimport oplossen
 6. Importdefinities beheren
 7. Importsjablonen downloaden

Process

Import

Work area

Algemeen