Importeren via bestaande importdefinitie

Je kunt het importproces standaardiseren met importdefinities. Een importdefinitie bevat alle gegevens van één bepaalde importactie, zoals de bestandslocatie van het importbestand, de algemene instellingen en de koppeling van te importeren velden met velden in Profit.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

Je kunt bij deze functie alleen een ander importbestand selecteren, verder gebruikt de importwizard alle instellingen die je in de importdefinitie hebt vastgelegd.

Als je een importdefinitie wilt wijzigen, dan gebruik je hiervoor de optie Bestaande definitie bewerken en importeren.

Let op:

Test het importeren altijd in een testomgeving, voordat je de import definitief uitvoert in de productie-omgeving.

Verloopt de import te traag bij grote importbestanden? Knip het importbestand dan op in meerdere importbestanden. Zorg ervoor, dat de map met de importbestanden alleen de te importeren bestanden bevat.

Stel, je hebt het importbestand Loonstroken opgeknipt in Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3. Plaats dan in de importmap alleen de bestanden Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3, niet het originele (grote) bestand Loonstroken.

Bestand importeren via bestaande importdefinitie/importdefinitie wijzigen:

 1. Start de importfunctie.
 2. Selecteer Import via bestaande definitie.
 3. Klik op: Volgende
 4. Selecteer de importdefinitie.
 5. Klik op: Volgende
 6. Selecteer het importbestand.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Klik op Controle om een technische controle uit te voeren. Deze stap is optioneel, maar het is aan te raden deze te doen. Bij de technische controle kijkt Profit of de te importeren velden voldoen aan de eisen t.a.v. veldtype, veldlengte, etc. Tijdens de feitelijke import worden extra controles uitgevoerd, waardoor de import alsnog (ten dele of geheel) kan worden afgekeurd.
 9. Alles in orde? Klik dan op: Importeren.

  Tijdens de import verschijnt een voortgangsbalk. Deze blijft in beeld tot de hele import is afgerond. Als je tussentijds op Annuleren klikt, wordt het hele importproces toch doorlopen.

 10. Controleer de import en corrigeer de geconstateerde fouten.

Controle op dubbele import:

Als je een importbestand voor de tweede keer importeert, krijg je de onderstaande melding. Je krijgt deze melding ook als bij een eerdere poging de import mislukt is. Beoordeel zorgvuldig of het nodig is de import uit te voeren.

Direct naar

 1. Importeren
 2. Importbestand opzetten
 3. Bestand importeren via nieuwe importdefinitie
 4. Importeren via een bestaande importdefinitie
 5. Bestaande importdefinitie aanpassen en import uitvoeren
 6. Fouten gegevensimport oplossen
 7. Importdefinities beheren
 8. Importsjablonen downloaden