thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Fouten gegevensimport oplossen

Als een import niet correct verloopt, moet je de foutmeldingen raadplegen en corrigeren. Om fouten tijdens de import te voorkomen, kun je in de importwizard vooraf een technische controle uitvoeren. Hierbij kijkt Profit of het importbestand voldoet aan diverse algemene eisen en aan de vastgelegde importmethode.

Als je de import daadwerkelijk uitvoert, zal Profit aanvullende controles uitvoeren. Deze controles komen in grote mate overeen met de controles die Profit uitvoert als je handmatig gegevens toevoegt of wijzigt. Als er fouten zijn geconstateerd, zal Profit deze wegschrijven in een log-bestand, eventueel met de omschrijving van de fout (dit ligt aan de instellingen in de importwizard). Je kunt fouten in het importbestand (of log-bestand) corrigeren met behulp van een teksteditor of gebruik maken van de functie Open log in het kader Afgekeurde regels. Met Notepad kun je de afgekeurde gegevens corrigeren en daarna opnieuw importeren.

Let op:

Test het importeren altijd in een testomgeving, voordat je de import definitief uitvoert in de live-omgeving.

Verloopt de import te traag bij grote importbestanden? Knip het importbestand dan op in meerdere importbestanden. Zorg ervoor, dat de map met de importbestanden alleen de te importeren bestanden bevat.

Stel, je hebt het importbestand Loonstroken opgeknipt in Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3. Plaats dan in de importmap alleen de bestanden Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3, niet het originele (grote) bestand Loonstroken.

Werkwijze

Process

Import

Work area

Algemeen