Fouten gegevensimport oplossen

Als een import niet correct verloopt, moet je de foutmeldingen raadplegen en corrigeren. Om fouten tijdens de import te voorkomen, kun je in de importwizard vooraf een technische controle uitvoeren. Hierbij kijkt Profit of het importbestand voldoet aan diverse algemene eisen en aan de vastgelegde importmethode.

Als je de import daadwerkelijk uitvoert, zal Profit aanvullende controles uitvoeren. Deze controles komen in grote mate overeen met de controles die Profit uitvoert als je handmatig gegevens toevoegt of wijzigt. Als er fouten zijn geconstateerd, zal Profit deze wegschrijven in een log-bestand, eventueel met de omschrijving van de fout (dit ligt aan de instellingen in de importwizard). Je kunt fouten in het importbestand (of log-bestand) corrigeren met behulp van een teksteditor of gebruik maken van de functie Open log in het kader Afgekeurde regels. Met Notepad kun je de afgekeurde gegevens corrigeren en daarna opnieuw importeren.

Let op:

Test het importeren altijd in een testomgeving, voordat je de import definitief uitvoert in de productie-omgeving.

Verloopt de import te traag bij grote importbestanden? Knip het importbestand dan op in meerdere importbestanden. Zorg ervoor, dat de map met de importbestanden alleen de te importeren bestanden bevat.

Stel, je hebt het importbestand Loonstroken opgeknipt in Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3. Plaats dan in de importmap alleen de bestanden Loonstroken-1, Loonstroken-2 en Loonstroken-3, niet het originele (grote) bestand Loonstroken.

Inhoud

Fouten in importbestand raadplegen

Er zijn verschillende manieren om de fouten in het importbestand te raadplegen.

Het is mogelijk dat na het voltooien van de importwizard een foutmelding optreedt, gevolgd door dit venster:

Details per afgekeurde regel bekijken:

 1. Klik op: Open log.

  Het logbestand is alleen beschikbaar als je een naam en locatie hebt ingevuld in het veld Bestandsnaam bij Bestand met afgekeurde regels. In het logbestand kun je nagaan welke regels uit het importbestand zijn afgekeurd en niet geïmporteerd.

 2. Klik op: Open rapport. Hiermee open je een weergave met fouten.

 3. Je kunt nu de fouten corrigeren. Dit kan op twee manieren:
  • Originele importbestand corrigeren en direct importeren

   Je kunt deze werkwijze gebruiken als je zeker weet dat de fouten alleen in het importbestand zitten, niet in de instellingen in de importwizard. Hoe ga je te werk?

   Laat het bovenstaande scherm openstaan.

   Open het originele importbestand en corrigeer de fouten. Sla het bestand daarna onder de originele naam op.

   In Profit sluit je het bovenstaande scherm met het foutenrapport. De importwizard verschijnt weer en je kunt direct op de actie Importeren klikken om het gecorrigeerde bestand te importeren. Hierbij verschijnt de melding dat je het importbestand al een keer geïmporteerd hebt. Als je zeker weet dat je het bestand weer wilt importeren, geef je hiervoor toestemming.

  • Kopieer het importbestand en corrigeer de kopie

   Kopieer het importbestand en corrigeer de fouten in de kopie. Doorloop daarna de importwizard opnieuw. In het eerste scherm selecteer je uiteraard het gekopieerde importbestand.

Foutenrapport import achteraf openen

Je kunt een foutenrapport dat bij een eerdere importactie is ontstaan, openen via de importwizard.

Als er tijdens de laatste import geen fouten opgetreden zijn, dan is het foutenrapport leeg. Zijn er wel fouten ontstaan, dan toont Profit deze in een weergave.

Foutenrapport achteraf opvragen:

 1. Ga naar: de importfunctie die je gebruikt hebt om de importdefinitie te maken en de import uit te voeren.
 2. Selecteer Foutenrapport openen.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de importdefinitie.
 5. Klik op: Open.

  Profit opent opnieuw de weergave met de fouten.

 6. Sluit de weergave en de importwizard af.