thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Centrale facturering geblokkeerde pakbon verwerken (Bakkerijen)

Het is mogelijk dat een pakbon niet verwerkt kan worden, de pakbon wordt dan ook niet gefactureerd maar opgeslagen in de centrale omgeving en krijgt de status Geblokkeerd.

Inhoud

Niet te verwerken pakbonnen

Tijdens het factureren van pakbonnen in de centrale omgeving wordt gecontroleerd of een pakbon verwerkt kan worden. Redenen om een pakbon af te wijzen zijn:

 • de verkooprelatie is niet bekend in de centrale omgeving;
 • de verkooprelatie is niet gekoppeld aan de decentrale omgeving;
 • een item zit centraal niet in het assortiment van de verkooprelatie;
 • een item in de pakbon is in de centrale omgeving geblokkeerd;

Factureren geblokkeerde pakbonnen

Factureren geblokkeerde pakbonnen:

Tijdens het factureren wordt een bericht gegenereerd met daarin de reden waarom een pakbon niet verwerkt kan worden. Dit bericht wordt naar de decentrale omgeving en eventueel ook naar BakeFive verzonden. Je kunt nu via de volgende stappen de pakbonnen alsnog factureren:

 1. BakeFive voert de noodzakelijke aanpassingen door in de stamgegevens.
 2. BakeFive maakt een nieuw uitwisselingsbestand aan.
 3. De centrale factureringsomgeving download de nieuwe gegevens.
 4. De centrale omgeving geeft de geblokkeerde pakbonnen vrij.
 5. De pakbonnen worden gefactureerd tijdens de volgende factureringsrun.

Pakbonnen verwijderen voor opnieuw klaarzetten

In de decentrale omgeving kunnen pakbonnen opnieuw worden klaargezet voor verzending naar de centrale facturering. Bijvoorbeeld als een factuur of deel van de facturering terugkomt omdat deze onjuist is.

In de centrale omgeving kun je de oude pakbonnen verwijderen. Dit doe je met de actie Verwijderen pakbonnen die je met de consultcode moet toevoegen aan de weergave pakbonnen. Met deze actie worden de geselecteerde pakbonnen zonder enige controle verwijderd.

Let op:

Eventueel aangemaakte facturen worden niet verwijderd of gecrediteerd.

Direct naar

 1. Centraal factureren (Bakkerijen)
 2. Activeren Centraal of Decentraal
 3. Communicatie centrale omgeving inrichten
 4. Communicatie decentrale omgeving inrichten
 5. Instellen centrale omgeving per verkooprelatie
 6. Verwerken pakbonnen (Decentraal)
 7. Afgekeurde pakbonnen terug naar bakkerij
 8. Verwerken facturen (Centraal)
 9. Exporteren (Centraal) en importeren (Decentraal)
 10. Crediteren en opnieuw factureren
 11. Uitwisseling van gegevens
 12. Verwerking van betalingen

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement