thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Centraal factureren (Bakkerijen)

Bij centraal factureren zijn er meerdere decentrale omgevingen waarin verkoopmutaties klaarstaan die gefactureerd moeten worden. Deze verkoopmutaties stuurt Profit naar de centrale omgeving waar de facturen gegenereerd worden. Na de facturering stuurt Profit de factuurgegevens weer vanuit de centrale omgeving naar de verschillende decentrale omgevingen.

Let op:

Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken als Bakkerijen onderdeel uitmaakt van de licentie.

Beschrijving

Centrale facturering is een uitbreiding op Profit Ordermanagement, deze functionaliteit is niet beschikbaar voor andere producten waarin facturen kunnen worden gemaakt: Profit Projecten, Abonnementen en de Cursusadministratie. Verder moet er sprake zijn van een centrale omgeving of een decentrale omgeving.

Er is een aanpassing doorgevoerd in Profit Financieel  om de betalingen eenvoudiger te laten verlopen. Deze aanpassing is gemaakt omdat BakeFive de bakkerijen betaalt voor de door de bakkerijen aan anderen afgeleverde artikelen. Bij het aanmaken van het betaalbestand voor de bank wordt een uniek kenmerk meegegeven waardoor meteen gematcht kan worden voor welke bakkerij de betaling is.

In een omgeving waarin de conditie Centrale facturering aan staat, wordt nooit voorraad bijgehouden, ongeacht of de instelling daarvoor in de omgeving aangezet is. In een centrale factureringsomgeving worden dus nooit mutaties gegenereerd.

Proces centrale facturering:

Toelichting:

 • De pakbonnen worden aangeleverd vanuit de decentrale omgeving en één op één overgenomen naar de centrale omgeving. De pakbonnen krijgen centraal een nieuw pakbonnummer maar de gegevens van de originele, decentrale pakbon worden wel overgenomen naar de centrale pakbon (en de facturen).
 • In de pakbon is de code van de decentrale omgeving (het bakkerijnummer) vastgelegd. In de tabel met decentrale omgevingen die in de centrale omgeving wordt bijgehouden, wordt voor elke decentrale omgeving een inkooprelatie (=organisatie) vastgelegd. Deze inkooprelatie is de Crediteur voor de centrale omgeving.
 • Tijdens de facturering wordt een verkoopfactuur per verkooprelatie per bakkerij gegenereerd. Deze verkoopfactuur gaat naar de verkooprelatie en wordt, als de debiteurenbewaking voor de betreffende verkooprelatie bij de decentrale omgeving ligt, ook naar de decentrale omgeving gezonden.
 • Als de debiteurenbewaking bij de centrale omgeving ligt, wordt van de verkoopfactuur een inkoopfactuur gegenereerd per aanleverende omgeving waarop meerdere verkoopfacturen facturen verzameld worden.
 • De gegenereerde inkoopfactuur wordt ook in de centrale omgeving gejournaliseerd en komt daardoor als openstaande post in de administratie terecht met als Crediteur de decentrale omgeving.
 • De gegenereerde definitieve verkoopfactuur wordt in de centrale omgeving gejournaliseerd en komt als openstaande post in de administratie terecht met als Debiteur de verkooprelatie waarvoor de factuur bestemd is.

Voorbereiding

 • Activeren Centraal of Decentraal

  Voordat je gebruik kunt maken van centraal factureren in Profit moet je eerst de functionaliteit Decentraal (centraal factureren) of Centrale factuur omgeving activeren.  

 • Communicatie centrale omgeving inrichten

  Voor de uitwisseling van berichten ten behoeve van  het centraal beheren van gegevens moet je de authenticatie in het communicatieprofiel communicatie t.b.v. centraal beheer (CBP) inrichten.

 • Communicatie decentrale omgeving inrichten

  Voordat een decentrale omgeving berichten kan ontvangen van de centrale omgeving moet eerst de authenticatie worden vastgelegd.

 • Instellen centrale omgeving per verkooprelatie

  Je kunt per verkooprelatie aangeven vanuit welke decentrale omgeving(en) de producten worden geleverd. Bij het uitwisselen van de gegevens worden alleen de gegevens die betrekking hebben op die verkooprelatie geleverd.

Werkwijze

Zie ook

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement