Automatische betalingen

Je kunt de facturen van crediteuren automatisch betalen. Je genereert een betaalopdracht, waarbij een elektronisch betaalbestand (in SEPA-formaat) wordt klaargezet. Dit betaalbestand stuur je naar de bank. De openstaande posten uit het betaalbestand worden automatisch afgeboekt.

Vaak zullen de eerste SEPA-betalingen extra gecontroleerd (moeten) worden door de bank. Voor de aanlevering van SEPA-bestanden moet je de instructies van de bank opvolgen.

Beschrijving

Je maakt bij het samenstellen van het betaalbestand gebruik van een tussenrekening, namelijk de grootboekrekening Betalingen onderweg. Je koppelt deze grootboekrekening in de eigenschappen van een bankrekeningnummer. Als je het betaalbestand genereert boek je de openstaande posten meteen af bij de crediteuren en crediteer je deze tussenrekening. Als je het bankafschrift met de betaling verwerkt boek je het betaalde bedrag eveneens op de tussenrekening Betalingen onderweg (maar nu debet) zodat de tussenrekening weer glad loopt.

Journaalpost van het genereren van het betaalbestand

Rekening

Debet

Credit

Crediteuren

-,--

 

Aan Tussenrekening Betalingen onderweg

 

-,--

Journaalpost bij het verwerken van het bankafschrift

Rekening

Debet

Credit

Tussenrekening Betalingen onderweg

-,--

 

Aan Bank

 

-,--

Je kunt ook betalingen verrichten aan buitenlandse bankrekeningnummers.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook