thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Betaalspecificatie afdrukken/e-mailen

Je gebruikt een betaalspecificatie als de crediteur een specificatie wil van de factuur of facturen die je betaalt. Je mailt de betaalspecificatie (als bijlage bij de berichtsjabloon voor betaalspecificaties) of drukt deze af.

Het rapport Betaalspecificatie filtert op het veld Betaalspecificatie en toont alleen regels waarin deze op Ja staat. Je vult dit veld in de eigenschappen van de crediteur op het tabblad Betaling. Houd rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Als je het veld aanvinkt en je genereert vervolgens een betaalopdracht, dan komen de regels op het rapport.
 • Als je het veld aanvinkt in de eigenschappen van de crediteur, verschijnen alleen de nieuwe regels op het rapport, niet al gegenereerde regels.
 • Het rapport filtert niet op het veld Verdichten.

Je kunt het rapport kopiëren en in de kopie het filter wijzigen.

Let op:

Profit voegt de betaalspecificatie toe met het rapport dat je hebt gekoppeld in de eigenschappen van het bankrekeningnummer op het tabblad Betaling.

Betaalspecificatie genereren:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Selecteer de verwerkte betaalopdracht.
 3. Klik op de actie: Betaalspecificatie.
 4. Vink Afwijkend verstrekken aan als je alle regels op dezelfde manier wilt verstrekken en dus geen rekening wilt houden met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de inkoop-/verkooprelaties is ingesteld.

  Selecteer de verstrekkingswijze, het rapport en het berichtsjabloon (alleen bij e-mail) voor de afwijkende verstrekkingswijze.

 5. Vink Opslaan in dossier als je de verstrekte rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
 6. Klik op: Volgende.
 7. Je ziet nu een overzicht van de relaties die je een overzicht stuurt en de verstrekkingswijze..
 8. Controleer eventueel het afdrukvoorbeeld of e-mailvoorbeeld.
 9. Klik op: Voltooien.

Betaalspecificatie afdrukken of verzenden per e-mail

Je bepaalt per crediteur de verstrekkingswijze:

 • De betaalspecificatie die je afdrukt bevat alle facturen die in de betaalopdracht zitten. Je krijgt dus één betaalspecificatie voor alle crediteuren.
 • Als je de betaalspecificatie per e-mail verzendt krijgt elke crediteur een betaalspecificatie met de aan hem betaalde facturen. Dit e-mailbericht heeft een standaard afzender en berichttekst. De specificatie wordt als pdf-bijlage aan het e-mailbericht gekoppeld.
 • Combinatie van de bovenstaande mogelijkheden.

  Let op:

  Voor het verzenden van betaalspecificaties per e-mail is aanvullende inrichting noodzakelijk.

Alleen de eerste keer dat je een betaalopdracht verzendt wordt automatisch de betaalspecificatie per e-mail verzonden. Als je daarna de actie Betaalspecificatie nogmaals uitvoert, wordt geen e-mail verzonden. De betaalspecificatie bevat dan alleen verdichte factuurregels.

Controleer aan wie de betaalspecificatie is verstuurd via e-mail:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Ga naar het tabblad: Facturen.

  Het e-mailadres van de geadresseerde staat in de weergave.

 4. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel