Betaalopdracht toevoegen

Bij het toevoegen van een betaalopdracht selecteer je de te betalen openstaande posten.

In deze tekst kom je geregeld de term Betalingskenmerk tegen. Dit is een standaardterm in Nederland, in België gebruikt men hiervoor de term Gestructureerde mededeling.

Aandachtspunten:

 • Je kunt meerdere nog te verwerken betaalopdrachten tegelijk hebben, als iedere factuur maar in één betaalopdracht is opgenomen. Je hoeft een betaalopdracht dus niet eerst te verwerken voordat je een nieuwe opdracht toevoegt. Als een factuur in verschillende betaalopdrachten voorkomt wordt deze factuur alleen in de eerste opdracht betaalt.
 • Elke betaling aan een crediteur bevat gegevens van de factuur (of facturen) die je met de betaling voldoet. Op de bankafschrift van de crediteur worden dan de factuurnummers getoond. Je stuurt het boekstuknummer mee in het betaalbestand als in de administratie instellingen op het tabblad Betalingen het veld Omschrijving boeking overnemen is UITgevinkt voor de betreffende administratie. In de betaalopdracht selecteer je Alleen factuurnummer(s) vermelding of Vaste omschrijving en factuurnummer(s) vermelden bij Opdrachtinformatie.
 • Je kunt er voor kiezen om in plaats van de factuurnummers de Omschrijving van de boeking mee te sturen. Je stuurt de omschrijving van de boeking mee als je Omschrijving boeking overnemen hebt AANgevinkt in de administratie instellingen op het tabblad Betalingen. In de betaalopdracht selecteer je Alleen factuurnummer(s) vermelding bij Opdrachtinformatie.

  Als bij de eigenschappen van de Crediteur op het tabblad Betaling het veld Verdichten is aangevinkt, dan verdicht Profit de openstaande posten van de crediteur tot één post in de betaalopdracht en het betaalbestand. Je moet het veld Verdichten uitvinken als je wilt dat Profit alle factuurnummers meegeeft in de opdrachtinformatie in de betaalopdracht. De factuurnummers worden dan getoond op het bankafschrift van de crediteur.

 • Je kunt nieuwe bankrekeningen laten beoordelen via de workflow. Een nieuwe bankrekening die nog niet is goedgekeurd, krijgt de status Ter beoordeling. Een openstaande post met een te beoordelen bankrekening zal niet meegaan bij het aanmaken van een betaalopdracht of terugbetaalopdracht. Beoordeel de nieuwe bankrekening eerst via InSite.
 • Op het moment dat je een betaalopdracht aanmaakt, dan worden de facturen in de opdracht geblokkeerd. De blokkering wordt weer opgeheven als je de betaalopdracht (na verwerking) afhandelt. Hiermee wordt voorkomen dat de factuur in een lopende betaalopdracht gewijzigd kan worden.

  Voorbeeld:

  Je maakt een betaalopdracht aan op 1 februari om 09:00 uur en je handelt deze af op 2 februari om 15:00 uur.

  Tussen 1 februari 09:00 en 2 februari 15:00 uur zijn de facturen geblokkeerd.

Inhoud

Betaalopdracht toevoegen

Je maakt de elektronische betaalopdracht aan in Profit. Vervolgens gebruik je een 'Internetbankieren'-programma voor het doorsturen van de betaalopdracht naar de bank.

Als je internetbankiert bij de ING- of Rabobank, kun je een AFAS-bankkoppeling gebruiken om opdrachten automatisch te verzenden, deze vervangt het opsturen van de opdracht via internetbankieren.

Betaalopdracht toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Klik op: Nieuw.

 3. Selecteer het bankrekeningnummer waarvan je de crediteuren betaalt.

  Als je een geblokkeerd bankrekeningnummer selecteert krijg je hiervan een melding.

  Profit stelt automatisch het bankrekeningnummer van de actieve administratie voor als deze administratie één bankrekening heeft. Bij meerdere bankrekeningen is de voorkeurinstelling bij de veldinstellingen te regelen.

  In de eigenschappen van deze bankrekening zijn de bestandslocatie en bestandsformaat voor het opslaan van het betaalbestand ingesteld (via Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening, tabblad Betaling). Als dit tabblad niet is ingevuld, kun je geen incassobestand aanmaken. Je kunt in de eigenschappen van de bankrekening Bestandslocatie aanpasbaar bij verwerken opdracht uit of juist aanvinken zodat je tijdens het verwerken van de incasso-opdracht de bestandslocatie niet of juist nog wel kunt aanpassen.

 4. 'Van crediteur ook de niet vervallen facturen meenemen' vink je aan als je wilt dat Profit alle niet-vervallen facturen ook meeneemt. Je moet echter deze niet-vervallen facturen nog wel handmatig aanvinken op het tabblad Facturen in de eigenschappen van de betaalopdracht voordat je de betaalopdracht verwerkt. Alleen dan gaan deze facturen daadwerkelijk mee in het betaalbestand.
 5. Selecteer de gewenste verwerkingsdatum bij Voorkeur datum verwerking. Deze datum mag niet verder dan 30 dagen in de toekomst liggen.

  Je voegt de betaalopdracht toe en verstuurt deze naar de bank. De bank verwerkt de betaalopdracht op de datum die je opgeeft. Niet alle banken ondersteunen een specifieke verwerkingsdatum, vraag dit na bij de bank.

  De openstaande posten worden pas afgeboekt op de Voorkeur datum verwerking. De boekstukdatum van de financiële boeking, die ontstaat vanuit betaal/incasso-opdracht is gelijk aan de Voorkeur datum verwerking en niet de Systeemdatum (de aanmaakdatum van de betaalopdracht zelf). Je ziet op het tabblad Mutaties bij de crediteur in het veld Boekstuk de Voorkeur datum verwerking van de betaalopdracht.

  Of betalingskorting moet worden toegepast bepaalt Profit met de Voorkeur datum verwerking van de betaalopdracht. Dit geldt ook voor de facturen die meegaan als je 'Niet vervallen facturen meenemen' hebt aangevinkt.

 6. Selecteer welke informatie je per betalingsregel meestuurt bij Opdrachtinformatie.

  Als je de waarde Alleen vaste omschrijving vermelding of Vaste omschrijving en factuurnummer(s) vermelden selecteert vul je een omschrijving in die geldt voor alle posten in het betaalbestand.

  Selecteer Alleen factuurnummer(s) vermelding als je wilt dat Profit de omschrijving van de boeking meeneemt.

  Ook kijkt Profit hierbij naar de instellingen: als hier Omschrijving boeking overnemen is aangevinkt neemt Profit de boekingsomschrijving mee en als het is UITgevinkt, neemt Profit de factuurnummers mee.

  Let op:

  Je stuurt de omschrijving mee volgens de instelling in dit veld. Als je een vaste omschrijving in de betalingsopdracht gebruikt en er is een Betalingskenmerk bij de boeking van de factuur opgenomen, dan stuur je deze vaste omschrijving mee in het SEPA-bestand, maar het betalingskenmerk in de factuur gaat niet mee in de omschrijving. Als je wilt dat het Betalingskenmerk van de inkoopfactuur wel meegaat, dan moet je niet Alleen vaste omschrijving vermelding selecteren, maar Alleen factuurnummer(s) vermelding.

  Het kan zijn dat Profit bij crediteuren van wie je de betalingen verdicht niet alle boekingsomschrijvingen of factuurnummers kan wegschrijven. Dit omdat een omschrijving maximaal 128 posities mag hebben. Als Profit ook een vaste omschrijving moet opslaan, dan zijn er nog maar 96 posities over voor de factuurnummers. Je kunt dit oplossen door bij de Crediteur op het tabblad Betaling het veld Verdichten UIT te vinken. (N.B. Het gevolg van dat Verdichten uit staat is dat Profit geen creditnota met een factuur van deze crediteur meer zal verrekenen.)

 7. Vul een omschrijving in bij Vaste omschrijving als je de waarde Alleen vaste omschrijving vermelding of Vaste omschrijving en factuurnummer(s) vermelden in het vorige veld bij Opdrachtinformatie hebt geselecteerd. Deze omschrijving geldt voor alle posten in het betaalbestand.
 8. De onder- en bovengrens voor crediteuren is bestemd om een bepaalde selectie van crediteuren te selecteren, bijvoorbeeld alle crediteuren die met het cijfer 3 beginnen.
 9. Selecteer de betaalwijze bij Betaalwijze.

  Het bankrekeningnummer en de crediteuren moeten geschikt zijn voor de betaalwijze. Als je bijvoorbeeld SEPA-betalingen verricht, moet je het bankrekeningnummer instellen voor het genereren van een SEPA-betaalbestand.

 10. Selecteer eventueel een valutacode, dit hangt af van de geselecteerde betaalwijze.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Selecteer de facturen.

  De peildatum is hierbij het belangrijkste gegeven. Alleen vervallen facturen of facturen met betalingskorting worden automatisch meegenomen. Dit zijn facturen die vervallen zijn op de peildatum of waarop is ingesteld dat je een aantal dagen betalingskorting krijgt. Je wil deze facturen natuurlijk op tijd betalen.

  Voorbeeld:

  Je gebruikt als peildatum 31-07-2020. Facturen met een vervaldatum vóór de peildatum (bijvoorbeeld 30-07-2020) worden meegenomen, facturen met een latere vervaldatum (bijvoorbeeld 01-08-2020) niet.

 13. Vink facturen uit die je niet wilt betalen.

  In de wizard selecteer je direct alleen die facturen van crediteuren die je wilt betalen.

  Individuele facturen van een crediteur kun je ook selecteren/betaalbaar stellen via de eigenschappen van de betaalopdracht op het tabblad Facturen, nadat je de wizard van de betaalopdracht hebt voltooid.

  Let op:

  Deze weergave van de te selecteren crediteuren laat in de kolom Saldo het totale openstaande saldo van de crediteuren zien. Dit betekent niet dat dit totale saldo wordt meegenomen in de betaalopdracht en dus betaalbaar wordt gesteld.

 14. Klik op: Voltooien.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

Het verzenden naar de bank start direct als je opnieuw naar Financieel / Crediteur / Betaalopdracht gaat. Deze optie is handig als je geen rechten hebt op het verzenden/ontvangen en/of de geplande taken waarbij de betaalopdracht direct verzonden moet worden.

Na het toevoegen is de status van de betaalopdracht Niet verwerkt. In de eigenschappen van het bankrekeningnummer kun je instellen dat de wizard voor het verwerken (genereren) van het betaalbestand automatisch start na het toevoegen van de betaalopdracht.

Niet-vervallen facturen meenemen

Als je het veld Van crediteur ook de niet vervallen facturen meenemen aanvinkt, neem je niet alle openstaande facturen automatisch mee. Alleen openstaande facturen van een crediteur die minstens één vervallen factuur heeft op de ingestelde peildatum worden meegenomen.

Voorbeeld:

Crediteur X heeft twee openstaande facturen: één met de vervaldatum 15 augustus en één met de vervaldatum 30 november. Je voegt een betaalopdracht toe met de peildatum 27 oktober. Dit betekent dat de factuur met vervaldatum 15 augustus is vervallen en de factuur met vervaldatum 30 november niet. Als je bij het toevoegen van de betaalopdracht Van crediteur ook de niet vervallen facturen meenemen aanvinkt, worden beide facturen betaald (niet alleen de vervallen maar ook de openstaande factuur).

Crediteur Y heeft twee openstaande facturen: één met de vervaldatum 30 oktober en één met de vervaldatum 30 november. Je voegt een betaalopdracht toe met de peildatum 27 oktober. Dit betekent dat beide facturen niet vervallen zijn. Als je Van crediteur ook de niet vervallen facturen meenemen aanvinkt worden deze facturen ook meegenomen.

Niet vervallen factuur betaalbaar stellen

De niet vervallen facturen die Profit heeft toegevoegd aan de betaalopdrachten worden niet automatisch betaalbaar gesteld. Je moet deze facturen eerst handmatig betaalbaar stellen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Ga naar het tabblad: Facturen.
 4. Klik op: Acties / Facturen betalen voor de niet vervallen facturen die je wilt betalen.

  De status van de factuur is dan Akkoord voor betaling.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Meerdere betaalopdrachten

Je kunt in Profit meerdere betaalopdrachten tegelijkertijd toevoegen en deze op verschillende datums verwerken. Bijvoorbeeld als je tijdens de vakantie de betaalopdrachten wilt laten verwerken.

Voorbeeld: 

Je wilt op 25 juli en op 8 augustus de crediteuren betalen. In deze periode ben je op vakantie en verricht je de betaalopdrachten vóór de vakantie.

Je kunt deze betaalopdrachten apart aanmaken en deze één voor één verwerken. Bij het aanmaken van een betaalopdracht kun je met de peildatum de facturen ophalen die per die peildatum zijn vervallen. Je kunt hier dus bij de ene betaalopdracht 25 juli als peildatum invullen en bij de tweede betaalopdracht de peildatum 8 augustus. Ook kun je een voorkeurverwerkingsdatum meegeven, dus bij de ene betaalopdracht vul je 25 juli en bij de andere 8 augustus als voorkeurverwerkingsdatum in. Het banksofwarepakket kijkt naar deze voorkeurverwerkingsdatum. Je kunt dus ook al de betaalopdrachten van te voren inlezen in het banksoftwarepakket. De peildatum en voorkeurverwerkingsdatum mogen aan elkaar gelijk zijn.

Let op! De voorkeurverwerkingsdatum kan niet meer dan 30 dagen in de toekomst liggen.

Betalingen aan G-rekeningen

Je kunt automatische betalingen doen op de G-rekening van de crediteur als je Wet ketenaansprakelijkheid gebruikt. Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor de activering Wet Ketenaansprakelijkheid inschakelen.

Automatisch betalen op G-rekening:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen van de crediteur.
 3. Ga naar het tabblad: Betaling.
 4. Vul in het veld G-rekening het rekeningnummer waar je op betaalt.
 5. Vul tijdens het boeken van de inkoopmutatie het bedrag voor de G-rekening in. Je vult in welk gedeelte je naar de G-rekening en welk gedeelte je naar de gewone rekening van de crediteur wilt overmaken.

  Als je werkt met e-facturen dan neemt Profit het Bedrag G-rekening over van de UBL.

 6. Vul tijdens het toevoegen van een betaalopdracht het veld Welk deel van de factuur in. In dit veld geef je aan welk gedeelte van de factuur je wilt betalen.

  Selecteer bij Welk deel van de factuur één van de opties:

  Let op:

 • Bij het aanmaken van de betaalopdracht is in de tweede stap van de wizard alleen het saldo van het totaal aantal openstaande posten van de crediteuren zichtbaar. Dit betekent niet dat dit totale saldo wordt meegenomen in de betaalopdracht en dus betaalbaar wordt gesteld. Na het voltooien van de wizard wordt het juiste bedrag van de G-rekening zichtbaar.
 • Betaalopdrachten met de instelling Alleen G-rekening gedeelte worden door de bank alléén goedgekeurd als Opdracht als één post terugmelden is uitgevinkt.

Betalingskenmerk groter dan 16 posities

Je kunt bij het toevoegen van een betaalopdracht de boekingsomschrijving meenemen als betalingskenmerk in plaats van het originele factuurnummer van de crediteur (ook wel 'Factnr. Crediteur' of 'Boekstuknummer') als je meer dan 16 posities wilt voor het betalingskenmerk. Het originele factuurnummer crediteur bevat namelijk maximaal 16 posities. Als je meer posities nodig hebt dan heeft de boekingsomschrijving als voordeel dat de boekingsomschrijving meer posities bevat.

Betalingskenmerk meer dan 16 posities gebruiken:

 1. Je stelt dit in door Omschrijving boeking overnemen aan te vinken in de administratie instellingen op het tabblad Betalingen.
 2. Bij het boeken van de inkoopfactuur leg je dan het betalingskenmerk in de Omschrijving boeking van de inkoopfactuur vast. Bijvoorbeeld: 'Betalingskenmerk - omschrijving', zodat niet alleen het betalingskenmerk mee komt, maar ook een eventuele andere omschrijving.

  Als je scanningssoftware gebruikt voor het vastleggen van inkoopfacturen in Profit, dan kun je tijdens het scannen het betalingskenmerk automatisch wegschrijven in het veld Omschrijving boeking.

Als je dit instelt dan zal Profit bij alle automatische betalingen alleen de boekingsomschrijving meenemen. Het is voor deze werkwijze dan dus wel noodzakelijk dat je het betalingskenmerk altijd op een juiste manier vastlegt in de Omschrijving boeking.

Betaalwijze van betaalopdracht

Je kunt bij het toevoegen van een betaalopdracht de Betaalwijze selecteren. Aan de hand van deze keuze selecteer je alleen die crediteuren, waarbij deze betaalwijze staat ingesteld. Hiermee kun je bijvoorbeeld een betaling in SEPA, in basisvaluta of per vreemde valuta (bijvoorbeeld in dollars) uitvoeren. Dit geldt ook voor een betaling in vreemde valuta. Op basis van de Betaalwijze en de Valuta die je selecteert bij het toevoegen van de betaalopdracht bepaalt Profit of het betaalbestand in SEPA-XML formaat moet worden gegenereerd.

Betaalwijze in betaalopdracht gebruiken:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Stel de Betaalwijze in de eigenschappen van de betreffende crediteur(en) op het tabblad Betaling in.

  Selecteer Betalingen in basisvaluta bij Betaalwijze als je de betaling in basisvaluta (EUR) wilt doen.

  Als je de betaling in vreemde valuta wilt doen (bijvoorbeeld in dollars) selecteer je Betalingen per vreemde valuta of Buitenlandse betalingen en alle betalingen in vreemde valuta. Je moet dan ook valuta hebben ingericht.

 3. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 4. Klik op: Nieuw.

  Vul de velden van de Betaalopdracht in:

  De betaalwijze die je selecteert moet corresponderen met de betaalwijze die je hebt ingesteld bij de betreffende crediteuren. De openstaande facturen van deze crediteuren gaan dan mee met de betaalopdracht.

 5. Selecteer bij Betaalwijze de betaalwijze van de specifieke crediteuren waarvoor je de betaling wilt uitvoeren. Bij betaalwijze heb je keuze uit vier waarden (ervan uitgaande dat de basisvaluta van de omgeving in Euro is ingesteld geldt de volgende toelichting):

  Selecteer Betalingen in basisvaluta als je de betaling in het SEPA-bestand in Euro wilt doen.

  Let op:

  Deze optie werkt alleen wanneer de Voorkeurvaluta (Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen) is ingesteld op Euro. Wijkt dit af van Euro, gebruik dan een van onderstaande opties.

  Selecteer Buitenlandse betalingen in basisvaluta als je zelf een bankrekening hebt in de basisvaluta. Er wordt een bestand gegenereerd en de betaling vindt plaats in de vreemde valuta van jouw rekening.

  Selecteer Buitenlandse betalingen en alle betalingen in vreemde valuta als jouw rekening in Euro's is, maar je de betaling in vreemde valuta wilt doen. Wanneer je kiest voor betaalwijze geldt dat alle soorten vreemde valuta worden meegenomen. Het is bij deze betaalwijze niet mogelijk om één specifieke valuta te selecteren.

  Selecteer Betalingen per vreemde valuta als je de betaling in vreemde valuta wilt doen. Wanneer je kiest voor deze betaalwijze geldt dat je een specifieke vreemde valuta kunt selecteren.

  Dit is onder andere van toepassing voor klanten van de Rabobank. De Rabobank biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een betaalrekening in Euro's én vreemde valuta te hebben.

 6. Selecteer eventueel een valutacode bij Valuta. Dit is alleen nodig als bij Betaalwijze wordt gekozen voor de waarde Betalingen per vreemde valuta.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Klik op: Voltooien.

Scenario's: Betaalwijze en bestandsformaat

Hier vind je een aantal voorbeelden over de betaalwijze van de betaalopdracht en het bestandsformaat van het betaalbestand. Ieder voorbeeld bestaat uit de beschrijving van een situatie en hoe je deze situatie in Profit kunt inrichten.

Voorbeeld 1 - Betaalwijze 1

Schildersbedrijf Kwast B.V. is gevestigd in Nederland en wil een aantal crediteuren in euro's betalen. Het schildersbedrijf heeft een Nederlandse administratie en een Nederlandse bankrekening in EUR. Ook de valuta van de crediteuren staat ingesteld op EUR.

Betaalwijze en bestandsformaat

In dit scenario kies je bij het toevoegen van een betaalopdracht voor betaalwijze 1 - Betalingen in basisvaluta. Deze betaalwijze refereert aan de instellingen (o.a. het bestandsformaat) van de bankrekening waarvan je gaat betalen.

In dit geval wordt voor het bestandsformaat van het betaalbestand gekeken naar het tabblad Betaling (in de eigenschappen van de bankrekening waarvan je gaat betalen). Voor een goed verloop van de betaling staat het Bestandsformaat betaling ingesteld op 22 SEPA Credit Transfer.

Voorbeeld 2 – Betaalwijze 2

Connexit B.V. is gevestigd in Nederland en wil een aantal crediteuren in dollars betalen. Het bedrijf heeft een Nederlandse administratie en een Nederlandse bankrekening in USD. Ook de valuta van de crediteuren staat ingesteld op USD.

Betaalwijze en bestandsformaat

In dit scenario kies je bij het toevoegen van een betaalopdracht voor betaalwijze 2 - Betalingen per vreemde valuta. Bij betaalwijze 2 geldt dat je een specifieke valuta kunt selecteren. Deze betaalwijze refereert aan de instellingen (o.a. het bestandsformaat) van de bankrekening waarvan je gaat betalen.

In dit geval wordt voor het bestandsformaat van het betaalbestand gekeken naar het tabblad Betaling buitenland (in de eigenschappen van de bankrekening waarvan je gaat betalen). Voor een goed verloop van de betaling staat het Bestandsformaat buitenland ingesteld op:

 • 22 - SEPA Credit Transfer: als de bankrekening van de crediteur een IBAN-rekening is.
 • 23 - SEPA Wereldbetaling: als de bankrekening van de crediteur géén IBAN-rekening is.

Voorbeeld 3 – Betaalwijze 3

Van Grevelingen VOF is gevestigd in Nederland en heeft een bankrekening in basisvaluta. Het bedrijf heeft een Nederlandse administratie en een Nederlandse bankrekening in EUR. De valuta van de crediteuren staat ingesteld op GBP.

Betaalwijze en bestandsformaat

In dit scenario kies je bij het toevoegen van een betaalopdracht voor betaalwijze 3 - Buitenlandse betalingen in basisvaluta. Als je kiest voor betaalwijze 3 is de bankrekening waarvan je betaalt altijd in basisvaluta (EUR) én betaal je aan een crediteur in vreemde valuta.

Deze betaalwijze refereert aan de instellingen (o.a. het bestandsformaat) van de bankrekening waarvan je gaat betalen. In dit geval wordt voor het bestandsformaat van het betaalbestand gekeken naar het tabblad Betaling buitenland (in de eigenschappen van de bankrekening waarvan je gaat betalen). Voor een goed verloop van de betaling staat het Bestandsformaat buitenland ingesteld op:

 • 22 - SEPA Credit Transfer: als de bankrekening van de crediteur een IBAN-rekening is.
 • 23 - SEPA Wereldbetaling: als de bankrekening van de crediteur géén IBAN-rekening is.

Voorbeeld 4 – Betaalwijze 4

Tomaat B.V. is gevestigd in Nederland en heeft een bankrekening in basisvaluta (EUR). Het bedrijf heeft een Nederlandse administratie en een Nederlandse bankrekening in EUR. De valuta van de crediteuren staat ingesteld op USD.

Betaalwijze en bestandsformaat

In dit scenario kies je bij het toevoegen van een betaalopdracht voor betaalwijze 4 - Buitenlandse betalingen en alle betalingen in vreemde valuta. Als je kiest voor betaalwijze 4 is de bankrekening waarvan je betaalt altijd in basisvaluta (EUR), maar wil je de betaling in vreemde valuta doen. Bij betaalwijze 4 geldt dat alle soorten vreemde valuta worden meegenomen. Het is dus niet mogelijk om één specifieke valuta te selecteren.

Deze betaalwijze refereert aan de instellingen (o.a. het bestandsformaat) van de bankrekening waarvan je gaat betalen. In dit geval wordt voor het bestandsformaat van het betaalbestand gekeken naar het tabblad Betaling buitenland (in de eigenschappen van de bankrekening waarvan je gaat betalen). Voor een goed verloop van de betaling staat het Bestandsformaat buitenland ingesteld op:

 • 22 - SEPA Credit Transfer: als de bankrekening van de crediteur een IBAN-rekening is.
 • 23 - SEPA Wereldbetaling: als de bankrekening van de crediteur géén IBAN-rekening is.

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Caribbean)