Betalingen op G-rekening crediteur

Soms ben je in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid als opdrachtgever verantwoordelijk voor de afdracht van premies. Daarom maak je een deel van het verschuldigde bedrag over naar de G-rekening van de crediteur en een ander deel direct aan de crediteur. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening van een crediteur.

In bepaalde bedrijfstakken is het gebruikelijk om met onderaannemers te werken, die op hun beurt ook weer onderaannemers inschakelen. Hierdoor ontstaat een keten van aanneming van werk, waarbij de opdrachtgever aansprakelijk is voor loonbelasting/-premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en omzetbelasting van onderaannemers. Hierbij kan sprake zijn van ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid en opdrachtgeversaansprakelijkheid.

Bij ketenaansprakelijkheid moet je de factuurbedragen die de crediteur aan jou in rekening brengt, splitsen in twee betalingen:

 • Je stort een bedrag (voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en omzetbelasting) op de G-rekening van de crediteur. Dit bedrag is bestemd voor de Belastingdienst en de crediteur kan hier niet over beschikken.
 • De rest van het factuurbedrag gaat naar het reguliere bankrekeningnummer van de crediteur.

Inhoud

Voorbereiding

Factuurbedrag boeken op G-rekening

Je bepaalt tijdens het boeken van inkoopfacturen het bedrag dat je op de G-rekening van de crediteur wilt overmaken.

Als je werkt met e-facturen dan neemt Profit vanaf Profit 22 het bedrag G-rekening over van de UBL. Als dit bedrag niet gevuld is, dan wordt dit berekend op basis van het veld % G-rekening in de eigenschappen van de crediteur.

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Volg de standaardprocedure voor het boeken van een inkoopfactuur.
 3. Vul in de boekingsregel het te boeken bedrag in.

  Als het % G-rekening in de eigenschappen van de crediteur gevuld is, zie je dat Profit bij Bedrag G-rekening direct het bedrag voor de G-rekening invult. In de staart van het boekingslay-out zie je het totaalbedrag G-rekening, als je meerdere regels boekt.

 4. Rond de boeking op normale wijze af.

Automatische betaling op G-rekening

Bij het boeken van de inkoopfactuur heb je ingevuld welk gedeelte je naar de G-rekening en welk gedeelte je naar de gewone rekening van de crediteur wilt overmaken. Bij het toevoegen van Betaalopdrachten geef je aan welk gedeelte van de factuur je wilt betalen.

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg de betaalopdracht toe zoals je gewend bent.
 4. Selecteer bij Welk deel van de factuur één van de opties: Gehele factuur, Alleen G-rekening gedeelte of Alleen niet G-rekening gedeelte.
 5. Voltooi de wizard. 

  Let op:

  Betaalopdrachten met de instelling Alleen G-rekening gedeelte worden door de bank alléén goedgekeurd als Opdracht als één post terugmelden is uitgevinkt.

  Zodra je ervoor kiest om alleen het g-rekening gedeelte te betalen, kun je het niet g-rekening gedeelte pas betalen nadat je de eerste betaalopdracht hebt verwerkt.